Søkeresultat

Sorter treff etter: Alfabetisk | Rangering

Relaterte søkeord:

 
Bedrift og etablering, Reiselivsnæring. Varanger næringssenter. Varanger Næringssenter jobber med næringsutvikling i Vadsø kommune.. Varanger Næringssenter ble stiftet våren 2007 i et samarbeid mellom Vadsø kommune og kommunens næringsliv, utgangspunktet for denne etableringen er å legge til rette for et te
Relevans: 57,6%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i bystyre 11. februar 2010. Bystyre vil i møte 20. februar behandle følgende saker: Revisjonsrapport ØFAS AS, Retningslinjer for selskapskontroll i Vadsø kommune, Økning av tilskott - Vadsø kirke, Salg av alders hvile og Vadsø samfunnshus, Eiendomsplan, Sett farge på Vårbrudd,
Relevans: 48%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i næringsstyret 16. april. Næringsstyret vil i møte 16. april behandle: Vadsø fiskarlag - klage på redusert tilskudd, Øst-Finnmark Forsøksring - Midler fra næringsfondet, støtte fra næringsfondet til kjøp av melkekvote, Varanger næringssenter - Prosjekt ett synlig næringsliv,
Relevans: 44,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i næringsstyret 25. februar. Næringsstyret vil i møte 25. februar behandle sakene: Camilla Baso/Stig Eriksen - Støtte fra næringsfondet, Bifrost K I AS - støtte fra næringsfondet, Vadsø Jazzklubb - støtte fra næringsfondet, Hermetikken Næringshage - støtte til pilotprosjekt, Øst
Relevans: 44,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i næringsstyret 3. desember 2009. Næringsstyret vil i møte 3. desember behandle sakene: Rasvik Kevin Steen - støtte fra næringsfondet, Økonomisk støtte til kortfilm-musikal, Horisont Varanger AS - støtte fra næringsfondet og Sivertsen Kjetil - støtte til båtkjøp.Møteinformasjon: Utvalg: 
Relevans: 32%
 
 
Næring, Landbruk og skogbruk. Søk produksjonstilskudd i jordbruk på nett. Fra 31. juli er det mulig å søke om produksjonstilskudd i jordbruket. Statens landbruksforvaltning (SLF) oppfordrer alle til å levere søknaden på nett. Søknadsfristen er 20. august.Søk elektronisk via Altinn SLF oppfordrer alle til
Relevans: 28,8%
 
 
Næring. Strategisk næringsplan. Her finner du strategisk næringsplan for Vadsø kommune 2010 - 2017.. Strategisk næringsplan 2010 - 2017 (pdf).
Relevans: 28,8%
 
 
Næring, Skatter og avgifter. A-ordningen for arbeidsgivere - 2015. I januar 2015 skal alle arbeidsgivere levere a-meldingen. Meldingen erstatter fem av skjemaene som i dag leveres til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå. Du bør forberede deg til ordningen allerede nå.A-meldingen vil fra 2015
Relevans: 28,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i næringsstyret 29. oktober 2009. Næringsstyret vil i møte 29. oktober behandle sakene: Jobbskapingskurs - egenandel for kommunens deltakere og søknad om midler fra næringsfondet.Møteinformasjon: Utvalg: Næringsstyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.10.2009 Klokkeslett: E, forma
Relevans: 25,6%
 
 
Bedrift og etablering, Tjenestebeskrivelse. Vadsø kommunes utviklingsfond. Utviklingsfondet skal nyttes som et strategisk verktøy og virkemiddel for å stimulere til utvikling innen Vadsø kommunes vedtatte satsingsområder i kommuneplanen. Vadsø kommunes strategiske satsingsområder innen næringsutvikl
Relevans: 24%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i næringsstyret 2. desember 2010. Næringsstyret vil i møte 2. desember behandle sakene: klage på inndragning av tilskudd og støtte til kjøp av fiskebåt.Møteinformasjon: Utvalg: Næringsstyret Møtested: bystyresalen Møtedato: 02.12.2010 Klokkeslett: E. formannskpet Møtedokumenter:
Relevans: 24%
 
 
Utviklingsråd. Representanter til utviklingsrådet Ordføreren Willy Pedersen - vara: Sigurd Richardsen Styrelederen i Vadsø Havn KF Rådmannen Lederen i Vadsø næringsforening Vadsø Næringsforening Vadsø Næringsforening
Relevans: 24%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i næringsstyret 21. august. Næringsstyret vil i møte 21. august behandle søknader om midler fra næringsfondet.. Tidspunkt: 21. august etter formannskapsmøte Møtested: Vadsø rådhus Møtedokumenter . Saksliste .
Relevans: 19,2%
 
 
Møte i formannskapet 26. mai 2011. Formannskapet behandlet i møte 26. mai sakene: Driftsavtale Varanger næringssenter, Ny bil/hjullaster til driftsenheten, Avhending av Fossegrotta barnehage, Kommunalt avfallsgebyr - selvkost, Øst-Finnmark kompetansesenter - ny bevilgning, Norasenteret IKS - tilskudd 2011 m.m.
Relevans: 19,2%
 
 
Send oss din CV!. I Vadsø kommune har vi bruk for mennesker! Her er det muligheter for nyutdannede til å få seg gode jobber. Vi har stadig ledige stillinger innenfor en rekke fagfelt og er alltid på utkikk etter engasjerte og motiverte arbeidstakere.Vi legger fokus på å tilby et godt arbeidsmiljø og
Relevans: 17,6%
 
 
Styret i Varanger næringssenter AS. Generalforsamlingen har i møte 29.04.08 valgt styre for 2008. Hele styret er gjenvalgt. Styret består av av Per Ivar Harila, styreleder Natalie Karlsen Jørn Bak Marit Pedersen Inger-Anita Markussen Aktuell link:Varanger næringssenter AS.
Relevans: 16%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i klagenemnda 1. april. Klagenemndas møte 25. mars er omberammet til 1. april. Klagenemnda vil i møte 1. april behandle klage - midler til rekruttering til sjømannsnæringa.Møtested: Vadsø Rådhus - bystyresalen Tidspunkt: 01.04.2009 kl. 13.00 Møtedokumenter:. Saksliste (pdf). Møtebok (pdf).
Relevans: 16%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i bystyret 29. april 2010. Bystyret behandlet i møte 29. april sakene: Kontrollutvalgets årsrapport, Kontrollutvalgets årsplan, Nytt delegasjonsreglement etter plan og bygningsloven, Skjønnsmidler 2010, Strategisk næringsplan 2010-2017 og ØFAS - stiftelsesdokument og aksjonæravtale.
Relevans: 16%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i bystyret 10. februar 2011. Bystyret behandlet i møte 10. februar sakene: Søknad om støtte fra Hermetikken næringshage, Eierstrategier -Vadsø kommune, Organisering næringsutvikling, Kommunalt avfallsgebyr - selvkost, Finansreglement 2011, Prosjekt - samhandling Øst-Finnmark, Ko
Relevans: 16%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i formannskapet 12. april 2012. Formannskapet behandlet i møte 12. april 2012 sakene: Russebakeriet, A Pedersen Kystfiskebåt AS - støtte fra næringsfondet, Jens Kristiansen - Støtte fra Næringsfondet, Vadsø pensjonistforening - støtte til kulturformidling, Global Future Finnmark -
Relevans: 12,8%
 
 
Involvering. Kommunereformen legger opp til at hver enkelt kommune innen 01.07 2016 har fattet vedtak om ev kommunesammenslåing. Prosessen frem dit forutsetter god og bred involvering.Det er uttrykt en klar forventning om at kommunene fra starten av involverer innbyggere, organisasjoner og ansatte i beslutni
Relevans: 12,8%
 
 
Møte i formannskapet 26. mai 2016. Formannskapet behandlet i møte 26. mai 2016 sakene: Moe Jørgen - Støtte fra næringsfondet, Halvard Thomassen - støtte fra næringsfondet, Søknad om støtte til bokutgivelse, Varangerfestivalen - søknad om redusert husleie, m.fl.Møteinformasjon: Utvalg: Formannskapet Møtested: B
Relevans: 12,8%
 
 
Øst-Finnmark laboratorietjenester. Øst-Finnmark Laboratorietjenester tilbyr mikrobiologiske analyser på drikkevann og næringsmidler.. Vår målsetting med virksomheten er å levere høykvalitetsprodukter innenfor vårt fagfelt. Våre tjenester bidrar til økt produkttrygghet og verdiskapning for næringsmiddelindust
Relevans: 11,2%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i formannskapet 29. oktober 2009. Formannskapet vil i møte 29. oktober behandle sakene: Varanger næringsenter,Varanger ASVO - midler fra lærer A Zahls legat, Høring - vernehjemmel i jordloven, kulturpris 2009.Informasjon om møte: Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus, bystyres
Relevans: 9,6%
 
 
Representanter til Vadsø næringsforum. Representanter Ordfører Svein Dragnes Kristin Sundelin Robert Gærnæ Rådmann Jens R. Betsi Vararepresentanter Rolf Arne Hanssen Otto Strand
Relevans: 8%
 
 
Ordfører i Vadsø kommune. Ordføreren er Vadsøs fremste folkevalgte representant og kommunens ansikt utad. Han ivaretar alle større representasjonsoppgaver for kommunen. En sentral oppgave for ordføreren er å arbeide for utvikling av kommunen, herunder bidra til næringsutvikling.Ordføreren skal påse at K
Relevans: 8%
 
 
Skatt og likning, Tjenestebeskrivelse. Forskuddsskatt. Forskuddsskatt blir utskrevet av skatteetaten og legges til grunn av inntekt fra tidligere år.. Driver du selvstendig næringsvirksomhet (enkeltpersonforetak) eller er deltaker i ansvarlig selskap, skal du betale forskuddsskatt. Det betyr at du be
Relevans: 8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i planutvalget 26. juni. Planutvalget vil i møte 26. juni behandle etablering av næringsvirksomhet i LNF-område, søknad om oppføring av nytt drivhus, opprettelse/kjøp av boligtomt, søknad om tilleggsareal og Vadsø sentrum.Møteinformasjon: Utvalg: Planutvalget Møtested: Jo
Relevans: 8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i planutvalget 18. september. Planutvalget vil i møte 18. september behandle Utbygging av område B7 i Fossen, Energi- og klimaplan, Reguleringsplan Bekkefaret, Etablering av næringsvirksomhet i LNF-område.Møteinformasjon: Utvalg: Planutvalget Møtested: Johan Grønvighsgate 12 Møte
Relevans: 8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i bystyret 12. november 2009. Bystyret behandlet i møte 12. november sakene: Varanger næringssenter AS, Tjenestepensjonsordningen - valg av leverandør, Norgesmesterskap i kreativitet, Plan for selskapskontroll, Suppleringsvalg.Møteinformasjon: Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbru
Relevans: 8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i formannskapet 25. februar. Formannskapet behandlet i møte 25. februar sakene: Vadsø seniordansegruppe - midler fra folkehelseprosjektet, Vadsø svømmeklubb - midler fra folkehelseprosjektet, Vadsø Warriors Basketballklubb - midler til basketballtilbud, Hermetikken næringshage -
Relevans: 8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i formannskapet 15. april 2010. Formannskapet vil i møte 15. april behandle sakene: Strategisk næringsplan 2010-2017, Varanger Artic Kite - støtte til arrangement, Aktivitetstilbud til tunge brukere, Vadsø revmatikerforening - søknad om tilskudd, Ny matrikkellov m.m.Møteinformasjon: Utvalg: 
Relevans: 8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i bystyret 10. juni 2010. Bystyret behandlet i møte 10. juni sakene: Fastsetting av valgdag - kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2011, Introduksjonsprogram for minoritetsspråkelige førskolebarn, Organisering næringsutvikling, Vadsø kirke - midler til brannsikring, Ny mat
Relevans: 8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i formannskapet 19. august. Formannskapet behandlet i møte 19. august sakene: Nye politivedtekter, Vedtekter for kontrollutvalgan IKS, Varanger næringssenter AS - utkast til driftsavtale, Høring - forslag til lovfesting av samkommunemodellen, Vadsøsjakken - støtte til jubileums
Relevans: 8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i bystyret 11. november 2010. Bystyret behandlet i møte 11. november sakene: Valg av meddommere for Øst-Finnmark tingrett, Suppleringsvalg - varamedlem for kontrollutvalget, Særskilt utvalg for jordskiftesake, Søknad om fritak fra politiske verv, Forslag til endring av regulering
Relevans: 8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i formannskapet 29. september 2011. Formannskapet behandlet i møte 29. september sakene: Vadsø filmklubb - økonomisk støtte, Varanger ASVO - midler fra lærer A Zahls legat, Utviklingsfond - primærnæringsfond, Oppnevning av valgnemnd.Møteinformasjon: Utvalg: Formannskap Møtested: Bys
Relevans: 8%
 
 
Møte i formannskapet 10. mars 2011. Formannskapet behandlet i møte 10. mars sakene: ADHD Norge - søknad om tilskudd og Organisering av næringsutvikling.Møteinformasjon: Utvalg: Formannskapet Møtested: Bystyresalen Møtedato: 10.03.2011 Klokkeslett: 09.00 Møtedokumenter:Saksliste (pdf). Møtebok (pdf).
Relevans: 8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i formannskapet 27. oktober 2011. Formannskapet behandlet i møte 27. oktober sakene: Primærnæringsfond, Vadsø vann og avløp - endring av forskrifter, Oppnevning av medlemmer til nasjonalparkstyret, Valg av medlem og varamedlem til utviklingsrådet, Skoleprosjekt - organisering og mand
Relevans: 8%
 
 
Møte i formannskapet 4. desember 2012. Formannskapet behandlet i møte 4. desember sakene: Støtte fra primærnæringsfondet, Vadsø menighet - søknad om midler, Søknad om støtte til ekskursjon - media og kommunikasjon, Ungdomsbedrift Datafest - støtte til reduserte kostnader legging av gulv, Klage på vedtak, Kommunal
Relevans: 8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i formannskapet 26. september 2013. Formannskapet behandlet i møte 26. september 2013 sakene: Varangerfestivalen - søknad om redusert husleie, Søknad om støtte til bokutgivelse, NMK Vadsø - søknad om økonomisk støtte, Nord-Varanger kvenforening - Økonomisk støtte, Reglement for formann
Relevans: 8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i kommunestyret 10. oktober 2013. Kommunestyret behandlet i møte 10. oktober sakene: Trafikksikkerhetsplan 2014-2017, Vadsø Havn KF regnskap 2012, Oppsigelse tjenestepensjon DNB LIV, Styrking av kommunale næringsfond 2013, Finnmark kommunerevisjon - tilskudd omstillingsprosjektet, m.fl.
Relevans: 8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i formannskapet 28. mai 2014. Formannskapet behandlet i møte 28. mai sakene: Rettsmekling - Norsk Gjenvinning og Vadsø kommune, Kommunal eiendomsskatt - oppnevning av prosjektgruppe, Komité for markering av samefolkets dag, Strategisk næringsplan - oppfølMøteinformasjon: Utvalg:
Relevans: 8%
 
 
Møte i Formannskapet 4. desember 2014. Formannskapet behandlet i møte 4. desember sakene: Vadsø videregående skole - støtte til ekskursjon, valg til næringsstrategisk utvalg, Fastsettelse av renovasjonsgebyr 2015, Kompetanseplan - handlingsplan 2015, Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015, m.fl.Møteinfomasjon: Utvalg: F
Relevans: 8%
 
 
Spennende å etablere bedrift - godt å bo i Vadsø. Det er et gründermiljø i Vadsø. Mange nye bedrifter er etablert de siste årene; spesielt innenfor kultur- og kunnskapsnæringer. Marit Vambheim er en av gründerne som har lykkes med bedriften Kreativ Industri AS som hun skapte sammen med Lone Hegg og
Relevans: 8%
 
 
Gründercamp for kreative elever i Vadsø. En hel dag var satt av til kreative krumspring for 9. klassingene fra Vadsø ungdomsskole. I samarbeid med Ungt Entrepenørskap og med kulturskolen som oppdragsgiver skulle elevene finne spennende forslag til UngFest 2015.Dette var oppgavene elevene skulle bryne sin kreat
Relevans: 8%
 
 
Møte i formannskapet 1. oktober 2015. Formannskapet behandlet i møte 1. oktober 2015 sakene: Oppnevning av valgnemnd, Ice Station Vadsø - søknad om støtte, Vadsø Jazzklubb/Varangerfestivalen - partnerskapsavtale, Meirud Magnar - Støtte fra Næringsfond, m.fl.Møteinformasjon: Utvalg: Formannskapet Møtested: B
Relevans: 8%
 
 
Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 16. desember 2015. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i møte 16. desember 2015 sakene: Søknad om næringstomt i Johan Grønvighsgate, Fiskehjellbakken 3 - søknad om dispensasjon, Grønnliveien 11 - grensejustering, m.fl.
Relevans: 8%
 
 
Kommunal planstrategi 2016-2019. I medhold av plan- og bygningsloven (pbl) § 10-1 skal alle kommuner utarbeide og vedta en kommunal planstrategi senest 1 år etter at det nye kommunestyret er konstituert. For Vadsø kommune innebærer dette at Kommunal planstrategi for Vadsø 2016-2019 må være vedtatt av kommun
Relevans: 8%
 
 
Varsomhet i forbindelse med samling og merking av rein i Vadsø kommune. Reinbeitedistrikt 6 er i full gang med samling og merking av rein i området ved Krampenes i Vadsø kommune. Distriktet ber i denne sammenheng om at de som ferdes i området gjør det med varsomhet.Det er svært ønskelig at ferdselen reduseres til e
Relevans: 8%
 
 
Møte i formannskapet og valgstyre 24. november 2016. Formannskapet behandlet i møte 26. november 2016 sakene: Støtte fra næringsfond, Kommunal plan for idrett og friluftsliv, Kompetanseplan 2017-2019, Lønnspolitisk plan 2017-2019, Flere lærlingeplasser i Vadsø kommune, m.fl.Møteinformasjon: Utvalg: 
Relevans: 8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i formannskapet 31. mars 2011. Formannskapet behandlet i møte 31. mars sakene: ADHD Norge - søknad om tilskudd, Tilskudd i forbindelse med 17. mai arrangement, Krafttak mot kreft - Økonomisk støtte, Ekkerøy grendehus - støtte til oppussing, Støtte fra næringsfondet, Handlingsplan
Relevans: 6,4%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i bystyret 9. juni. Bystyret behandlet i møte 9. juni sakene: Sammenslåing av sentrum - melkevarden og Fossen skole, Styrking av læringsmiljøet for grunnskoleelever i Vadsø, Utviklingsfond - primærnæringsfon oppretting, Støtte fra næringsfondet, Avhending av Fossegrotta
Relevans: 6,4%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i bystyret 1. september 2011. Bystyret behandlet i møte 1. september sakene: Utvidet barnehagetilbud ved Ruija barnehage, Sammenslåing av Sentrum, Fossen og Melkevarden skole, Forslag om endring av benevnelse bystyre i kommunestyre, Støtte fra næringsfondet, Utvidelse av fritidsb
Relevans: 6,4%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i formannskapet 2. februar 2012. Formannskapet behandlet i møte 2. februar sakene: Ungdomsklubb i Vestre Jakobselv, Vestre Jakobselv skolekorps - støtte til innkjøp av uniformer, Vadsø atletklubb - søknad om tilskudd, Søknad om frafall av forkjøpsrett, Støtte fra næringsfondet, Godt
Relevans: 6,4%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i formannskapet 27. september 2012. Formannskapet vil i møte 27. september behandle sakene: Støtte fra næringsfondet, Støtte til studietur, Strategi for rekruttering av lærere og Trekkfasilitet/kassakreditt.Møteinformasjon: Utvalg: Formannskapet Møtested: Bystyresalen Møtedato: 27.
Relevans: 6,4%
 
 
Politikk og Demokrati. Kommunestyremøte 11. oktober 2012. Kommunestyret behandlet i møte 11. oktober sakene: Suppleringsvalg, Støtte fra næringsfondet, Avtaler - samhandlingsreformen, Kontrollutvalgets årsmelding for 2011, Trekkfasilitet/kassakreditt, Kommunal planstrategi for Vadsø 2012-2015 og Nye 1-7 skoler i Vadsø.
Relevans: 6,4%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i formannskapet 1. november 2012. Formannskapet behandlet i møte 1. november 2012 sakene: Klage på avslag om deling, Støtte fra næringsfondet, Søknad om fritak fra bassengleie, Stortingsvalg og sametingsvalg 2013 - Fastsetting av valgdag, Eierskapsmelding 2011, Opprettelse av Vadsø e
Relevans: 6,4%
 
 
Møte i formannskapet 9. juli 2013. Formannskapet behandlet i møte 9. juli 2013 sakene: Utbygging av bredbånd, Kontorbygg Vadsø sentrum, Økonomisk støtte Aksla og Langsmedvann hytteforening, JDG AS - Støtte fra næringsfondet.Møteinformasjon: Utvalg: Formannskapet Møtested: Bystyresalen Møtedato: 09.
Relevans: 6,4%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i formannskapet 5. desember 2013. Formannskapet behandlet i møte 5. desember sakene: JDG AS - Støtte fra næringsfondet, Kommunal plan for idrett og friluftsliv, Kompetanseplan - handlingsplan 2014, Lokal lønnspolitikk, Fastsettelse av renovasjonsgebyr, Varangerhuset - en fremtidsrett
Relevans: 6,4%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i formannskapet 21. august 2014. Formannskapet behandlet i møte 21. august sakene: Vadsø VGS - økonomisk støtte til klassetur, Søknad om økonomisk bidrag til LFPS-Nord, Partnerskapsavtale - Vadsø revmatikerforening, Lønnsrefusjon folkevalgt, Lille Chili Kafé - Utvidet skjenketid, Bi
Relevans: 6,4%
 
 
Møte i formannskapet 16. oktober 2014. Formannskapet behandlet i møte 16. oktober sakene: Flytebrygge på Ekkerøy, Suppleringsvalg - valgnemnd, Fastsetting av valgdag 2015, Søknader om støtte fra næringsfondet, Flere lyspunkter på Nesset i Ekkerøy, Søknad om idrettstipend, Navn på nyskolenMøteinformasjon: Utvalg:
Relevans: 6,4%
 
 
Møte i fomannskapet 13. november 2014. Formannskapet behandlet i møte 13. november sakene: Per Kr. Mietinen - støtte fra næringsfondet, 70- og 200års markering, Kulturpris 2014.Møteinformasjon: Utvalg: Formannskapet Møtested: Bystyresalen Møtedato: 13.11.2014 Klokkeslett: 09.00 Møtedokumenter:Saksliste. Møtebok.
Relevans: 6,4%
 
 
Møte i Formannskapet 10. mars 2016. Formannskapet behandlet i møte 10. mars sakene: Rock mot rus - økonomisk støtte, Støtte fra næringsfondet, Søknad om konsesjon for erverv av eiendom, Søknad om ettergivelse av saksbehandlingsgebyr, m.fl.Møteinformasjon: Utvalg: Formannskapet Møtested: Bystyresalen Møtedato: 10.
Relevans: 6,4%
 
 
Møte i formannskapet 14. april 2016. Formannskapet behandlet i møte 14. april 2016 saken: Vadsø ungdomskorps - søknad om gratis husleie Vårbrudd, Havhesten - søknad om redusert sats for 2016, LHL Vadsø - tilskudd til leie av basseng og sal på menighetshuset, Halvard Thomassen - støtte fMøteinformasjon: Utvalg:
Relevans: 6,4%
 
 
Helse, Kultur og fritid. Vadsø kommune vant Bosettingsprisen 2008. Vadsø kommune ble kåret til årets beste bosettingskommune under Flyktningkonferansen i Bergen, 10.juni. Hele 12 kommuner var nominert til Bosettingsprisen 2008.Målet med kåringen er å skape positiv oppmerksomhet om en svært viktig og k
Relevans: 5,6%
 
 
Stor vilje til å bosette flyktninger i Nord. Odd Erik Rognan fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Nord (IMDI Nord) viser i et intervju med husbanken.no til Vadsø som et godt eksempel på vellykket bosettning av flyktninger.Vadsø fikk bosettingsprisen for 2008. Vadsø kommune mottok bosettingsprisen for 2008. I
Relevans: 5,6%
 
 
Møte i kommunestyret 17. desember 2015. Kommunestyret behandlet i møte 17. desember 2015 sakene: KOmité for markering av samefolkets dag, Kommunereformen, Styresammensetning i kommunale foretak, Lovlighetsklage - Vadsø jazzklubb/Varangerfestivalen - Partnerskap, Finnmark kommunerevisjon IKS, Søknad om støtte til m
Relevans: 4,8%
 
 
Ordførerens liv i uke 49 og 50. Jeg starter med en liten advarsel. Det skjer såpass mye i Fylkeshovedstaden som jeg ønsker å belyse nå om dagen at dette ukebrevet blir langt. Men det er jo heldigvis frivillig om du ønsker å lese bare litt, eller hele brevet.Uke 49. Mandagen startet med at jeg og varaordføre
Relevans: 3,2%
 
 
Ordførerens liv i uke 4-5-6-7-8 og 9. Forrige gang jeg skrev ukebrev prøvde jeg å signalisere at det var travle dager og at det derfor kunne gå litt tid før jeg fikk anledning til å skrive igjen. Nå er det tirsdagskveld og jeg sitter på kontoret. Jeg har veldig dårlig samvittighet for at det har drøyd så lenge a
Relevans: 2,8%
 
 
Ordførerens liv i uke 51.. Da har en ny uke gått, og jeg har tatt meg tid til å skrive noen ord om uka som vi har tilbakelagt.. Uken startet veldig dårlig for meg da også jeg ble innhentet av influensaen som går. Det gikk heldigvis fort over, men for ikke å risikere å smitte andre valgte jeg å jobbe hj
Relevans: 2,6%
 
 
Skjema fra Vadsø kommune. Her finner du en oversikt over aktuelle skjema i Vadsø kommune. Skjemaene er hovedsaklig PDF-dokumenter. Vi vil gradvis legge over til elektroniske skjema som vil kunne sendes inn via internett. Alle dokumentene kan du også få ved å henvende deg til servicekontoret i Vadsø k
Relevans: 2,2%
 
 
Vannanalyser. Vann er et næringsmiddel, og vannverkene betraktes som en produsent, distributør og leverandør av dette næringsmiddelet. Dette medfører at vannverket er underlagt godkjenningsmyndighetenes krav om kvalitet og kontroll.Vadsø Vann og Avløp KF samarbeider med Øst-Finnmark laboratorietjenester AS
Relevans: 2%
 
 
Ordførerens liv i uke 1,2 og 3. Aller først vil jeg benytte anledningen til å ønske dere alle sammen et riktig godt nytt år.. Jeg begynte å skrive ukebrev i fjor og har bestemt meg for å fortsette med dette. Men, grunnet variert arbeidspress så ber jeg om forståelse for at det kan bli både 1, 2, 3 og
Relevans: 2%
 
 
Høyere utdanning. Distriktskommuner med partnerskap på kunnskapsutvikling. Et bredt partnerskap i distrikts-Norge er nå under oppseiling. Det handler om å få til like gode forutsetninger for kunnskapsutvikling som i sentrale strøk. - Kunnskap er motoren for utvikling, også i distriktene. Uten kompet
Relevans: 1,6%
 
 
Ny byutviklingsstrategi for Vadsø. Siden 2007 har Vadsø kommune arbeidet kontinuerlig med ny kommuneplan. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanen er plansystemets øverste nivå og gir retning for alle andre kommunale planer og tiltak.Av fungerende ordfører Rolf A Hanssen Planprosesse
Relevans: 1,6%
 
 
Ordførers liv i uke 11,12,13,14,15,16 og 17. Nå ble det igjen mange uker å referere, men det skyldes høyt aktivitetsnivå og gjennomgående mangel på tid til å ta tak i dette. Nå bruker jeg denne lørdagen, da været kanskje heller ikke kan sies å være det beste, til å oppdatere dere.Uke 11. Denne uken var en
Relevans: 1,6%
 
 
Fritid, Idrett og frilluftsliv. Bassengtjenesten. Åpningstider og priser for svømmehallene. Tlf. 78 94 24 68 (Vadsø svømmehall) kontor/billett luke i åpningstiden. Tlf. 78 94 28 85 (Vestre Jakobselv) Tlf. 92 24 57 62 Geir Vorren, daglig leder for bassengtjenesten E-post.geir.vorren@vadso.kommune.no.
Relevans: 1,3%
 
 
Tjenestebeskrivelse. Tildelning av laksefiskeplasser på kommunal eiendom. Vadsø kommune tildeler laksefiskeplasser på kommunale eiendom etter søknad.. Vadsø kommune disponerer følgende laksefiskeplasser: Plass nr. VS 8031, VS 8032, VS 8033, VS 8034, VS 8035, VS 8036, VS 8037 og VS 8038 bak Vadsøya. P
Relevans: 1,1%
 
 
Ordførerens liv i uke 18, 19, 20, 21, 22 og 23.. Ordfører Hans-Jacob Bønå har nå oppdatert sin ordførerblogg med ukene 18-23 med alt fra opplevelser med Vadsørussen til feiring av Veterandag og 17. mai.Uke 17. Jeg har skrevet om uke 17 tidligere, men ikke om lørdagskvelden 30/4. Jeg ble invitert til r
Relevans: 1%
 
 
Natur og miljø, Naturforvaltning, Motorferdsel i utmark, Tjenestebeskrivelse. Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark. For all motorisert ferdsel utenfor godkjente løyper kreves det særskilt tillatelse. For brukere som har et særlig transportbehov kan det innvilges dispensasjon fra lov om motorferdsel.
Relevans: 0,9%
 
 
Politikk og Demokrati. Eldre møtebøker 2008. Her finner du en oversikt over møtebøker og sakslister fra vår gamle hjemmeside. Listen omfatter bystyre, formannskap, administrasjonsutvalg, planutvalg, eldreråd og andre.Juli. Dato. Tid. Emne. 24. 10.00. Formannskapet - sted: Bystyresalen. Saksliste.. Møtebok.. 14.00.
Relevans: 0,8%
 
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik