Søkeresultat

Sorter treff etter: Alfabetisk | Rangering

Relaterte søkeord:

 
Skole og utdanning, Grunnskoleopplæring. Skoletilhørighet. Elever i grunnskolen har rett til å gå på den skolen deres bostedsadresse er knyttet til. Elever kan etter søknad tas inn på en annen skole enn den de hører til.Navn på tjenesten: Skoletilhørighet Målgruppe: Elever i grunnskolen Kriterier/Vilkår: Vadsø bystyret
Relevans: 72%
 
 
Skole og utdanning, Grunnskoleopplæring, Tjenestebeskrivelse. Grunnskoler i Vadsø kommune - tjenestebeskrivelse. Grunnskolene ivaretar den nasjonale opplæringsplikten på 10 år som gjelder alle barn fra det året de fyller 6 år. Opplæringsplikten kan også ivaretas gjennom hjemmeundervisning eller i privat skole so
Relevans: 72%
 
 
Skole og utdanning, Grunnskoleopplæring, Tjenestebeskrivelse. Skolefritidsordningen (SFO). Tjenestebeskrivelse for skolefritidsordningen (SFO) i Vadsø kommune.. Informasjon: SFO i Vadsø drives av Vadsø kommune. Det er SFO på følgende skoler: Vadsø barneskole og Vestre Jakobselv skole. Beskrivelse: Skolefritids
Relevans: 72%
 
 
Skole og utdanning. Kvalitetsplan for skolene 2014-2017. Vadsø bystyre vedtok handlingsplanen for kvalitet og kompetanse i grunnopplæringen 2009 -2010 i møte 30. april.Vadsø kommunes plan for kvalitet i opplæringen, skal være et styringsdokument for å nå kommunens visjon og mål for grunnskoleopplæringen, og for å utv
Relevans: 72%
 
 
Grunnskoleopplæring, Skole og utdanning. Samefolkets dag 6. februar. På sentrum skole feiret man samefolkets dag med et variert og spennende program.. På grunn av den sterke kulden var de aller fleste arrangementene flyttet innendørs, men sparkekonkurransen ble som alltid holdt utendørs. Det hele sta
Relevans: 72%
 
 
Videregående opplæring, Skolemiljø, Grunnskoleopplæring, Skole og utdanning, Barn og familie. Los-prosjektet – En støttespiller for ungdom. Vadsø kommune er en av 14 utvalgte kommuner i Norge som er med på Los- prosjektet. Prosjektet er satt i gang som et prøveprosjekt av Barne- og Likestillingsdepartementet ( BLD
Relevans: 72%
 
 
Videregående opplæring, Grunnskoleopplæring, Skole og utdanning. Plan for overgang grunnskole- videregående skole. Her finner du gjeldende plan for overgang grunnskole - vidergående skole i vadsø kommune.. Planens mål er: - Sikre god overgang fra grunnskole til videregående skole - Unngå omvalg /frafall -
Relevans: 72%
 
 
Tjenestebeskrivelse. Kvalifiseringsenheten. Kvalifiseringsenheten har ansvar for mottak, bosetning, undervisning, oppfølging og veiledning av bosatte flyktninger og norskopplæring for innvandrere. Enhetens målsetning er å få deltakere/elever kvalifisert til selvhjulpenhet i arbeid eller videre utdannings forløp. Kvali
Relevans: 41,1%
 
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik