Søkeresultat

Sorter treff etter: Alfabetisk | Rangering

 
Rådmannens forslag til årsbudsjett drift og økonomiplan 2017-2020. Vadsø kommune har over mange år vært preget av svært anstrengt driftsøkonomi og tiltakende, høyt gjeldsnivå. Dette er forhold som vil prege utviklingen og handlingsrommet i aktuell planperiode.KOSTRA gir et bilde på at Vadsø kommune bruker mer
Relevans: 16%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i kommunestyret 6. juni 2013. Kommunestyret behandlet i møte 6. juni sakene: Suppleringsvalg - kommunens sentralforbund, Valg til klagenemnd for eiendomsskatt, Suppleringsvalg - Øst-Finnmark regionråd, Årsberetning - årsregnskap 2012, Studiesenteret - organisering og finansiering
Relevans: 11,2%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i Hovedutvalget for kultur, undervisning og oppvekst 14. mai 2013. Hovedutvalget for kultur, undervisning og oppvekst behandlet i møte 14. mai 2013 sakene: Studiesenteret - organisering og finansiering, Retningslinjer i SU - skole og barnehager, orienteringer.Møteinformasjon: Utvalg: 
Relevans: 11,2%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i administrasjonsutvalget 15. mai 2013. Administrasjonsutvalget behandlet i møte 15. mai sakene: Studiesenteret - organisering og finansiering, Økt ressurs til hovedverneombud, Budsjettregulering 2013 og orienteringer.Møteinformasjon: Utvalg: Administrasjonsutvalget M
Relevans: 11,2%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i formannskapet 23. mai 2013. Formannskapet behandlet i møte 23. mai sakene: Hurtigbåtruter i kommende anbud, Vadsø havnepromenade - skisseprosjekt, Etablering av NAV-kontorer i Finnmark, Studiesenteret - organisering og finansiering, Budsjettregulering 2013, m.fl.Møteinformasjon: Utvalg: 
Relevans: 11,2%
 
 
Møte i formannskapet 20. februar 2014. Formannskapet behandlet i møte 20. februar sakene: Oppfølging vedtak kommunestyret 19.12.2013, budsjettmessig finansiering, Valg til utviklingsrådet, Vadsø kunstforening - partnerskapsavtale 2014, Kommunal eiendomsskatt, Midler til røykeslutt og samlivskurs 2014, Vadsø pensj
Relevans: 11,2%
 
 
Kommunereformen i Øst-Finnmark. Alle landets kommuner er pålagt å vurdere og diskutere sammenslåing med nabokommunen innen 1. juli 2016.Kommunesammenslåinger er et aktuelt politisk tema. For mange er alternativet til sammenslåing kommunesamarbeid. Argumentet er at det man søker å oppnå gjennom sammenslåinger o
Relevans: 7,2%
 
 
Startlån bolig. Har du langvarige boligfinansieringsproblemer, kan startlån bidra til at du kan skaffe deg en nøktern og rimelig bolig.Startlånet kan gis som topp- eller fullfinansiering til kjøp av bolig utbedring og tilpasning av bolig toppfinansiering ved bygging av ny bolig refinansiering av dyre lån slik
Relevans: 6,7%
 
 
Høyere utdanning. Distriktskommuner med partnerskap på kunnskapsutvikling. Et bredt partnerskap i distrikts-Norge er nå under oppseiling. Det handler om å få til like gode forutsetninger for kunnskapsutvikling som i sentrale strøk. - Kunnskap er motoren for utvikling, også i distriktene. Uten kompet
Relevans: 5,6%
 
 
Møte i kommunestyret 18. desember 2014. Kommunestyret behandlet i møte 18. desember sakene: Tilstandsrapport grunnskolen i Vadsø 2013-2014, Fastsettelse av renovasjonsgebyr 2015, KOmpetanseplan - handlingsplan 2015, Medfinansiering av rekrutteringsprosjektet, Forprosjekt Bekkefaret bofelleskap, Årsbudsjett 2015 og
Relevans: 5,6%
 
 
Kommunale retningslinjer for søknad om midler til idrettsanlegg og friluftsliv. Kommunestyret vedtok kommunale retningslinjer for søknad om midler til idrettsanlegg og friluftsliv i møte 18. desember 2014.Søknad om forhåndsgodkjenning For at man skal kunne søke om spillemidler kreves det en kommunal forh
Relevans: 5,6%
 
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik