Søkeresultat

Sorter treff etter: Alfabetisk | Rangering

 
Verdensdagen 15. - 17. oktober. Verdensdagen for psykisk helse markeres i Vadsø d. 15. 17. oktober. Verdensdagen for psykisk helse markeres i Vadsø d. 15.17. oktober. I år ønsker vi å sette fokus på betydningen av organiserte fritidsaktiviteter for barn og unges psykiske helse. Vi setter søkelyset på ulike barrierer
Relevans: 72%
 
 
Psykisk helse, Tjenestebeskrivelse. Psykiatrisk enhet. Tjenestestandard for Psykiatrisk enhet. Formål Kommunen skal ved sin helsetjeneste fremme folkehelse og trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, og søke å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte. Den skal spre opplysning om og øke interessen for hva
Relevans: 19,2%
 
 
Psykisk helse. Reåpning av psykiatritjenestens aktivitetssenter. Psykiatritjenesten har flyttet til sentrum skole (gamle ungdomsskolen) – 1. etg i vest fløyen. I forbindelse med markering av verdensdagen 2009 var det åpent hus ved psykiatritjenesten.Det er en stor overgang å komme inn i helt nyoppus
Relevans: 19,2%
 
 
Psykisk helse. Markering av verdensdagen for psykisk helse 2009. Årets markering av verdensdagen for psykisk helse foregikk på Vårbrudd. Årets arrangement var en stor suksess med svært godt oppmøte. Salen var full av publikum og stemningen i salen var upåklagelig.Årets tema for dagen var overgangsfaser. Dersom du
Relevans: 19,2%
 
 
Psykisk helse. Utdeling av kreativitetsprisen 2012. Det ble virkelig feststemning på Melkevarden skole da arrangementskomiteen for Verdensdagen for psykisk helse fikk sin kreativitetspris.Kreativitet var det også blant elevene fra 4b på Melkevarden skole som arrangerte en kulturtime før selve prisen ble delt ut.
Relevans: 19,2%
 
 
Psykiatrisk virksomhet. Psykiatrisk virksomhet Telefon 78 94 29 00 Besøksadresse: Sentrum skole - inngang fra Amtmannsgata. Leder:Marit Nordstrand. Virksomhet Psykiatrisk enhet arbeider for å skape stabil kontakt, nettverk, struktur og trygghet omkring personer med psykisk lidelse. Vi skal bidra t
Relevans: 9,6%
 
 
Lanserer ny helseportal. Onsdag lanserte helse- og omsorgsministeren den nye helseportalen helsenorge.no. – E-helse er et viktig satsingsområde for regjeringen. Gjennom Helsenorge.no brukes ny teknologi til å gi folk bedre hjelp og bedre helsetjenester, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete StrøHelsenorge.no.
Relevans: 8%
 
 
Kulturprisen til Bjørg Irene Hansen. Vårbrudd var stappende fullt da årets kulturpris skulle utdeles. Årets kulturpris ble utdelt av varaordfører Rolf Arne Hansen – og den verdige vinneren i år ble Bjørg Irene Hansen fra Ekkerøy.Bjørg Irene Hansen har i en årrekke gledet mange med sine opplesninger av e
Relevans: 8%
 
 
Bofellesskapet. Bofellesskapet består av tjenester i form av miljøtiltak til psykisk/fysiske funksjonshemmede som har ulike hjelpebehov, samt avlastningstiltak for barn og voksne.Bofellesskapets brukere er en svært sammensatt gruppe. Det betyr at behovet til brukerne også er forskjellig. Virksomheten yt
Relevans: 8%
 
 
Barn og unge med nedsatt funksjonsevne; rettigheter og muligheter.. De som ikke kan dra omsorg for seg selv eller som er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, har krav på bistand. Vadsø Familiesenter er saksbehandlende instans når det gjelder barn og unge under 18 år. Tjenesten
Relevans: 5,6%
 
 
Politikk og Demokrati. Bystyremøte 17. juni 2008. Bystyret behandlet i møte 17.juni årsbudsjett, budsjettreguleringer, miljøhemming i barnehager, rusmiddelplan, opptrappingsplan for psykisk helse, navn på museet i Vadsø og andre saker. Vadsø høyre la frem en en interpellasjon angående forsøpling av nærmiljøet.
Relevans: 4,8%
 
 
Helsetjenester, Tjenestebeskrivelse. Helsestasjonen og helsesøstertjenesten. Helsestasjon og skolehelsetjenesten har som mål å fremme god psykisk, fysisk og sosial helse blant barn og unge, samt forebygge sykdom, skade eller lyte. Likelydende formål gjelder for flyktninger og asylsøkere i alle aldre.
Relevans: 2,6%
 
 
Boformer, Tjenestebeskrivelse. Bekkefaret boliger. I dag har Bekkefaret 9 boliger som består av heldøgns miljøtiltak for psykisk funksjonshemmede og fysisk funksjonshemmede med ulike hjelpebehov. Behovet til brukerne ved Bekkefaret er svært ulikt og sammensatt og virksomheten yter et vidt spekter av
Relevans: 2,6%
 
 
Individ og samfunn. Vern for eldre. Er du over 62 år og utsatt for overgrep eller krenkelser eller kjenner noen som er det, er det opprettet en egen kontakttjeneste for å hjelpe.Overgrep og krenkelser kan skje på følgende måter: Fysiske. Overgrep som medfører smerte eller skade, bruk av fysisk tvang el
Relevans: 1,2%
 
 
Hva kan legevakten gjøre for deg?. Når du ringer det sekssifrede nummeret 116 117 kommer du i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder deg. Legevakt skal tilby hjelp til det som ikke kan vente når fastlegekontoret ditt er stengt.Legevakten skal også hjelpe deg når du ikke er i nærheten av fastlegen din,
Relevans: 1,2%
 
 
Ambulerende tjenester, hjemmebasert omsorg. Enhetsleder: Siv Henriksen - 78 94 25 15/934 66 277 Fagleder/demenskoordinator Simone Gærne - 78 94 25 85 Lovgrunnlag: Enhetens tjenestetilbud er lov- og forskriftsregulert gjennom Lov om kommunehelsetjenesten, Lov om sosialetjenester, Lov om psykisk helsevern og Forvaltning
Relevans: 1%
 
 
Helse, Individ og samfunn. Kriseteam. Vadsø kommunes psykososiale kriseteam inngår som en del av kommunens helseberedskap. Formålet er å sikre og organisere psykososial hjelp ved kriser, ulykker og katastrofer. Kriseteamet skal fungere i den akutte fasen og være videreformidler til det øvrige hjelpeapparatet for
Relevans: 1%
 
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik