Søkeresultat

Sorter treff etter: Alfabetisk | Rangering

 
Videregående opplæring, Skolemiljø, Grunnskoleopplæring, Skole og utdanning, Barn og familie. Los-prosjektet – En støttespiller for ungdom. Vadsø kommune er en av 14 utvalgte kommuner i Norge som er med på Los- prosjektet. Prosjektet er satt i gang som et prøveprosjekt av Barne- og Likestillingsdepartementet ( BLD
Relevans: 32%
 
 
Videregående opplæring, Grunnskoleopplæring, Skole og utdanning. Plan for overgang grunnskole- videregående skole. Her finner du gjeldende plan for overgang grunnskole - vidergående skole i vadsø kommune.. Planens mål er: - Sikre god overgang fra grunnskole til videregående skole - Unngå omvalg /frafall -
Relevans: 32%
 
 
Videregående opplæring. Utdeling av fagbrev til nye fagarbeidere. Fredag 24. april fikk 14 nye fagarbeidere innenfor syv ulike fagfeltet udelt sine fagbrev. Ordfører Svein Dragnes sto for utdelingen i seremonien på rådhuset.Av de 14 nye fagarbeiderne var det 9 som kunne møte til selve utdelingen. O
Relevans: 25,6%
 
 
Ungdomstinget. Kommunen etablerte i 2003 et Ungdomsting som skal ivareta ungdommens interesser. Politikerne i Vadsø ønsker at denne måten å organisere dialog mellom kommune og ungdom skal føre til at ungdom ser at det går å an å få gjennomslag for sine saker, og at kommunen på sin side forplikter seg til å lytte t
Relevans: 9,6%
 
 
Partnerskapsavtale mellom Vadsø kommune og Vadsø videregående skole. Vadsø kommune og Vadsø videregående skole har inngått en partnerskapsavtale hvor målsetningen er økt kvalitet i opplæringen og at flest mulig ungdommer skal fullføre og bestå videregående opplæring.Partnerskapsavetalen finner du her:.
Relevans: 8%
 
 
Tjenestebeskrivelse. Kvalifiseringsenheten. Kvalifiseringsenheten har ansvar for mottak, bosetning, undervisning, oppfølging og veiledning av bosatte flyktninger og norskopplæring for innvandrere. Enhetens målsetning er å få deltakere/elever kvalifisert til selvhjulpenhet i arbeid eller videre utdannings forløp. Kvali
Relevans: 1,3%
 
 
Kultur og fritid, Kulturtilbud og -arrangementer, Skole og utdanning, Tjenestebeskrivelse. Kulturskolen i Vadsø. Postboks 614 9811 Vadsø Besøksadresse: Oscarsgt 21, inngang Vestfløyen Telefon: 78 94 29 20. E-post:. kulturskolen@vadso.kommune.no. Kulturskoleleder: Sissel Myhre, Vadsø Kulturskole E-post:. sissel.myhre.
Relevans: 0,9%
 
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik