Søkeresultat

Sorter treff etter: Alfabetisk | Rangering

 
Kultur og fritid, Kulturtilbud og -arrangementer, Skole og utdanning, Tjenestebeskrivelse. Kulturskolen i Vadsø. Postboks 614 9811 Vadsø Besøksadresse: Oscarsgt 21, inngang Vestfløyen Telefon: 78 94 29 20. E-post:. kulturskolen@vadso.kommune.no. Kulturskoleleder: Sissel Myhre, Vadsø Kulturskole E-post:. sissel.myhre.
Relevans: 19,2%
 
 
Skole og utdanning, Grunnskoleopplæring. Skoletilhørighet. Elever i grunnskolen har rett til å gå på den skolen deres bostedsadresse er knyttet til. Elever kan etter søknad tas inn på en annen skole enn den de hører til.Navn på tjenesten: Skoletilhørighet Målgruppe: Elever i grunnskolen Kriterier/Vilkår: Vadsø bystyret
Relevans: 19,2%
 
 
Skole og utdanning, Grunnskoleopplæring, Tjenestebeskrivelse. Grunnskoler i Vadsø kommune - tjenestebeskrivelse. Grunnskolene ivaretar den nasjonale opplæringsplikten på 10 år som gjelder alle barn fra det året de fyller 6 år. Opplæringsplikten kan også ivaretas gjennom hjemmeundervisning eller i privat skole so
Relevans: 19,2%
 
 
Skole og utdanning, Skolemiljø. Skolemiljø. Opplæringsloven regulererer elevenes psykiske og fysiske arbeidmijlø. Skolene har egne handlingsplaner mot mobbing og vold, og beredskapsrutiner for ulykker.Skolene skal dessuten ha et eget skolemiljøutvalg, som skal ha samme reperesentasjon som samarbeidsu
Relevans: 19,2%
 
 
Skole og utdanning. Endringer i skolerute for Melkevarden skole. Skoleruten for Melkevarden skole er endret. Den versjonen som tidligere var publisert på hjemmesiden er nå erstattet med en ny og oppdatert versjon.Det blir ikke skolefri 4. september slik det var opplyst i forrige versjon.. Skoleruten 2008 - 2009 .
Relevans: 19,2%
 
 
Skole og utdanning, Grunnskoleopplæring, Tjenestebeskrivelse. Skolefritidsordningen (SFO). Tjenestebeskrivelse for skolefritidsordningen (SFO) i Vadsø kommune.. Informasjon: SFO i Vadsø drives av Vadsø kommune. Det er SFO på følgende skoler: Vadsø barneskole og Vestre Jakobselv skole. Beskrivelse: Skolefritids
Relevans: 19,2%
 
 
Skole og utdanning. Samefolkets dag 6. februar. Skolene i Vadsø feiret samefolkets dag 6. februar med et omfattende program.. På Sentrum skole startet dagen med en liten konsert av elevene som har samiskundervisning. Rektor Arne Leikvoll holdt en tale hvor elevene fikk vite om dagens opprinnelse og b
Relevans: 19,2%
 
 
Skole og utdanning. Gode resultater i norskopplæring og introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere. Vadsø ble som kjent kåret til årets beste bosettingskommune under Flyktningkonferansen i Bergen, 10. juni 2008. Hele 12 kommuner var nominert til Bosettingsprisen. Et av kriteriene for tildelingen var
Relevans: 19,2%
 
 
Skole og utdanning. Kvalitetsplan for skolene 2014-2017. Vadsø bystyre vedtok handlingsplanen for kvalitet og kompetanse i grunnopplæringen 2009 -2010 i møte 30. april.Vadsø kommunes plan for kvalitet i opplæringen, skal være et styringsdokument for å nå kommunens visjon og mål for grunnskoleopplæringen, og for å utv
Relevans: 19,2%
 
 
Skole og utdanning. Fortsatt gode resultater i norskopplæring og introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere. Vadsø ble kåret til årets beste bosettingskommune under Flyktningkonferansen i Bergen i 2008. Et av kriteriene for tildelingen var kommunens gode resultater i forhold til norskopplæring og introduksjo
Relevans: 19,2%
 
 
Voksenopplæring, Skole og utdanning. Informasjon om bosetting. Informasjon om bosetting for personer som har fått bosetting etter søknad om beskyttelse.. Her finner du en informasjonsbrosjyre på språkene norsk, engelsk, tigrinja, dari, amharisk, arabisk, farsi, somali, sorani og russisk.Informasjonsbrosjyre (pdf).
Relevans: 19,2%
 
 
Skole og utdanning. Utdeling av Fag- og svennebrev i Vadsø kommune. I forbindelse med formannskapets møte 26. mai fikk 20 nye fagarbeidere innenfor ni ulike fagfeltet udelt sine fagbrev. Ordfører Svein Dragnes sto for utdelingen i seremonien på rådhuset.Fagbrev er et avsluttende dokument etter fullført
Relevans: 19,2%
 
 
Grunnskoleopplæring, Skole og utdanning. Samefolkets dag 6. februar. På sentrum skole feiret man samefolkets dag med et variert og spennende program.. På grunn av den sterke kulden var de aller fleste arrangementene flyttet innendørs, men sparkekonkurransen ble som alltid holdt utendørs. Det hele sta
Relevans: 19,2%
 
 
Videregående opplæring, Skolemiljø, Grunnskoleopplæring, Skole og utdanning, Barn og familie. Los-prosjektet – En støttespiller for ungdom. Vadsø kommune er en av 14 utvalgte kommuner i Norge som er med på Los- prosjektet. Prosjektet er satt i gang som et prøveprosjekt av Barne- og Likestillingsdepartementet ( BLD
Relevans: 19,2%
 
 
Skole og utdanning. Hoppet seg til premie!. Femteklasse ved Sentrum skole hoppet seg til en fin pengepremie i konkurranse med klasser fra hele fylket.Hopp for hjertet er en konkurranse i regi av Nasjonalforeningen for folkehelse og Sentrum skole ble fylkesvinnere med fantastiske 979,4 minutter med h
Relevans: 19,2%
 
 
Videregående opplæring, Grunnskoleopplæring, Skole og utdanning. Plan for overgang grunnskole- videregående skole. Her finner du gjeldende plan for overgang grunnskole - vidergående skole i vadsø kommune.. Planens mål er: - Sikre god overgang fra grunnskole til videregående skole - Unngå omvalg /frafall -
Relevans: 19,2%
 
 
Skole og utdanning. Første spadetak for nyskolen!. I dag tok fungerende ordfører Rolf A. Hanssen det førstespadetaket på tomten til nyskolen. Etter en lengre prosess, hvor blant annet en del sjeldne blomster skapte hodebry, er arbeidet endelig i gang.
Relevans: 19,2%
 
 
Høring: plan for kultur, utdanning og oppvekst. I kommunal planstrategi 2016-2019 for Vadsø kommune er plan for kultur, utdanning og oppvekst (KUO-plan) en prioritert planoppgave for perioden. Det er avklart at planen ikke skal være en kommunedelplan og ikke skal ta for seg kulturfeltet, da det sk
Relevans: 16%
 
 
Skoler og utdanning. Her finner du de mer informasjon om de enkelte skolene i Vadsø kommune.. Skoler i Vadsø kommune Grunnskolene er selvstendige resultatenheter under rådmannen. På rådmannsnivå har kommunalsjefen ansvar for oppfølging av skolene når det gjelder planverk, oppfølging av Opplæringsloven, kvalitetsutvikl
Relevans: 8%
 
 
Praktisk, variert og relevant. Eksempler fra skolene i Øst-Finnmark. Eksempler fra Utdanningsdirektoratet og eksterne sentre:. http:www.udir.no/Tilstand/Forskning/Rapporter/NTNU/Skolebasert-kompetanseutvikling-pa-ungdomstrinnet/http:www.matematikksenteret.no/6. http:www.skrivesenteret.no/. http:lesesenteret.uis.no/.
Relevans: 8%
 
 
Kommunale retningslinjer for gjennomføring av nasjonale prøver i Vadsø. Retningslinjene er forankret i Forskrift til Opplæringslovern §2-4 og retningslinjer gitt av Utdanningsdirektoratet.Formålet med nasjonale prøver er å vurdere i hvilken grad skolen lykkes med å utvikle elevenes ferdigheter i lesing, regning
Relevans: 6,4%
 
 
Blir barnet ditt mobbet?. Utdanningsdirektoratet har laget en samleside med informasjon om hvilke rettigheter barnet ditt har, hvordan du bør ta kontakt med skolen for å få bedret situasjonen og hvordan du går frem hvis du vil klage.Trykk her for å komme til utdanningsdirektoratets side om mobbing..
Relevans: 6,4%
 
 
Møte i kommunestyret 18. desember 2014. Kommunestyret behandlet i møte 18. desember sakene: Tilstandsrapport grunnskolen i Vadsø 2013-2014, Fastsettelse av renovasjonsgebyr 2015, KOmpetanseplan - handlingsplan 2015, Medfinansiering av rekrutteringsprosjektet, Forprosjekt Bekkefaret bofelleskap, Årsbudsjett 2015 og
Relevans: 4,8%
 
 
Maurtua barnehage. Maurtua barnehage er en kommunal barnehage som har vært i drift siden 1975. Barnehagen ble totalrenovert i 2006-07, både utvendig og innvendig. Vi holder til i trivelige lokaler og er beliggende nært til sentrum og til friluftsområder.Maurtua barnehage åpnet i 1975. ”Maurtua” var det
Relevans: 4%
 
 
Resultater av folkehelseundersøkelsen Ungdata i Vadsø. Vadsø kommune er svært glad for at resultatene fra folkehelseundersøkelsen Ungdata nå er tilgjengelige. Dette gir et godt grunnlag for en politisk debatt og et fokus på tiltak som kan settes i gang.Undersøkelsen ble foretatt i 8. 9. og 10. trinn ve
Relevans: 4%
 
 
Operasjon Dagsverk 2009. Ungdomsskoleelevene hadde Operasjon Dagsverk 29. okt.. OD 2009 går til utdanning til ungdom med nedsatt funksjonsevne i Malawi, Mosambik, Sør-Afrika og Uganda. Årets samarbeidsorganisasjon er Atlas-Alliansen. Les mer på:OD09.
Relevans: 3,2%
 
 
UTDANNINGSSTIPEND – FØRSKOLELÆRER, ALLMENNLÆRER OG HELSEFAGARBEIDERE. I arbeidet med å rekruttere nye førskolelærere, allmennlærere og helsefagarbeidere til Vadsø kommune lyser vi ut følgende utdanningsstipend for skoleåret 2013/2014:1 stipend a kr.50.000 til ungdom/studenter som skal begynne på eller har st
Relevans: 3,2%
 
 
Møte i Formannskapet 4. desember 2014. Formannskapet behandlet i møte 4. desember sakene: Vadsø videregående skole - støtte til ekskursjon, valg til næringsstrategisk utvalg, Fastsettelse av renovasjonsgebyr 2015, Kompetanseplan - handlingsplan 2015, Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015, m.fl.Møteinfomasjon: Utvalg: F
Relevans: 3,2%
 
 
Møte i kommunestyret 15. desember 2016. Kommunestyret behandlet i møte 15. desember sakene: Ny snøscooterløype i Vadsø kommune, Kompetanseplan 2017-2019 - Handlingsplan 2017, Lønnspolitisk plan 2017-2019, Flere lærlingeplasser i Vadsø kommune, m.fl.Møteinformasjon: Utvalg: Kommunestyret Møtested: V
Relevans: 3,2%
 
 
Skjema fra Vadsø kommune. Her finner du en oversikt over aktuelle skjema i Vadsø kommune. Skjemaene er hovedsaklig PDF-dokumenter. Vi vil gradvis legge over til elektroniske skjema som vil kunne sendes inn via internett. Alle dokumentene kan du også få ved å henvende deg til servicekontoret i Vadsø k
Relevans: 2,5%
 
 
Kultur, utdanning og oppvekst (KUO). Kultur, utdanning og oppvekst består av 15 enheter og ledes av kommunalsjef Kurt Schjølberg.. Organisasjonskart:. Kommunalsjef:. Kurt. Schjølberg Kontaktpersoner: Kommunalsjef . Kurt Schjølberg. tlf 78 94 23 51 VJ skole. Jan Christiansen. tlf 78 94 28 71 Vadsø ungdomskole . Sølvi.
Relevans: 2,4%
 
 
Ordførerens liv i uke 4-5-6-7-8 og 9. Forrige gang jeg skrev ukebrev prøvde jeg å signalisere at det var travle dager og at det derfor kunne gå litt tid før jeg fikk anledning til å skrive igjen. Nå er det tirsdagskveld og jeg sitter på kontoret. Jeg har veldig dårlig samvittighet for at det har drøyd så lenge a
Relevans: 2%
 
 
Jubilanter med 30 og 25 –års tjeneste i Vadsø kommune. Vadsø kommune feiret i fredag 19. juni 6 arbeidstakere som har arbeidet i Vadsø kommune i 30 og 25 år. I en seremoni på rådhuset ble disse hedret for sin tjeneste og overrakt blomster og en gave fra ordføreren.Ordfører Svein Dragnes vektla i sin tale at den er
Relevans: 0,8%
 
 
Fritid, Kulturtilbud og -arrangementer, Tilskuddsordninger, Tjenestebeskrivelse. Kommunal støtte til frivillige lag og foreninger. Kommunen deler ut tilskudd til kulturarbeid etter søknad fra allmennkulturelle lag og foreninger i Vadsø kommune.RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE - KULTURMIDLER Vedtatt av kommunestyret
Relevans: 0,6%
 
 
Tjenestebeskrivelse. Kvalifiseringsenheten. Kvalifiseringsenheten har ansvar for mottak, bosetning, undervisning, oppfølging og veiledning av bosatte flyktninger og norskopplæring for innvandrere. Enhetens målsetning er å få deltakere/elever kvalifisert til selvhjulpenhet i arbeid eller videre utdannings forløp. Kvali
Relevans: 0,4%
 
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik