Søkeresultat

Sorter treff etter: Alfabetisk | Rangering

Relaterte søkeord:

 
Tjenestebeskrivelse. Vadsø Familiesenter. Vadsø Familiesenteret er et lavterskeltilbud, og tilbyr kommunale hjelpetjenester bl.a. i form av samtaler, rådgivning og ulike typer støtte for barn, unge og familier. Senteret består av pedagogisk-psykologisk tjeneste, barnevern, logoped, spesialpedagogisk hjelp til førsko
Relevans: 36%
 
 
Helsetjenester, Tjenestebeskrivelse. Helsestasjonen og helsesøstertjenesten. Helsestasjon og skolehelsetjenesten har som mål å fremme god psykisk, fysisk og sosial helse blant barn og unge, samt forebygge sykdom, skade eller lyte. Likelydende formål gjelder for flyktninger og asylsøkere i alle aldre.
Relevans: 24%
 
 
Boformer, Tjenestebeskrivelse. Bekkefaret boliger. I dag har Bekkefaret 9 boliger som består av heldøgns miljøtiltak for psykisk funksjonshemmede og fysisk funksjonshemmede med ulike hjelpebehov. Behovet til brukerne ved Bekkefaret er svært ulikt og sammensatt og virksomheten yter et vidt spekter av
Relevans: 24%
 
 
Helseenheten. Enhetsleder:. Vivian Wara. Nestleder: Telefon: 78 94 25 12/ 934 33546 78 95 19 99 øyeblikkelig hjelp 113 nødhelp Enhetens formål er forebygging og behandling av skade, sykdom eller lyte. Enheten har 8 fagseksjoner: Helsestasjon Merkantilt Laboratoriet Sykepleiere Leger Jordmor Ergoterapi Fysioterapi.
Relevans: 18%
 
 
Boformer, Tjenestebeskrivelse. Bo og miljøvirksomheten. Tjenestestandard for bo og miljøvirksomheten. Formål Kommunen skal ved sin helsetjeneste fremme folkehelse og trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, og å søke å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte. Den skal spre opplysning om
Relevans: 18%
 
 
Psykisk helse, Tjenestebeskrivelse. Psykiatrisk enhet. Tjenestestandard for Psykiatrisk enhet. Formål Kommunen skal ved sin helsetjeneste fremme folkehelse og trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, og søke å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte. Den skal spre opplysning om og øke interessen for hva
Relevans: 14,4%
 
 
Boformer, Tjenestebeskrivelse. Stubben boliger. Tjenestestandard for Stubben boliger. Formål Kommunen skal ved sin helsetjeneste fremme folkehelse og trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, og å søke å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte. Den skal spre opplysning om og øke interessen for hv
Relevans: 12%
 
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik