Søkeresultat

Sorter treff etter: Alfabetisk | Rangering

Relaterte søkeord:

 
Bolig og eiendom, Bygging, Eiendom, Tjenestebeskrivelse. Gravemeldinger. Ved gravearbeid på kommunale, fylkeskommunale og private eiendommer skal det sendes gravemelding til kommmunen. Kommunen vil innhente nødvendige opplysninger fra aktuelle parter og sikre at gravearbeidet kan gjennomføres uten
Relevans: 32%
 
 
Bolig og eiendom, Bygging, Eiendom, Tjenestebeskrivelse. Byggesaksveiledning. Tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandling.. En rekke tiltak er unntatt fra byggesaksbehandling (søknad eller melding) med hjemmel i § 93 annet ledd. Det gjelder tiltak som er så små at slik behandling ikke er nødvendig
Relevans: 32%
 
 
Bolig og eiendom, Bygging, Eiendom, Tjenestebeskrivelse. Kommunale boligtomter. Vadsø kommune har for tiden ledige boligtomter i følgende områder: - Fossen boligfelt - Fjellheim -Ytrebyen (Melkevarden) - Fossen ØstSøknad om boligtomt i Vadsø kommune sendes: Vadsø kommune Postboks 614 9811 Vadsø Nærmere opplysning
Relevans: 32%
 
 
Reguleringsbestemmelser Prestelv nord. Under finner du gjeldende reguleringsbestemmelser for Prestelv nord.. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGS-PLANEN FOR OMRÅDET PRESTELV - NORD Endringsforslag til plan dat. 06.05.73 nr. 1014.2. § 1 Det regulerte området er på planen vist med reguleringsg
Relevans: 22,4%
 
 
Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 27. februar 2013. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i møte 27. februar 2013 sakene: Bygging av ulovlig vei til eiendom, Ridesenter - klage på vedtak, Utsettelse av iverksetning av tiltak hestesportklubb ridesent
Relevans: 22,4%
 
 
Natur og miljø, Veg og vegtrafikk, Motorferdsel i utmark. Barmarksløyper i Vadsø kommune. Vadsø er vel en av de få kommunene det er mulig å kjøre helt fram til flotte multemyrer eller til gode fiskevann. Innenfor kommunegrensene er det flere barmarksløyper, hvor du kan ferdes med bil eller andre motoriserte transp
Relevans: 11,2%
 
 
Bolig og eiendom. I dette menyvalget finner du tjenester relatert til bolig og eiendom.. Tjenestebeskrivelser:. Avkjørsel fra offentlig vei. Bolig, bygging av ny. Boligtilskudd til etablering. Boligtilskudd til tilpassning. Bostøtte. Bruksendring. Flere tjenester.. Skjema:. Byggeblanketter.
Relevans: 11,2%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 4. april 2013. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i møte 4. april sakene: Søknad om fradeling av Vadsø industriområde, Bygging av lavspentlinje over Vestre Jakobselv, Søknad om dispens
Relevans: 11,2%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 23. august 2013. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker vil i møte 23. august 2013 behandle sakene: Bygging av ulovlig vei, Søknad om å få bygge uthus, Tomt til ny trafostasjon, Klagesaker, Trafikksik
Relevans: 11,2%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 20. mars 2014. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i møte 20. mars 2014 sakene: Plassering av borerigger i oppplag ved Sildeoljefabrikken, Fuglekikkerskjul Vestre Jakobselv og Valen i E
Relevans: 11,2%
 
 
Skolestart på Melkevarden og Fossen skole. Endelig var dagen her! En spent og litt nervøs gjeng med førsteklassinger møtte opp til første skoledag på Melkevarden og Fossen skole.Med nye skoleransler og sommerfugler i magen møtte spente førsteklassinger opp til første skoledag i dag. Dette blir de siste
Relevans: 11,2%
 
 
Trafikksikkerhetsprisen 2016 til Vadsø kommune. Vadsø kommune tildeles Finnmark fylkeskommunes trafikksikkerhetspris for sitt arbeid for en trafikksikker skoleveg for sine elever.Hovedutvalget for kultur og samferdsel tildelte torsdag 6. oktober Finnmark fylkeskommunes trafikksikkerhetspris til Vadsø ko
Relevans: 11,2%
 
 
Bolig og eiendom, Eiendom, Tjenestebeskrivelse. Oppmåling. Oppmålingstjenesten omfatter deling av eiendommer, kartforretninger, grensepåvisninger, justering av grenser mm.Oppmålingstjenestene omfatter følgende:. Grensejustering Lite hensiktsmessige og uheldige eiendomsgrenser kan justeres slik at de passer bedr
Relevans: 5,6%
 
 
Ny byutviklingsstrategi for Vadsø. Siden 2007 har Vadsø kommune arbeidet kontinuerlig med ny kommuneplan. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanen er plansystemets øverste nivå og gir retning for alle andre kommunale planer og tiltak.Av fungerende ordfører Rolf A Hanssen Planprosesse
Relevans: 5,6%
 
 
Startlån bolig. Har du langvarige boligfinansieringsproblemer, kan startlån bidra til at du kan skaffe deg en nøktern og rimelig bolig.Startlånet kan gis som topp- eller fullfinansiering til kjøp av bolig utbedring og tilpasning av bolig toppfinansiering ved bygging av ny bolig refinansiering av dyre lån slik
Relevans: 2,2%
 
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik