Søkeresultat

Sorter treff etter: Alfabetisk | Rangering

Relaterte søkeord:

 
Natur og miljø, Naturforvaltning, Motorferdsel i utmark. Snøskuterløyper i Vadsø kommune. Vadsø kommune har et omfattende løypenett for ferdsel med snøskutere. Løypene holdes åpne fra slutten av desember og frem 5. mai. Det tas værforbehold . Motorisert ferdsel med snøskutere i løypenettet er åpent for alle. For f
Relevans: 72%
 
 
Natur og miljø, Naturforvaltning, Motorferdsel i utmark, Tjenestebeskrivelse. Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark. For all motorisert ferdsel utenfor godkjente løyper kreves det særskilt tillatelse. For brukere som har et særlig transportbehov kan det innvilges dispensasjon fra lov om motorferdsel.
Relevans: 72%
 
 
Tjenestebeskrivelse. Tildelning av laksefiskeplasser på kommunal eiendom. Vadsø kommune tildeler laksefiskeplasser på kommunale eiendom etter søknad.. Vadsø kommune disponerer følgende laksefiskeplasser: Plass nr. VS 8031, VS 8032, VS 8033, VS 8034, VS 8035, VS 8036, VS 8037 og VS 8038 bak Vadsøya. P
Relevans: 10,2%
 
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik