Søkeresultat

Sorter treff etter: Alfabetisk | Rangering

Relaterte søkeord:

 
Psykisk helse. Reåpning av psykiatritjenestens aktivitetssenter. Psykiatritjenesten har flyttet til sentrum skole (gamle ungdomsskolen) – 1. etg i vest fløyen. I forbindelse med markering av verdensdagen 2009 var det åpent hus ved psykiatritjenesten.Det er en stor overgang å komme inn i helt nyoppus
Relevans: 17,6%
 
 
Natur og miljø, Naturforvaltning, Motorferdsel i utmark. Snøskuterløyper i Vadsø kommune. Vadsø kommune har et omfattende løypenett for ferdsel med snøskutere. Løypene holdes åpne fra slutten av desember og frem 5. mai. Det tas værforbehold . Motorisert ferdsel med snøskutere i løypenettet er åpent for alle. For f
Relevans: 12,8%
 
 
Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 4. mars 2016. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i møte 4. mars 2016 sakene: Klage over vedtak i sak 41/15 fradeling av hyttetomt, Søknad om tillatelse til flytting av hyttetomt, Åpne scooterløype og forurensingsfond.
Relevans: 12,8%
 
 
Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 15. april 2016. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i møte 15. april 2016 sakene: søknad om utvidelse av tomt, Retningslinjer for tildeling av kommunale boligtomter, Søknad om tillatelse til flytting av hyttetomt, m.fl.
Relevans: 12,8%
 
 
Valg 2013 - Står du i manntallet?. For å kunne stemme ved høstens valg til Stortinget og til Sametinget må du stå i manntall.. Du kan undersøke om du står i manntallet for stortingsvalget i kommunen der du bor, når det blir lagt ut til offentlig ettersyn på følgende steder: Service- og informasjonsavd
Relevans: 6,4%
 
 
Ordførers liv i uke 11,12,13,14,15,16 og 17. Nå ble det igjen mange uker å referere, men det skyldes høyt aktivitetsnivå og gjennomgående mangel på tid til å ta tak i dette. Nå bruker jeg denne lørdagen, da været kanskje heller ikke kan sies å være det beste, til å oppdatere dere.Uke 11. Denne uken var en
Relevans: 3,2%
 
 
Forskrifter for Vann- og avløp i Vadsø kommune. Opphevet f.o.m. 1. januar 2013. Vedtatt av Vadsø bystyre i møte 19.12.96, med endringer i møte 15.12.97, i medhold av lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vann- og kloakkavgifter og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyr av 1. Gebyrplikt 1.1 Plikten
Relevans: 0,9%
 
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik