Søkeresultat

Sorter treff etter: Alfabetisk | Rangering

 
Politikk og Demokrati. Politisk avdeling. Postadresse: Postboks 614 9811 Vadsø Besøksadresse: Vadsø rådhus Tollbugata 14 9800 Vadsø Politisk styring består av ordfører og politisk sekretariat. Ordfører Hans-Jacob Bønå , tlf. 78 94 23 00, e-post:ordforer@vadso.kommune.no.
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Bystyremøte 17. juni 2008. Bystyret behandlet i møte 17.juni årsbudsjett, budsjettreguleringer, miljøhemming i barnehager, rusmiddelplan, opptrappingsplan for psykisk helse, navn på museet i Vadsø og andre saker. Vadsø høyre la frem en en interpellasjon angående forsøpling av nærmiljøet.
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Formannskapsmøte 19. juni 2008. Formannskapet vil i møte 19. juni behandle søknader om bevilling for skjenking av alkoholholdig drikke og prosjektstøtte til Tour de Barents.Tidspunkt: 19.06. 2008 kl. 09.00 Sted: Vadsø rådhus - bystyresalen Møtedokumenter. Saksliste. Tillegg til saksliste.
Relevans: 12,8%
 
 
Rettsvesen, Politikk og Demokrati. Formannskapsmøte 24. juli. Formannskapet behandlet i møte 24. juli klage på avslag på utvidet skjenketid i forbindelse med festival. Formannskapet opprettholdt sitt vedtak og oversendte klagen til Fylkesmannen.Saksliste for møtet finner du her. Møteboken for møtet finner her.
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Formannskapsmøte 24. juli. Formannskapet behandlet i møte 24. juli klage på avslag om utvidet skjenketid.. Saksliste til møte. Møtebok fra møte.
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Anders Aune hedret med bauta i Vadsø. Tidligere ordfører og Fylkesmann i Finnmark, Anders Aune, har fått en egen bauta sentralt plassert foran Vadsø kommunes rådhus. Avdukningen ble foretatt av Ordfører Svein Dragnes 2. august 2008.Foto: Anniken Renslo Sandvik -. Hovedpersonen var selv ti
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Eldre møtebøker 2008. Her finner du en oversikt over møtebøker og sakslister fra vår gamle hjemmeside. Listen omfatter bystyre, formannskap, administrasjonsutvalg, planutvalg, eldreråd og andre.Juli. Dato. Tid. Emne. 24. 10.00. Formannskapet - sted: Bystyresalen. Saksliste.. Møtebok.. 14.00.
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i klagenemnda 18 august. Klagenemnda behandlet i møte 18. august ADHD-foreningens klage på formannskapets vedtak 22. mai. Klagenemnda ga ikke klager medhold.Møtetidspunkt: 13.00 Møtested: Vadsø rådhus - bystyresalen . Saksliste for møte. Møtebok.
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Formannskapsmøte 11. august. Formannskapet behandlet i møte forslag til endring i selskapsavtale for Norasentret IKS.. Formannskapet vil behandle søknaden ved skriftlig saksbehandling. Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter til alle organets medlemmer med forslag til v
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Formannskapsmøte 21. august. Formannskapet behandlet i møte 21. august medlemskap i opplæringskontoret for offentlig sektor, festavgift for graver, søknad om bevilling for skjenking av alkoholdholdig drikke og inndragning av skjeTidspunkt: 21.08. 2008 kl. 11.00 Sted: Bystyresalen Møtedokumenter.
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i næringsstyret 21. august. Næringsstyret vil i møte 21. august behandle søknader om midler fra næringsfondet.. Tidspunkt: 21. august etter formannskapsmøte Møtested: Vadsø rådhus Møtedokumenter . Saksliste .
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Bystyremøte 8. september. Bystyret behandlet i møte 8. september medlemskap i Opplæringskontoret for offentlig sektor, festeavgift for graver i Vadsø kommune, søknaden om fritak fra politiske verv, oppnevning av medlemmer/varamedlemmer til dyrevernnemnda for Øst-Finnmark og Ø
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i planutvalget 15. september. Planutvalget behandlet i møte 15. september saker knyttet til utbygging av område i Fossen, søknad om bruksendringer, dispensasjon fra kommunens arealplandel og klager på tidlTidspunkt: 15.09. 2008 kl. 08.30 Sted: Johan Grønnvigsgate Møtedokumenter. Møtebok.
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i administrasjonsutvalget 23. september. Administrasjonsutvalget behandlet i møte 23. september frikjøp av folkevalgte - endringer i reglementet.Tidspunkt: 23.09.2008 kl 12.00 Sted: Bystyresalen Møtedokumenter. Saksliste. Møtebok.
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i eldrerådet 24. september. Eldrerådet vil i møte 24. september behandle sak om Eldredagen 1. oktober.. Tidspunkt: 24.09. 2008 kl. 10.00 Sted: Bystyresalen Møtedokumenter. Saksliste .
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i formannskapet 25. september. Formannskapet behandlet i møte 25. september utbygging av område B7 i Fossen boligfelt, avhending av kommunale bygninger, søknad om støtte til forum for ren energi i Nordvest-Russland, årsbudsjett og handlingsplan 2008-2011 og andre saker.
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i valgstyret 25. september. Valgstyret behandlet i møte 25. september nytt valgoppgjør - kommunestyrevalget 2007.. Tidspunkt: 25.09.2008 Etter formannskapsmøtet Sted: Bystyresalen Møtedokumenter. Saksliste. Møtebok.
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Formannskapsmøte 2. oktober. Formannskapet behandlet i møte 2. oktober anmodning om oppløsning av Øst-Finnmark laboratorietjeneste.Tidspunkt: 02.10. 2008 kl. 09.00 Sted: Bystyresalen Møtedokumenter. Saksliste. Møtebok.
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i Planutvalget 24. oktober 2008. Planutvalget behandlet i møte 24. oktober klager på vedtak, søknad om dispensasjon for plassering av garasje og søknad om oppsetting av gjerde og lysstolper til tennisbane.Tidspunkt: 24.10.2008 kl. 08.30 Sted: Johan Grønnvigsgate Møtedokumenter. Saksliste.
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Bystyremøte 11. november. Bystyret behandlet i møte 11. november den økonomiske situasjonen i Vadsø havn KF, Varanger museum IKS (intensjonsavtale) etablering av desitinasjon Varanger aksjeselskap og suppleringsvalg til utvalg og råd.
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i kommunalt råd for funksjonshemmede 18. november. Kommunalt råd for funksjonshemmede vil i møte 18. november behandle årsbudsjett og handlingsplan for 2009 - 2012 og miljøplan.Møtetidspunkt: 18.11.2008 kl. 10.00 Møtested: Bystyresalen Møtedokumenter:. Saksliste (pdf).
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i eldrerådet 17. november. Eldrerådet vil i møte 17. november behandle Årsbudsjett og handlingsplan 2009 - 2012.. Tidspunkt: 17.11. 2008 kl. 09.00 Sted: Rådhuset, møterom u.etasje. Møtedokumenter. Saksliste (pdf). Møtebok (pdf).
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i planutvalget 21. november. Planutvalget vil i møte 21. november behandle søknad om riving av eldre boligbygning, søknad om leie av kommunalt areal til beiteformål og årsbudsjett og handlingsplan 2009 -2012.Tidspunkt: 21.11.2008 kl. 08.30 Sted: Johan Grønnvigsgate Møtedokumenter.
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i planutvalget 12. desember. Planutvalget behandlet i møte 12. desember klage på vedtak, grensepåvisning damsveien 13, søknad om omregulering/formålsendring av eiendom, omregulering for opprettelse av ny tomt til boligformål.
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i klagenemnda 27. januar. Klagenemnda behandlet i møte 27. januar klage på søknad om tilskudd og klager angående transporttjeneste for funksjonshemmede.Saksdokumenter:. Saksliste (pdf). Møtebok (pdf).
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i formannskapet 22. januar. Formannskapet behandlet i møte 22. januar blant annet partnerskapsavtaler 2009, søknad om tilskudd til Varangernatta, søknad om støtte til organisasjoner, prosjektmidler til kvensk språksenter, vedtekter for kulturskolen, klage på vedtak skjenketid i
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i bystyret 5. februar. Bystyret behandlet i møte 5. februar revisjonsrapporten saksbehandlerpraksis og enkeltvedtak i Vadsø kommune, Fysioterapitjenesten - tilbud, organisering og behov, årsbudsjett og handlingsplan - prioritering av vedlikeholdstiltak i forbindelse med re
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i plankomite skoleanlegg. Plankomite skoleanlegg behandlet i møte 2. februar rapport fra utvalg skolestruktur.. Informasjon om møte: Møtested: Bystyresalen Tidspunkt: 02.02.2009 kl. 09.00 Saksdokumenter:. Saksliste (pdf). Møtebok (pdf).
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i formannskapet 29. januar. Formannskapet behandlet i møte 29. januar Vadsø trafikkstasjon - status og videre prosess, Årsbudsjett og handlingsplan 2009-2012 - disponering av regjeringens tiltakspakke.Tidspunkt: 29.01. 2009 kl. 20.00 Sted: Vadsø rådhus - bystyresalen Møtedokumenter.
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i planutvalget 20. februar. Planutvalget vil i møte 20. februar blant annet behandle tiltak i strid med dispensasjonsvedtak, søknad om endring av bolig, søknader om utvidelse av tomt, søknad om kjøp/fest av bebygd tileggsareal.
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i formannskapet 26. februar 2009. Formannskapet vil i møte 26. februar behandle Nytt museumsbygg - omorganisering av prosjektet, Varanger Golfklubb - Økonomisk støtte, etikkprosjekt i pleie og omsorgstjenesten, kommunalt lærlingtilskudd, støtte til utdannelse m.m.
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i formannskapet 12. mars. Formannskapet behandlet i møte 12. mars Søknad om tilskudd til gjennomføring, kommunalt medlamskap i miljøfyrtårn, kjøp av eiendom, Fossegrotta barnehage - kommunal overtakelse, prosjektmidler til kommunalt rusarbeid, søknad om fritak fra politiske v
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i klagenemnda 1. april. Klagenemndas møte 25. mars er omberammet til 1. april. Klagenemnda vil i møte 1. april behandle klage - midler til rekruttering til sjømannsnæringa.Møtested: Vadsø Rådhus - bystyresalen Tidspunkt: 01.04.2009 kl. 13.00 Møtedokumenter:. Saksliste (pdf). Møtebok (pdf).
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i plankomite for nytt museumsbygg. Plankomite for nytt museumsbygg behandlet i møte 17. mars Nytt museumsbygg - avklaringer i forbindelse med søknad om statstilskudd og avklaringer på tomteforhold.Utvalg: Plankomite for museumsbygg Møtested: Rådhuset - møterom v/ ordfører
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i planutvalget 3. april. Planutvalget behandlet i møte 3. april klage på vedtak, søknad om tilleggsareal, søknader om dispensasjon fra reguleringsplan og søknad om bruksendring.Informasjon om møtet Utvalg: Planutvalget Møtested: Johan Grønvighsgate 12 Møtedato: 03.04.2009 Klok
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i formannskapet 19. mars. Formannskapet behandlet i møte 19. mars salg av Skolegata 2.. Møteinformasjon: Utvalg: Formannskapet Møtested: Tilbakemelding pr. E-post innen 19.03.2009 Møtedato: 19.03.2009 Møtedokumenter:Saksliste (pdf). Møtebok (pdf) .
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i formannskapet 16. april. Formannskapet behandlet i møte 16 april blant annet anmodning om endring av selskapsavtale, lokal samarbeidsavtale mellom NAV Finnmark og Vadsø kommune, utviklingsprosjekt barnehagesektoren 2009, kvalitetsplan for grunnskolen 2009/2010, revisjon av v
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i valgstyret 16. april. Valgstyret vil i møte 16. april behandle tid og sted for stemmegivningen på valgting, fastsetting av tid og sted for mottak av forhåndsstemmer, valg av stemmestyrer og oppnevning av utvalg for prøving og godkjening av kurante forhåndsstemmer.Informasjon om møtet: Utv
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i næringsstyret 16. april. Næringsstyret vil i møte 16. april behandle: Vadsø fiskarlag - klage på redusert tilskudd, Øst-Finnmark Forsøksring - Midler fra næringsfondet, støtte fra næringsfondet til kjøp av melkekvote, Varanger næringssenter - Prosjekt ett synlig næringsliv,
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i bystyret 30. april 2009. Bystyret behandlet i møte 30. april kvalitetsplan for grunnskolen, lokal samarbeidsavtale med NAV Finnmark og Vadsø kommune, kommunal oppreisningsordning for personer som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt ved barnehjem, kjøp av eiendom,
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i eldrerådet 12. mai 2009. Eldrerådet vil i møte 12. mai behandle Dagsentertilbud ved Vadsø helsesenter og Årsmelding 2008 - Eldrerådet.Informasjon om møtet Utvalg: Eldrerådet Møtested: Rådhuset -møterom i u.etg. Møtedato: 12.05.2009 Klokkeslett: kl. 09.30 Møtedokumenter:Møtebok [pdf].
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i formannskapet 20. august. Formannskapet behandlet i møte 20. august Leasing av brannbil, Plan for helse, rehabilitering og omsorg, Eiendomsplan, Organisering av IKAF til IKS, søknader om støtte, søknad om bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk, søknad om fritak fra po
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i klagenemnda 14. mai. Klagenemnda behandlet i møte 14. mai Klage på redusert tilskudd - Vadsø fiskarlag.. Informasjon om møtet Utvalg: Klagenemnda Møtested: Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 14.05.2009 Klokkeslett: 1300 Møtedokumenter:Saksliste (pdf). Møtedokument (pdf).
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i formannskapet 28. mai. Saksliste for formannskapets møte 28. mai finner du her.. Møteinformasjon Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus, bystyresalen Møtedato: 28.05.2009 Klokkeslett: 1000 MøtedokumenterSaksliste (pdf). TIllegg til saksliste (pdf).
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i planutvalget 29. mai 2009. Under finner du møtedokumenter for møte i planutvalget 29. mai 2009.. Møteinformasjon Utvalg: Planutvalget Møtested: Johan Grønvighsgate 12 Møtedato: 29.05.2009 Klokkeslett: 0830 MøtedokumenterSaksliste (PDF). Vedlegg til saksliste (PDF).
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i valgstyret 28. mai 2009. Møtedokument for valgstyrets møte 28. mai finner du her.. Informasjon om møtet Utvalg: Valgstyret Møtested: Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 28.05.2009 Klokkeslett: Umiddelbart etter formannskapsmøte MøtedokumenterSaksliste (pdf). Møtebok (pdf).
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Bystyremøte 11. juni 2009. Bystyret behandlet i møte 11. juni blant annet søknad om tilskudd/søknad om tiltakspenger til Vadsø menighet, søknad om tilskudd til bygdelaget Nykraft, Øst-Finnmark laboratorietjeneste, rekrutteringsutfordringer - strategier og tiltak, Vadsø havn KF
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i administrasjonsutvalget 16. juni. Administrasjonsutvalget behandlet i møte 15.06.2009 saken Lokale forhandlinger 2009. Møteinformasjon Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 15.06.2009 Klokkeslett: kl.10.00 MøtedokumenterSaksliste (pdf). Møtebok (pdf).
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i plankomite for nytt museumsbygg 9. juni 2009. Plankomite for nytt museumsbygg behandlet i møte 9. juni saken Nytt museumsbygg i Vadsø.. Møteinformasjon: Utvalg: Plankomite for museumsbygg Møtested: Rådhuset - møterom v/ ordførerens ko Møtedato: 09.06.2009 Klokkeslett: 1300 Møtedokumenter:
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i planutvalget 26. juni. Planutvalget vil i møte 26. juni behandle etablering av næringsvirksomhet i LNF-område, søknad om oppføring av nytt drivhus, opprettelse/kjøp av boligtomt, søknad om tilleggsareal og Vadsø sentrum.Møteinformasjon: Utvalg: Planutvalget Møtested: Jo
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i planutvalget 16. juli. Planutvalget behandlet i møte 16. juli utbygging av område B7 i Fossen boligfelt.. Møteinformasjon: Utvalg: Planutvalget Møtested: Johan Grønvighsgate 12 Møtedato: 16.07.2009 Klokkeslett: 1300 Møtedokumenter:Saksliste (pdf). Møtebok (pdf) .
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i formannskapet 11. juni. Under finner du møtedokumenter fra møte i formannskapet 11. juni. Møteinformasjon: Utvalg: Formannskapet Møtested: Rica Hotel Vadsø Møtedato: 11.06.2009 Klokkeslett: 1030 Møtedokumenter:Saksliste (pdf). Møtebok (pdf).
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i bystyret 3. september. Bystyret behandlet i møte 3. september Eiendomsplan - statusrapport september 2009, Plan for helse, rehabilitering og omsorg, Nytt museumsbygg - forprosjektering, Organisering av IKAF til IKS, Leasing av brannbil og søknad om fritak fra politiske verv.
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i eldrerådet 8. september. Eldrerådet vil i møte 8. september behandle sakene Representant fra eldrerådet til plangruppe, Den internasjonale eldredagen 1. oktober og eldrerådskonferansen 2009.Møteinformasjon: Utvalg: Eldrerådet Møtested: Rådhuset - møterom i u.etg. Møtedato: 08.09.2009 Klokk
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i planutvalget 18. september. Planutvalget vil i møte 18. september behandle Utbygging av område B7 i Fossen, Energi- og klimaplan, Reguleringsplan Bekkefaret, Etablering av næringsvirksomhet i LNF-område.Møteinformasjon: Utvalg: Planutvalget Møtested: Johan Grønvighsgate 12 Møte
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i administrasjonsutvalget 22. september. Administrasjonsutvalget behandlet i møte 22. september Permisjonsreglementet for Vadsø kommune.. Møteinformasjon: Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 22.09.2009 Klokkeslett: kl.12.00 Møtedokumenter:Møtebok (pdf).
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i formannskapet 24. september. Formannskapet behandlet i møte 24 september Høring - Energistrategier for Finnmark 2010-2013, Vadsø kirke - fyringsanlegg, Norgesmesterskap i kreativitet.Møteinformasjon: Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus, bystyre Møtedato: 24.09.2009 Klokkesl
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i valgstyret 24. september. Valgstyret behandlet i møte 24. september Nytt valgoppgjør kommunestyrevalget 2007.. Møteinformasjon: Utvalg: Valgstyret Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 24.09.2009 Klokkeslett: Umiddelbart etter formannskapsmøte Møtedokumenter:Møtebok (pdf).
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i formannskapet 9. oktober. Formannskapet behandlet i møte 9. oktober Høring - regionalt utviklingsprogram for Finnmark 2010 - 2013.Møteinformasjon: Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus, bystyresalen Møtedato: 09.10.2009 Klokkeslett: 1000 Møtedokumenter:Møtebok (pdf) .
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i plankomite for museumsbygg 24 august. Plankomite for museumsbygg behandlet i møte 24. august Nytt museumsbygg - forprosjektering,. Møteinformasjon: Utvalg: Plankomite for museumsbygg Møtested: Møtedato: 24.08.2009 Klokkeslett: Møtedokumenter:Saksliste (pdf). Møtebok (pdf) .
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i kommunalt råd for funksjonshemmede 19. oktober. Kommunalt råd for funksjonshemmede vil i møte 19. oktober behandle sak Tilgjengelighet for funksjonshemmede i Vadsø kommune.Møteinformasjon: Utvalg: Kommunalt råd for funksjonshemmede Møtested: Møterom i u.etg. på rådhuset M
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i formannskapet 12. april 2012. Formannskapet behandlet i møte 12. april 2012 sakene: Russebakeriet, A Pedersen Kystfiskebåt AS - støtte fra næringsfondet, Jens Kristiansen - Støtte fra Næringsfondet, Vadsø pensjonistforening - støtte til kulturformidling, Global Future Finnmark -
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i formannskapet 29. oktober 2009. Formannskapet vil i møte 29. oktober behandle sakene: Varanger næringsenter,Varanger ASVO - midler fra lærer A Zahls legat, Høring - vernehjemmel i jordloven, kulturpris 2009.Informasjon om møte: Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus, bystyres
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i næringsstyret 29. oktober 2009. Næringsstyret vil i møte 29. oktober behandle sakene: Jobbskapingskurs - egenandel for kommunens deltakere og søknad om midler fra næringsfondet.Møteinformasjon: Utvalg: Næringsstyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.10.2009 Klokkeslett: E, forma
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i planutvalget 30. oktober 2009. Planutvalget behandlet i møte 30. oktober sakene: Nybygg innenfor Varangerhalvøya nasjonalpark - klage over kommunens vedtak og søknad om dispensasjon til tomteutvidelse.Møteinformasjon: Utvalg: Planutvalget Møtested: Johan Grønvighsgate 12 Møte
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i bystyret 12. november 2009. Bystyret behandlet i møte 12. november sakene: Varanger næringssenter AS, Tjenestepensjonsordningen - valg av leverandør, Norgesmesterskap i kreativitet, Plan for selskapskontroll, Suppleringsvalg.Møteinformasjon: Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbru
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i administrasjonsutvalget 24. november. Administrasjonutvalget vil i møte 24. november behandle sakene Kompetanseplan for Vadsø kommune - handlingsplan 2010, KS Strategikonferanse 2010, Årsbudsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013.Møteinformasjon: Utvalg: Administrasjonsutvalget M
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i formannskapet 3. desember 2009. Formannskapet behandlet i møte 3. desember sakene: Barnengen besøksgår - søknad om videreføring av partnerskapsavtale, Søknader om tilskudd, Godtgjøring til hjelpeverger, Sekreteriatfunksjon for oppreisningsordningen, KS Strategikonferanse 2010, Komm
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i næringsstyret 3. desember 2009. Næringsstyret vil i møte 3. desember behandle sakene: Rasvik Kevin Steen - støtte fra næringsfondet, Økonomisk støtte til kortfilm-musikal, Horisont Varanger AS - støtte fra næringsfondet og Sivertsen Kjetil - støtte til båtkjøp.Møteinformasjon: Utvalg: 
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i eldrerådet 16. november 2009. Under finner du møtedokumenter for møte i eldrerådet 16. november 2009.. Saksliste (pdf). Møtebok (pdf).
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i planutvalget 4. desember 2009. Planutvalget vil i møte 4. desember behandle Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig, Søknad om tilleggsareal, Søknad om kjøp av tomt og parkeringsareal, anlegg av parkeringsplass og Årsbudsjett/økonomiplan.Møteinformasjon: Utvalg: 
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i formannskapet 17. desember 2009. Formannskapet vil i møte 17. desember behandle saken: Delegering av myndighet innenfor landbruksområdet.Møteinformasjon: Utvalg: Formannskapet Møtested: I forbindelse med bystyret Møtedato: 17.12.2009 Klokkeslett: Møtedokumenter:Tilleggssak (pdf).
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i bystyret 17. desember 2009. Bystyret behandlet i møte 17. desember blant annet : Kompetanseplan for Vadsø kommune, IKT-plan, Energi- og klimaplan, kommundelplan for anlegg og friluftsliv, årsbudsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013, m.fl.Møteinformasjon: Utvalg: Bystyret Møtested: Rica H
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Sett farge på Vårbrudd. Fasaden på Vårbrudd skal platekles og kommunen har søkt råd i befolkningen om fargevalg og uttrykk. Med forankring i innspillene som har kommet er det laget ulike løsningsforslag som formannskapet skal ta stilling til 17.12.2009.Rapporten fra undersøkels
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i formannskapet 28. januar. Formannskapet vil i møte 28. januar blant annet behandle følgende saker: Salg av alders hvile og samfunnshuset, Eiendomsplan, Avhending av kjøretøy, Invitasjon til deltagelse i nasjonalparkstyret, Opplæringsplan for Vadsø brannvesen, Økning av tilsko
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i bystyre 11. februar 2010. Bystyre vil i møte 20. februar behandle følgende saker: Revisjonsrapport ØFAS AS, Retningslinjer for selskapskontroll i Vadsø kommune, Økning av tilskott - Vadsø kirke, Salg av alders hvile og Vadsø samfunnshus, Eiendomsplan, Sett farge på Vårbrudd,
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i formannskapet 25. februar. Formannskapet behandlet i møte 25. februar sakene: Vadsø seniordansegruppe - midler fra folkehelseprosjektet, Vadsø svømmeklubb - midler fra folkehelseprosjektet, Vadsø Warriors Basketballklubb - midler til basketballtilbud, Hermetikken næringshage -
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i næringsstyret 25. februar. Næringsstyret vil i møte 25. februar behandle sakene: Camilla Baso/Stig Eriksen - Støtte fra næringsfondet, Bifrost K I AS - støtte fra næringsfondet, Vadsø Jazzklubb - støtte fra næringsfondet, Hermetikken Næringshage - støtte til pilotprosjekt, Øst
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i landbruksnemda 25. februar. Landbruksmenda vil i møte 25. februar behandle sakene: Inndragning av festerett og Bekreftesle på at salg ikke medfører deling.Møteinformasjon: Utvalg: Landbruksnemda Møtested: Møtedato: 25.02.2010 Klokkeslett: E.formannskapet Møtedokumenter:Saksliste (pdf).
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i formannskapet 11. mars 2010. Formannskapet behandlet i møte 11. mars sakene: Skjønnsmidler 2010, Handlingsplan mot vold og overgrep i nære relasjoner, Vadsø kunstforening - søknad om tilskudd, Vadsø trekkspillklubb - partneskapsavtale og Larinord - søknaMøteinformasjon: Utvalg: 
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i formannskapet 15. april 2010. Formannskapet vil i møte 15. april behandle sakene: Strategisk næringsplan 2010-2017, Varanger Artic Kite - støtte til arrangement, Aktivitetstilbud til tunge brukere, Vadsø revmatikerforening - søknad om tilskudd, Ny matrikkellov m.m.Møteinformasjon: Utvalg: 
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i bystyret 29. april 2010. Bystyret behandlet i møte 29. april sakene: Kontrollutvalgets årsrapport, Kontrollutvalgets årsplan, Nytt delegasjonsreglement etter plan og bygningsloven, Skjønnsmidler 2010, Strategisk næringsplan 2010-2017 og ØFAS - stiftelsesdokument og aksjonæravtale.
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i bystyret 10. juni 2010. Bystyret behandlet i møte 10. juni sakene: Fastsetting av valgdag - kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2011, Introduksjonsprogram for minoritetsspråkelige førskolebarn, Organisering næringsutvikling, Vadsø kirke - midler til brannsikring, Ny mat
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i formannskapet 19. august. Formannskapet behandlet i møte 19. august sakene: Nye politivedtekter, Vedtekter for kontrollutvalgan IKS, Varanger næringssenter AS - utkast til driftsavtale, Høring - forslag til lovfesting av samkommunemodellen, Vadsøsjakken - støtte til jubileums
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i bystyret 2. september 2010. Bystyret behandlet i møte 2. september sakene: Valg av meddommere for østfinnmark tingrett, Vedtekter for kontrollutvalgan IS, Inn på tunet tilbud i Vadsø, Byggforvaltning AS - refusjon av utlegg, Forvaltningsrevisjonsprosjekt i barnevernstjenesten.
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i administrasjonsutvalget 21. september. Administrasjonsutvalget behandlet i møte 21. september saken: Lokale forhandlinger 2010.. Møteinformasjon: Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 21.09.2010 Klokkeslett: kl.12.00 Møtedokumenter:Møtebok (pdf).
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i formannskapet 23. september 2010. Formannskapet behandelt i møte 23. september sakene: Søknad om midler "samhandling Øst-Finnmark" Fremtidig organisering av IKAF og Erklæringer om konsesjonsfrihet.Møteinformasjon Utvalg: Formannskapet Møtested: Bystyresalen Møtedato: 23.0
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i planutvalget 24. september. Planutvalget vil i møte 24. september behandle sakene: Søknad om oppføring av garasje og endring av avkjørsel, Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser.Møteinformasjon: Utvalg: Planutvalget Møtested: Rådhusgt 5 - andre etg, Møtedato: 24.09.2010 Klokkes
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i bystyret 11. november 2010. Bystyret behandlet i møte 11. november sakene: Valg av meddommere for Øst-Finnmark tingrett, Suppleringsvalg - varamedlem for kontrollutvalget, Særskilt utvalg for jordskiftesake, Søknad om fritak fra politiske verv, Forslag til endring av regulering
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i formannskapet 2. desember 2010. Formannskapet behandlet i møte 2. desember søknader om støtte til prosjekter, soknad om partnerskapsavtaler, handlingsplan mot vold i nære relasjoner, barnehagemelding, vedtekter for barnehager, Norasenteret IKS - tilskudd 2011, Kvensk språksenter i
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i næringsstyret 2. desember 2010. Næringsstyret vil i møte 2. desember behandle sakene: klage på inndragning av tilskudd og støtte til kjøp av fiskebåt.Møteinformasjon: Utvalg: Næringsstyret Møtested: bystyresalen Møtedato: 02.12.2010 Klokkeslett: E. formannskpet Møtedokumenter:
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i planutvalget 03. desember 2010. Planutvalget vil i møte 03. desember behandle sakene: Klage på avslag på bruksendring, søknader om bruksendringer, søknad om fradeling av areal, årsbudsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 og ny søknad om bruksendring fro HavneMøteinformasjon: Utvalg: 
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i bystyret 16. desember.. Bystyret behandlet på møte 16. desember sakene: Fremtidig organisering av IKAF, Kontrollutvalgan IS - Varanger ASVO IKS, Politisk utvalg for kulturbygg i Vadsø kommune, Kvensk språksenter i Vadsø - prosjektmidler, Vedtekter barnehage, Handlingsplan m
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i planutvalget 28. januar 2011. Planutvalget behandlet i møte 28. januar sakene: Søknad om oppføring av ny hytte, Forslag om oppheving av bygningsforbud, Søknad om utvidelse av fritidsbolig, Søknad om bruksendring og Krav om riving av midlertidig bygg.Møteinformasjon: Utvalg: 
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i administrasjonsutvalget 25. januar 2011. Administrasjonsutvalget behandlet i møte 25. januar saken: KS strategiskonferanse 2011.. Møteinformasjon: Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 25.01.2011 Klokkeslett: kl.10.00 Møtedokumenter:Møtebok (pdf).
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i bystyret 10. februar 2011. Bystyret behandlet i møte 10. februar sakene: Søknad om støtte fra Hermetikken næringshage, Eierstrategier -Vadsø kommune, Organisering næringsutvikling, Kommunalt avfallsgebyr - selvkost, Finansreglement 2011, Prosjekt - samhandling Øst-Finnmark, Ko
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i formannskapet 29. september 2011. Formannskapet behandlet i møte 29. september sakene: Vadsø filmklubb - økonomisk støtte, Varanger ASVO - midler fra lærer A Zahls legat, Utviklingsfond - primærnæringsfond, Oppnevning av valgnemnd.Møteinformasjon: Utvalg: Formannskap Møtested: Bys
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Kommunestyrevalget 2011. For nærmere opplysninger, se. www.valg.no. eller ta kontakt med kommunen. Valgdag Ved kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2011 skal det avholdes valgting søndag 11. og mandag 12. september 2011. Listeforslag til kommunestyrevalget Listeforslaget må være kommet fre
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i formannskapet 31. mars 2011. Formannskapet behandlet i møte 31. mars sakene: ADHD Norge - søknad om tilskudd, Tilskudd i forbindelse med 17. mai arrangement, Krafttak mot kreft - Økonomisk støtte, Ekkerøy grendehus - støtte til oppussing, Støtte fra næringsfondet, Handlingsplan
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i planutvalget 1. april 2011. Planutvalget behandlet i møte 1. april sakene: Søknad om dispensasjon fra planbestemmelsene, Søknad om bruksendring Nyborgveien 25B, Søknad om dispensasjon fra regulering i Ravneknausen 8 m.m.Møteinformasjon: Utvalg: Planutvalget Møtested: Rå
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i bystyret 14. april. Bystyret behandlet i møte 14. april sakene Plan for helse, rehabilitering og omsorg, Handlingsplan mot vold i nære relasjoner, Omdannelse av ØFAS til aksjeselskap, Eierskapskontroll i NORA- senteret IKS, Kontrollutvalgets årsrapport 2010, Finansregle
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i planutvalget 6. mai 2011. Planutvalget behandlet i møte 6. mai sakene: Klage på vedtak Nyborgveien, Søknad om bruksendring og ombygging Damsveien og Ulovlig oppsatt skilt.Møteinformasjon: Utvalg: Planutvalget Møtested: Rådhusgt. 5 - andre etg. Møtedato: 06.05.2011 Klokke
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i formannskapet 27. oktober 2011. Formannskapet behandlet i møte 27. oktober sakene: Primærnæringsfond, Vadsø vann og avløp - endring av forskrifter, Oppnevning av medlemmer til nasjonalparkstyret, Valg av medlem og varamedlem til utviklingsrådet, Skoleprosjekt - organisering og mand
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i Valgstyret 5. mai 2011. Valgstyret behandlet i møte 5. mai 2011 sakene: Godkjenning av listeforslagene, Tid og sted for stemmegivningen på valgting, Valg av stemmestyrer og Fastsetting av tid og sted for mottak av forhåndsstemmer.Møteinformasjon: Utvalg: Valgstyret Møtested: Vads
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Godkjente valglister - kommunestyrevalget 2011. Valgstyret har i møte 05.05.2011, sak 2/11, godkjent følgende lister ved kommunestyrevalget 2011:. Det norske Arbeiderparti. Fremskrittspartiet. Høyre. Kristelig Folkeparti. Sosialistisk Venstreparti. Venstre. I hht. Valglovens § 6-8 m
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i adminstrasjonsutvalget 24. mai 2011. Administrasjonsutvalget vil i møte 24. mai behandle sakene: Øst-Finnmark kompetansesenter - ny bevilling, Reglement for godtgjørelse til folkevalgte.Møteinformasjon: Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 24.05.2011 Klokkes
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i bystyret 9. juni. Bystyret behandlet i møte 9. juni sakene: Sammenslåing av sentrum - melkevarden og Fossen skole, Styrking av læringsmiljøet for grunnskoleelever i Vadsø, Utviklingsfond - primærnæringsfon oppretting, Støtte fra næringsfondet, Avhending av Fossegrotta
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i planutvalget 1. juli. Planutvalget vil i møte 1. juli behandle sakene: Klage på planutvalgets vedtak i sak 8/11, Utbedring av kjerresti over Vinikkamyra og Vinikkabekken, Søknad om utbedring av vei - Tomaselv, Søknad om rammetillatelser for flermannsboliger, Klage på plan
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Stemme hjemme?. I Vadsø kommune avholdes kommunestyre- og fylkestingsvalg søndag 11. september og mandag 12. september.Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme på valgdagen eller møte fram der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan du etter søknad til valgstyret få avgi s
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Her kan du stemme på valgdagen(e) 11. og 12. september 2011. Mandag 12. september (i VADSØ kommune også søndag 11. september) er det kommunestyre- og fylkestingsvalg.Norske statsborgere har stemmerett ved valget hvis de • vil ha fylt 18 år innen utgangen av 2011 og • ikke har mistet stemmer
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i bystyret 1. september 2011. Bystyret behandlet i møte 1. september sakene: Utvidet barnehagetilbud ved Ruija barnehage, Sammenslåing av Sentrum, Fossen og Melkevarden skole, Forslag om endring av benevnelse bystyre i kommunestyre, Støtte fra næringsfondet, Utvidelse av fritidsb
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. UTSATT: Møte i administrasjonsutvalget 20. september 2011. Administrasjonsutvalgets møte 20. september er utsatt til 28. september. Utvalget vil behandle sakene: Permisjonsreglement - revisjon og retningslinger for fleksibel arbeidstid i Vadsø kommune.Møteinformasjon: Utvalg: 
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i bystyret 10. november 2011. Bystyret behandlet i møte 10. november sakene: Vadsø vann og avløp - endring av vedtekter, Nytt museumsbygg, Evaluering av brannordning, Eiermelding 2010, Forslag om endring av benevelse bystyre til kommunestyre, valg av ulike råd, utvalg or representanter.
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i planutvalget 11. november 2011. Formannskapet behandlet i møte 11. november saken: Søknad om dispensasjon for oppføring av ridebane.. Møteinformasjon: Utvalg: Planutvalget Møtested: Rådhusgt. 5 - andre etg. Møtedato: 11.11.2011 Klokkeslett: 09.00 Møtedokumenter:Vedlegg - søknad (pdf).
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i formannskapet 2. desember 2011. Formannskapet behandlet i møte 2. desember sakene: Reoppnevning av styremedlemmer til nasjonalstyret for Varangerhalvøya, Inndragning av skjenkebevilling, Care- støtte til etablering av spare og lånegrupper i Mali, Norasenteret IKS-navneendring, OmSå
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i planutvalget 9. desember 2011. Planutvalget behandlet i møte 9. desember sakene: Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, Årsbudsjett og økonomiplan 2012-2014.Møteinformasjon: Utvalg: Planutvalget Møtested: Rådhusgt. 5 - andre etg. Møtedato: 09.12.2011 Klokke
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Kommunestyremøte 16. desember 2011. Kommunestyret behandlet i møte 16. desember sakene: Valg av representanter til råd og utvalg, Norasenteret IKS - navneendring, Kulturbygg i Vadsø kommune, Varangerfestivalen - søknad om tilskudd, Vadsø menighet - budsjett 2012, Reglementer for godgjø
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i formannskapet 19. januar 2012. Formannskapet behandlet i møte 19. januar sakene: vedtekter barnehage 2012, Avtaler - samhandlingsreformen, Politisk organisering og Godtgjørelse - Ordfører.Møteinformasjon: Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.01.2012 Klokkeslett:
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Kommunestyremøte 26. januar 2012. Kommunestyret behandlet i møte 26. januar sakene: Valg av meddommere for Østfinnmark tingrett, Valg av nestleder til kommunalt råd for funksjonshemmede, Forslag på ny representant til styret for Norasenteret IKS, Vedtekter barnehage 2012, Avtaler - s
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i formannskapet 2. februar 2012. Formannskapet behandlet i møte 2. februar sakene: Ungdomsklubb i Vestre Jakobselv, Vestre Jakobselv skolekorps - støtte til innkjøp av uniformer, Vadsø atletklubb - søknad om tilskudd, Søknad om frafall av forkjøpsrett, Støtte fra næringsfondet, Godt
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i hovedutvalg for plan, miljø og kommunaltekniske saker. Hovedutvalg for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i møte 9. februar sakene: Søknad om tilleggsareal, Søknad om utvidelse av tomt, Dispensasjon for tilbygg til fritidsbolig, Klage fra sameiet Lærer Korbisgate, Sø
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Reglement for avvikling av spørretimer i kommunestyret. Her finner du gjeldende reglement i forbindelse med spørretimer i kommunestyret.. 1. AVVIKLING AV SPØRRETIMER. I forbindelse med kommunestyret avvikler Vadsø kommune 3 – 4 spørretimer pr. år..
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Kommunestyremøte 22. mars 2012. Kommunestyret behandlet i møte 22. mars sakene: Godtgjørelse - ordfører, Oppheving av tildigere vedtak om Melkevarden som mottaksskole, Innkjøp av privat tjenesteutøver, Rapport om økonomisk internkontroll i Vadsø kommune, Endringer i økonomireglemen
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i plankomité for skoleutbygging 11. mai 2012. Plankomité for skoleutbygging vil i møte 11. mai behandle saken: Felles ledelse/administrasjon - ny 1-7 skoler.Møteinformasjon: Utvalg: Plankomite for skoleutbygging Møtested: Rådhusgata 5, 2. etg. Møtedato: 11.05.2012 Klokkeslett: 09.0
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i formannskapet 24. mai 2012. Formannskapet behandlet i møte 24. mai 2012 sakene: vadsø kunstforening - partnerskapsavtale, Stream Team Vadsø - økonomisk støtte, Evenes syn og mestringssenter - økonomisk støtte, Marborg - økonomisk støtte, Søknad om transportstøtte - revmatikerfo
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i hovedutvalget for helse, rehabilitering og omsorg 25. mai 2012. Hovedutvalget for helse, rehabilitering og omsorg vil i møte 25. mai behandle sakene: Budsjettregulering 2012, Møteplan - hovedutvalg HRO og orienteringer.Møteinformasjon: Utvalg: Hovedutvalget for helse,
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 30. mai 2012. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i møte 30. mai sakene: Søknad om bruksendring, melding om tvangsmulkt, søknad om tilleggsareal og søknad om utvidelse av tomt.Møteinformasjon: Utvalg:
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i Hovedutvalget for kultur, undervisning og oppvekst 23. mai 2012. Hovedutvalget for kultur, undervisning og oppvekst behandlet i møte 23. mai 2012 sakene: Vestre Jakobselv Ungdomsklubb - Økonomisk støtte, Budsjettregulering 2012.Møteinformasjon: Utvalg: Hovedutvalget for kultur,
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Kommunestyremøte 7. juni 2012. Kommunestyret behandlet i møte 7. juni 2012 sakene: Eiendomsforvaltning - FDVU, Risiko- og sårbarhetsanalyse, Tilstandsrapport for grunnskolene i Vadsø, Vestre Jakobselv Ungdomsklubb - økonomisk støtte, Årsberetning og regnskap 2011, Fastsettelse av
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 21. juni 2012. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker vil i møte 21. juni behandle sakene: Søknad om leie av beitearealer, Klage på vedtak i sak vedrørende tilleggsareal og vurdering av forslag til
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i hovedutvalget for kultur, undervisning og oppvekst 21. august 2012. Hovedutvalget for kultur, undervisning og oppvekst vil i møte 21. august behandle sakene: Subdelegering KUO, Retningslinjer for kommunens representanter i SU barnehage og skole, Bosetting av flyktninger 2012-2013 m.fl.
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i Plankomite for skoleutbygging 22. august 2012. Plankomite for skoleutbygging vil i møte 22. august behandle saken: Orienteringer.. Møteinformasjon: Utvalg: Plankomite for skoleutbygging Møtested: Bystyresalen Møtedato: 22.08.2012 Klokkeslett: 09.00 Møtedokumenter:Saksliste (pdf).
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i formannskapet 23. august 2012. Formannskapet behandlet i møte 23. august 2012 sakene: Bosetting av flyktninger 2012-2013, Avtaler samhandlingsreformen, Artic Race of Norway - Anmodning fra Alta kommune, Søknader om støtte, m.fl.Møteinformasjon: Utvalg: Formannskapet Møtested: B
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 30. august 2012. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i møte 30. august 2012 sakene: Klage på avslag om leie av beiteareal, søknad om tillatelse til påbygg, delingMøteinformasjon: Utvalg:
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i formannskapet 27. september 2012. Formannskapet vil i møte 27. september behandle sakene: Støtte fra næringsfondet, Støtte til studietur, Strategi for rekruttering av lærere og Trekkfasilitet/kassakreditt.Møteinformasjon: Utvalg: Formannskapet Møtested: Bystyresalen Møtedato: 27.
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i administrasjonsutvalget 20. september 2012. Administrasjonsutvalget behandlet i møte 20. september 2012 sakene: Lokale forhandlinger 2012, Strategi for rekrutering av lærere og orienteringer.Møtedokumenter: Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møte
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i hovedutvalg for kultur, utdanning og oppvekst 25. september 2012. Hovedutvalg for kultur, utdanning og oppvekst vil i møte 25. september behandle saken: Orienteringer.Møteinformasjon: Utvalg: Hovedutvalget for kultur, undervisning og oppvekst Møtested: Bystyresalen M
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i Plankomite for skoleutbygging 8. oktober 2012. Plankomite for skoleutbygging vil i møte 8. oktober behandle saken: Nye 1-7 skoler i Vadsø.. Møteinformasjon: Utvalg: Plankomite for skoleutbygging Møtested: Bystyresalen Møtedato: 08.10.2012 Klokkeslett: 09.00 Møtedokumenter:Saksliste (pdf).
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Kommunestyremøte 11. oktober 2012. Kommunestyret behandlet i møte 11. oktober sakene: Suppleringsvalg, Støtte fra næringsfondet, Avtaler - samhandlingsreformen, Kontrollutvalgets årsmelding for 2011, Trekkfasilitet/kassakreditt, Kommunal planstrategi for Vadsø 2012-2015 og Nye 1-7 skoler i Vadsø.
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i formannskapet 1. november 2012. Formannskapet behandlet i møte 1. november 2012 sakene: Klage på avslag om deling, Støtte fra næringsfondet, Søknad om fritak fra bassengleie, Stortingsvalg og sametingsvalg 2013 - Fastsetting av valgdag, Eierskapsmelding 2011, Opprettelse av Vadsø e
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i kommunestyret 15. november 2012. Kommunestyret behandlet i møte 15. november sakene: Lovlighetskontroll, Forskrift om Vann - avløp og slam, Vadsø vann og avløp - regnskap 2011, Vadsø havn KF - regnskap 2011, Vadsø brannvesen - risiko og sårbarhetsanalys, Startlån fra Husbanken m.fl.
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Ekstraordinært formannskapsmøte 15. november. I forbindelse med kommunestyrets møte 15. november vil det bli avholdt et ekstraordinært møte hvor saken Ny 1-7 skole -videre fremdrift og valg av gjennomføringsmoddel blir behandlet.Møteinformasjon: Utvalg: Formannskapet Møtested: V
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i Administrasjonsutvalget 4. mars 2013. Administrasjonsutvalget behandlet i møte 4. mars orienteringssaker.. Møteinformasjon: Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 04.03.2013 Klokkeslett: 12.00 Møtedokumenter:Saksliste (pdf). Møtebok (pdf).
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i adminsitrasjonsutvalget 22. november 2012. Administrasjonsutvalget behandlet i møte 22. november saken: Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016.Møteinformasjon: Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 22.11.2012 Klokkeslett: kl.12.00 MøtedokumeSaksliste (pdf).
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Kommunestyremøte 20. desember 2012. Kommunestyret behandlet i møte 20. desember sakene: Norasenteret IKS - Endring av selskapsavtalen, Studiesenteret - finanisering og drift, Samhandling i Øst-Finnmark, Kompetanseplan 2013-2016, IKT-plan 2013, Forlengelse av rusmiddelplanen 2012, Kommu
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i Hovedutvalget for helse, rehabilitering og omsorg 28. januar 2013. Hovedutvalget for helse, rehabilitering og omsorg behandlet i møte 28. januar orienteringssaker.. Møteinformasjon: Utvalg: Hovedutvalget for helse, rehabilitering og omsorg Møtested: Helsesenteret - møterom 2. etg. Møtedato
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 24. januar 2013. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i møte 24. januar sakene: Søknad om tillatelse til oppgradering av vei, Søknad om utvidelse av tomt, Søknad om omdisponering og Parkeringskontroll.
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i formannskapet 31. januar 2013. Formannskapet behandlet i møte 31. januar 2013 sakene: Søknad om økonomisk støtte - VAKE 2013, Spillavhengighet Norge - søknad om støtte, Varangerfestivalen - tilskudd 2013, Vadsø mannsangforening - partenerskapsavtale, Retningslinjer startlån, m.fl.
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i Hovedutvalget for kultur, undervisning og oppvekst 29. januar 2013. Hovedutvalget for kultur, undervisning og oppvekst behandlet i møte 29. januar 2013 sakene: Orienteringer KUO, Forslag til endring av vedtekter for barnehager, Mottaksavdeling i barnehage.Møteinformasjon: Utvalg:
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Ekstraordinært temamøte i fomannskapet 7. februar 2013. Det ble avholdt et ekstraordinært temamøte i formannskapet om barnevern 7. februar 2013.. Møteinformasjon: Utvalg: Formannskapet Møtested: Bystyresalen Møtedato: 07.02.2013 Klokkeslett: 09.00 – 12.00 Møtedokumenter:Møtebok (pdf).
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i kommunestyret 7. mars 2013. Kommunestyret behandlet i møte 7. mars 2013 sakene: Valg av meddommere, Retningslinjer for startlån, Forslag til endringer i vedtekter for kommunale barnehager, Plan for forvaltningsrevisjonen 2013-2016, Kontrollutvalgets årsMøteinformasjon: Utvalg:
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 4. april 2013. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i møte 4. april sakene: Søknad om fradeling av Vadsø industriområde, Bygging av lavspentlinje over Vestre Jakobselv, Søknad om dispens
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i Hovedutvalget for kultur, undervisning og oppvekst 9. april 2013. Hovedutvalget for kultur, undervisning og oppvekst behandlet i møte 9. april 2013 sakene: Sandmo A/S Golfbane - omprioriteringer av midler, Nord-Varanger Kvenforening - støtte til teaterprosjekt, Vard
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i formannskapet 11. april 2013. Formannskapet behandlet i møte 11. april 2013 sakene: vadsø Jazzklubb - sølnad om bevilling for skjenking av alkoholholdig drikke, Nord-Varanger kvenforening - Støtte til teaterprosjekt, Høring - sykehusutvalgets rapport, Avgrensning av havnekapitalen, m.fl.
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i Administrasjonsutvalget 18. september 2013. Administrasjonsutvalget behandlet i møte 18. september sakene: Reglement for formannskapert og orienteringer.Møteinformasjon: Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 18.09.2013 Klokkeslett: 12.00 Møtedokumenter:
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i kommunestyret 25. april 2013. Kommunestyret behandlet i møte 25. april 2013 sakene: Styringsgruppe for skoleprosjektet, Nytt kulturbygg i Vadsø, Avgrensning av havnekapitalen, Sandmo Golfbane AS - omprioritering av midler, Høring - sykestueutvalgets rapport, m.fl.Møteinformasjon: Utvalg: 
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i kommunestyret 6. juni 2013. Kommunestyret behandlet i møte 6. juni sakene: Suppleringsvalg - kommunens sentralforbund, Valg til klagenemnd for eiendomsskatt, Suppleringsvalg - Øst-Finnmark regionråd, Årsberetning - årsregnskap 2012, Studiesenteret - organisering og finansiering
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 20. juni 2013. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i møte 20.06.2013 sakene: Klagesak Tollbugata 1, Søknad om deling av grunneiendom - Vestre Jakobselv, Klage på vedtak, Søknad om dispe
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i Hovedutvalget for kultur, undervisning og oppvekst 14. mai 2013. Hovedutvalget for kultur, undervisning og oppvekst behandlet i møte 14. mai 2013 sakene: Studiesenteret - organisering og finansiering, Retningslinjer i SU - skole og barnehager, orienteringer.Møteinformasjon: Utvalg: 
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i administrasjonsutvalget 15. mai 2013. Administrasjonsutvalget behandlet i møte 15. mai sakene: Studiesenteret - organisering og finansiering, Økt ressurs til hovedverneombud, Budsjettregulering 2013 og orienteringer.Møteinformasjon: Utvalg: Administrasjonsutvalget M
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 16. mai 2013.. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i møte 16. mai 2013 følgende saker: Søknad om kjøp av boligtomt, Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven, Gapahuk Makkenes
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i formannskapet 23. mai 2013. Formannskapet behandlet i møte 23. mai sakene: Hurtigbåtruter i kommende anbud, Vadsø havnepromenade - skisseprosjekt, Etablering av NAV-kontorer i Finnmark, Studiesenteret - organisering og finansiering, Budsjettregulering 2013, m.fl.Møteinformasjon: Utvalg: 
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i Valgstyret 23. mai 2013. Valgstyret vil i møte 23. mai 2013 behandle sakene: Nytt valgoppgjør - kommunestyrevalget 2011, Stortings- og sametingsvalget 2013 - Valg av stemmestyrer.Møteinformasjon: Utvalg: Valgstyret Møtested: Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 23.05.2013 Klokk
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i hovedutvalg for kultur, undervisning og oppvekst 20. august 2013. Hovedutvalg for kultur, undervisning og oppvekst behandlet i møte 20. august 2013 saken: Orienteringer.Møteinformasjon: Utvalg: Hovedutvalget for kultur, undervisning og oppvekst Møtested: Bystyresalen M
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i Hovedutvalget for helse, rehabilitering og omsorg 21. august 2013.. Hovedutvalget for helse, rehabilitering og omsorg behandlet i møte 21. august 213 sakene: Ledsageravtale - Helse Finnmark og Reglement for Formannskapet - endring.Møteinformasjon: Utvalg: Hovedutvalget for helse,
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i formannskapet 22. august 2013. Formannskapet behandlet i møte 22. august 2013 sakene: Høring - endring av husbankens startlån, Varangerfestivalen - Søknad om redusert husleie, Stiftelsen Amathea - tilskudd, m.fl.Møteinformasjon: Utvalg: Formannskapet Møtested: Bystyresalen Møtedato: 22.
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 23. august 2013. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker vil i møte 23. august 2013 behandle sakene: Bygging av ulovlig vei, Søknad om å få bygge uthus, Tomt til ny trafostasjon, Klagesaker, Trafikksik
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 30. august 2013.. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker vil i møte 30. august 2013 behandles saken: Trafikksikkerhetsålan 2014 - 2017.Møteinformasjon: Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i formannskapet 26. september 2013. Formannskapet behandlet i møte 26. september 2013 sakene: Varangerfestivalen - søknad om redusert husleie, Søknad om støtte til bokutgivelse, NMK Vadsø - søknad om økonomisk støtte, Nord-Varanger kvenforening - Økonomisk støtte, Reglement for formann
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i kommunestyret 10. oktober 2013. Kommunestyret behandlet i møte 10. oktober sakene: Trafikksikkerhetsplan 2014-2017, Vadsø Havn KF regnskap 2012, Oppsigelse tjenestepensjon DNB LIV, Styrking av kommunale næringsfond 2013, Finnmark kommunerevisjon - tilskudd omstillingsprosjektet, m.fl.
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Ekstraordinært møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 14. oktober 2013. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i ekstraordinært møte 14. oktober 2013 saken Søknad om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan ny skole.Møteinformasjon: Utvalg:
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i Hovedutvalget for kultur, undervisning og oppvekst 28. oktober 2013. Hovedutvalget for kultur, undervisning og oppvekst behandlet i møte 28. oktober 2013 sakene: Rusmiddelplan 2014-2017, Kvalitetsplan for skolene 2014-2017, Tilstandsrapport for grunnskolene i Vadsø og orienteringer.
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i kommunestyret 14. november 2013. Kommunestyret behandlet i møte 14. november 2013 sakene: Fritak/suppleringsvalg - hovedutvalg for plan, miljø og kommunaltekniske saker, Suppleringsvalg - kontrollutvalget, Eiermelding 2012, Rusmiddelplan 2014-2017, Møtegodtgjørelse - kommunale foret
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 28. november 2013. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker vil i møte 28. november behandle sakene: Søknad om deling av grunneiendom, Fornyet behandling av søknad om deling, Søknad om dispensasjon, Søkna
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i formannskapet 5. desember 2013. Formannskapet behandlet i møte 5. desember sakene: JDG AS - Støtte fra næringsfondet, Kommunal plan for idrett og friluftsliv, Kompetanseplan - handlingsplan 2014, Lokal lønnspolitikk, Fastsettelse av renovasjonsgebyr, Varangerhuset - en fremtidsrett
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i valgstyret 19. desember 2013. Valgstyret behandlet i møte 19. desember 2013 saken: Nytt valgoppgjør - kommunestyrevalget 2011.. Møteinformasjon: Utvalg: Valgstyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 19.12.2013 Klokkeslett: I en pause i kommunestyremøtet Møtedokumenter:Saksliste. Møtebok.
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i Administrasjonsutvalget 22. januar 2014. Administrasjonsutvalget behandlet i møte 22. januar 2014 sakene: KS strategikonferanse 2014 og Orienteringer.Møteinformasjon: Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 22.01.2014 Klokkeslett: 09.00 Møtedokumenter:
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i Formannskapet 30. januar 2014. Formannskapet behandlet i møte 30. januar sakene: Vadsø kunstforening - partnerskapsavtale, Helsesportsuka 2014 - søknad om økonomisk støtte, Vadsø VGS - støtte til studietur til tyskland, Eierstrategier, brann og redningsvesenets organisering og res
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i formannskapet 10. april 2014. Formannskapet behandlet i møte 10. april 2014 sakene: Komite for markering av samefolkets dag, Suppleringsvalg - stiftelsen Vadsø utleieboliger, Utført skjenkekontroll desember 2013, Bygdebok for Vestre Jakobsel og omeng - søknad om tilskudd, Vadsø a
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 24. april 2014. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i møte 24. april 2014 sakene: Områderegulering for Kirkegårdsveien - Vestre Jaksobselv, Søknad om oppføring av dampbad på eiendom Gnr
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 13. februar 2014. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i møte 13. februar sakene: Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, Områderegulering for kirkegårdsveien, nye gate- og veinavn i Vadsø, m.fl.
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i kommunestyret 27. februar 2014. Kommunestyret behandlet i møte 27. februar 2014 sakene: Eierstrategier, Kommuneplanens arealdel - endringer, Nord-Varanger kvenforening - støtte til teaterprosjekt, Etablering av naturrom/fugleskjul på molo i indre havn - søkMøteinformasjon: Utvalg:
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i formannskapet 13. mars 2014. Formannskapet behandlet i møte 13. mars 2014 sakene: Kommunal eiendomsskatt, Vake 2014 - søknad om støtte, Søknad om midler til Lan, Komite for markering av samefolkets dag, Satsing på kommunalt barnevern, m.fl.Møteinformasjon: Utvalg: Formannskapet Møtested: B
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 20. mars 2014. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i møte 20. mars 2014 sakene: Plassering av borerigger i oppplag ved Sildeoljefabrikken, Fuglekikkerskjul Vestre Jakobselv og Valen i E
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i kommunestyret 15. mai 2014. Kommunestyret behandlet i møte 15. mai 2014 sakene: Vadsø hestesportsklubb - rideanlegg i Vadsø, Kommunal Eiendomsskatt, Komite for Samefolkets dag m.fl.Møteinformasjon: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 15.05.2014 Klokkeslett: 18.00 Mø
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i formannskapet 28. mai 2014. Formannskapet behandlet i møte 28. mai sakene: Rettsmekling - Norsk Gjenvinning og Vadsø kommune, Kommunal eiendomsskatt - oppnevning av prosjektgruppe, Komité for markering av samefolkets dag, Strategisk næringsplan - oppfølMøteinformasjon: Utvalg:
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i kommunestyret 12. juni 2014. Kommunestyret behandlet i møte 12. juni 2014 sakene: Reguleringsplan Fossen Vest - offentlige formål, Vadsø havnepromenade - skisseprosjekt, Kvalitetsplan for skolene 2014-2017, Fastsettelse av renovasjonsgebyr 2014, IKT-planMøteinfomasjon: Utvalg: K
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i formannskapet 21. august 2014. Formannskapet behandlet i møte 21. august sakene: Vadsø VGS - økonomisk støtte til klassetur, Søknad om økonomisk bidrag til LFPS-Nord, Partnerskapsavtale - Vadsø revmatikerforening, Lønnsrefusjon folkevalgt, Lille Chili Kafé - Utvidet skjenketid, Bi
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og demokrati. Kommunen er en unik organisasjon med ansvar for omfattende og ulike oppgaver. Helt sentralt i kommunens rolle er dens funksjon som politisk styringsorgan. Kommunen blir styrt av folkevalgte representanter for innbyggerne og gjennom dette lokale demokratiet løser kommunen en
Relevans: 11,2%
 
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik