Søkeresultat

Sorter treff etter: Alfabetisk | Rangering

Relaterte søkeord:

 
Rusprosjektet. Rusprosjektet godt i gang. Rusprosjektet i Vadsø kommune har kommet godt i gang og nå foreligger prosjektplanen. Der finner du både litt om bakgrunn, overordnede mål, organisering og omfang av prosjektet. Kommunen ønsker mer fokus på rus i de enheter som har rusproblematikk som et av sine arbeidsområder.
Relevans: 100%
 
 
Oversikt over tilbudet til rusmiddelavhengige i Vadsø kommune. For rusmiddelavhengige, pårørende og hjelpeapparatet kan det enkelte ganger være vanskelig å få oversikt over hva som fins av hjelpetilbud i og utenfor Vadsø kommune. Her finner du en enkel oversikt over dette.Oversikten er ment for al
Relevans: 100%
 
 
Tjenestebeskrivelse. Vadsø Familiesenter. Vadsø Familiesenteret er et lavterskeltilbud, og tilbyr kommunale hjelpetjenester bl.a. i form av samtaler, rådgivning og ulike typer støtte for barn, unge og familier. Senteret består av pedagogisk-psykologisk tjeneste, barnevern, logoped, spesialpedagogisk hjelp til førsko
Relevans: 72%
 
 
Rusprosjektet. Rusprosjekt i Vadsø kommune. Arbeid med rusproblematikk har fått høyt fokus i kommunen gjennom et rusprosjekt som går over to år fra september 2012.Vadsø kommune ønsker å gjøre noe med de utfordringene både brukerne og ansatte i kommunen står overfor når det gjelder arbeid med rusrelatert problema
Relevans: 72%
 
 
Rusprosjektet. Ungdata-undersøkelsen i Vadsø 2013. På oppdrag fra Vadsø kommune gjennomfører NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) og Kompetansesenter rus – region nord (KoRus Nord) en kartlegging av viktige sider ved ungdoms livsstil og levekår.Undersøkelsen omfatter el
Relevans: 72%
 
 
Rusprosjektet, Avlastning og støtte, Omsorg, trygd og sosiale tjenester, Privatøkonomi, Barne- og familievern, Barn og familie. Sosialtjenesten i NAV. Har du eller din familie økonomiske problemer? Rusproblemer? Andre sosiale problemer?. Da kan du kontakte oss: NAV Vadsø, Sosialtjenesten Rådhusgt. 4 - 2. etg. tl
Relevans: 72%
 
 
Resultater av folkehelseundersøkelsen Ungdata i Vadsø. Vadsø kommune er svært glad for at resultatene fra folkehelseundersøkelsen Ungdata nå er tilgjengelige. Dette gir et godt grunnlag for en politisk debatt og et fokus på tiltak som kan settes i gang.Undersøkelsen ble foretatt i 8. 9. og 10. trinn ve
Relevans: 36%
 
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik