Søkeresultat

Sorter treff etter: Alfabetisk | Rangering

 
Barn og familie, Barne- og familievern, Tjenestebeskrivelse. Familierådgivning. Vi, på Familierådgivningskontoret i Sør-Varanger, gir tilbud om samtaler til mennesker med ulike typer samlivs- og relasjonsutfordringer, små eller store. Vi tar imot familier, par og enkeltpersoner, unge og eldre.Fra og med 01.01.08 skal
Relevans: 22,4%
 
 
Barn og familie, Barn og foreldre, Barnehage. Den første tiden i Barnehagen. Informasjon til nye foreldre i Vadsø kommunale barnehager. 1. OPPSTARTEN Tilvenningsperioden Å begynne i barnehagen markerer en ny tilværelse for både barn og foreldre. Det er viktig å f til et godt samarbeid mellom hjem og barnehage,
Relevans: 22,4%
 
 
Barn og familie, Helse. Norasenteret IKS - senter mot vold og seksuelle overgrep. Norasenteret IKS, senter mot vold og seksuelle overgrep, har som formål å yte hjelp til voksne og barn som har vært utsatt for vold i nære relasjoner, incest eller andre seksuelle overgrep.Norasenteret gir et besky
Relevans: 22,4%
 
 
Arbeid, Barn og familie. Norges mest likestilte kommune 2009. SSB har kommet med sin årlige indeks for likestilling mellom kvinner og menn i kommunene. I årets rangering fikk Vadsø kommune størst poengsum.Statistisk sentralbyrå (SSB) har siden 1999 publisert en indeks om likestilling mellom kvinner og me
Relevans: 22,4%
 
 
Videregående opplæring, Skolemiljø, Grunnskoleopplæring, Skole og utdanning, Barn og familie. Los-prosjektet – En støttespiller for ungdom. Vadsø kommune er en av 14 utvalgte kommuner i Norge som er med på Los- prosjektet. Prosjektet er satt i gang som et prøveprosjekt av Barne- og Likestillingsdepartementet ( BLD
Relevans: 22,4%
 
 
Rusprosjektet, Avlastning og støtte, Omsorg, trygd og sosiale tjenester, Privatøkonomi, Barne- og familievern, Barn og familie. Sosialtjenesten i NAV. Har du eller din familie økonomiske problemer? Rusproblemer? Andre sosiale problemer?. Da kan du kontakte oss: NAV Vadsø, Sosialtjenesten Rådhusgt. 4 - 2. etg. tl
Relevans: 22,4%
 
 
Barne- og familievern. Pedagogisk psykologisk tjeneste. Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans i spørsmål som omhandler barn, ungdom og voksne som har en vanskelig opplærings- eller oppvekstsituasjon. Hver kommune er pålagt å ha pedagogisk-psykologisk tjeneste,
Relevans: 19,2%
 
 
Barne- og familievern. Ressursteamet i Vadsø. Ressursteamet er en tverrfaglig gruppe som skal bistå i arbeid med saker der en har mistanke om, eller er i ferd med å avdekke seksuelle overgrep mot barn og unge, samt vold i nære relasjoner (barn/unge/voksne og eldre)Teamet kan gi råd og veiledning i forhold til prob
Relevans: 19,2%
 
 
Barne- og familievern. Alarmsentral for barn og unge. Alarmsentralen 116111 for barn og unge er en gratis nødtelefon for de som er utsatt for omsorgssvikt, vold, og mishandling. Voksne som er bekymret for barn og unge kan også ta kontakt.Tjenesten er åpen når det lokale barnevernet er stengt.Deler av døgnet vil
Relevans: 19,2%
 
 
Barnehage, Barn og familie. Barnehage - søknad om plass i barnehage. Her finner du elektronisk skjema for søknad om plass og søknad om overflytting.. Søknaden leveres elektronisk. Eventuelle vedlegg som ikke kan lastes opp må sendes til kommunens servicekontor. Vi oppfordrer søkere til å oppgi minim
Relevans: 19,2%
 
 
Tidlig inn i Vadsø kommune. En veileder om rask intervensjon og oppfølging av barn (0-6 år) og familier i risiko.. Denne veilederen er utarbeidet som en del av kompetanseheving i forhold til hvordan komme i dialog med gravide og småbarnsforeldre om bruk av rusmidler, psykiske problemer eller vold. Målsettingen er
Relevans: 16%
 
 
Psykisk helse. Markering av verdensdagen for psykisk helse 2009. Årets markering av verdensdagen for psykisk helse foregikk på Vårbrudd. Årets arrangement var en stor suksess med svært godt oppmøte. Salen var full av publikum og stemningen i salen var upåklagelig.Årets tema for dagen var overgangsfaser. Dersom du
Relevans: 11,2%
 
 
Barn og unge med nedsatt funksjonsevne; rettigheter og muligheter.. De som ikke kan dra omsorg for seg selv eller som er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, har krav på bistand. Vadsø Familiesenter er saksbehandlende instans når det gjelder barn og unge under 18 år. Tjenesten
Relevans: 11,2%
 
 
Aktivitetskolen. Er et behandlingstilbud til familier med overvektige barn mellom 6 - 12 år Formålet med Prosjektet er blant annet å utvikle og evaluere to ulike behandlingsmetoder.En metode gir barna og foreldre praktisk og teoretisk veiledning i grupper på barneavdelingen, Klinikk Hammerfest, med et org
Relevans: 9,6%
 
 
Tjenestebeskrivelse. Vadsø Familiesenter. Vadsø Familiesenteret er et lavterskeltilbud, og tilbyr kommunale hjelpetjenester bl.a. i form av samtaler, rådgivning og ulike typer støtte for barn, unge og familier. Senteret består av pedagogisk-psykologisk tjeneste, barnevern, logoped, spesialpedagogisk hjelp til førsko
Relevans: 5,6%
 
 
Amu representater. Navn. Sted. Tittel. Arne Leikvoll Vara: Janette Aronsen. Sentrum Skole Stubben Bofelleskap. Arbeidsgiver representant. Lise Øfeldt Anne Benum. Vadsø Familiesenter Ruija Barnehage. Arbeidsgiver-representant. Marit Røsten. Fossen skole. Ranja Sivertsvik. HBO. Eli Basso. Arbeidstaker-representant.
Relevans: 4,8%
 
 
Oppreisningsordning, Erstatningsordninger. Utvalg for kommunal oppreisningsordning. Bystyret i Vadsø kommune vedtok 30. april 2009 å opprette en kommunal oppreisningsordning for personer som har vært utsatt for overgrep eller opplevd uverdige omsorgsforhold i institusjon under barnevernets omsorg i perioden før 1980.
Relevans: 4,8%
 
 
Tilbud om foreldrerådgivning. Synes du at foreldrerollen av og til kan føles litt vanskelig – at mas og konflikter med barna tar litt for mye plass i hverdagen? I så fall er du ikke alene om å ha det slik. Kanskje kan PMTO foreldrerådgivning være noe for deg/ dere?Vadsø kommune har nå tilbud om lavterksel foreldre
Relevans: 4,8%
 
 
Logopedtjenester. Logopeden tilbyr tjenester til barn og voksne i Vadsø kommune som har språk- eller talevansker. Dette kan være artikulasjonsvansker, stamming, stemmevansker eller språkvansker oppstått etter hjerneslag eller annen skade. Logopeden utreder vanskene og kan hjelpe med veiledning, opplæring eller behand
Relevans: 4,8%
 
 
Lørdagsbad. LØRDAGSBAD: Nå tilbyr vi det meget populære Lørdagsbadet, som er et meget godt og varmt alternativ for barnefamiliene. Fredag ettermiddag er jo den tradisjonelle badedagen for de fleste familiene, og slik vil det være. Men, hvordan er det å kjenne på det å komme sliten hjem etter jobb på fredag, rek
Relevans: 4,8%
 
 
Barn og familie. Vadsø kommune har en rekke tjenester relatert til barn, ungdom og familie. Disse tjenestene omfatter flere virksomheter og i mange tilfeller involveres ulike virksomheter innenfor de samme tjenestene. For å forenkle arbeidet med å finne frem til rett tjenesteyter har vi valgt å publisere tjenestene
Relevans: 3,2%
 
 
Tjenestebeskrivelse. Økonomiske ytelser etter lov om sosial tjenester. Har du eller din familie økonomiske problemer?. Sosialtjenesten Rådhusgt. 4 - 2. etg. tlf. 21 05 15 00 fax 78 94 26 19 e-post. sosial.barnevern.flyktning@vadso.kommune.no. Åpningstider:alle hverdager: kl. 10.00-15.00. Telefontid mandag-fredag: kl.
Relevans: 3,2%
 
 
Trafikk og samferdsel. Kjør sakte - barn går til skolen. Barn som går til skolen får frisk luft, fysisk aktivitet og verdifull erfaring som trafikanter. For at skoleveien skal være trygg må bilistene ta hensyn til skoleelevene.De neste ukene skal nær 60 000 barn født i 2002 ut på skoleveien for første
Relevans: 3,2%
 
 
Arbeid, Arbeidsliv, Arv og dødsfall. Tjenester. Vadsø kommune har et omfattende tjenestetilbud. Disse omfatter en rekke virksomheter og en del av tjenestene involverer flere virksomheter. For å organisere tjenestetilbudet på en best mulig måte for brukere følger vi LOS-standarden.Los er et klassifiserings
Relevans: 3,2%
 
 
Rusprosjektet. Rusprosjekt i Vadsø kommune. Arbeid med rusproblematikk har fått høyt fokus i kommunen gjennom et rusprosjekt som går over to år fra september 2012.Vadsø kommune ønsker å gjøre noe med de utfordringene både brukerne og ansatte i kommunen står overfor når det gjelder arbeid med rusrelatert problema
Relevans: 3,2%
 
 
Barneverntjenesten i Vadsø kommune. Barneverntjenesten i Vadsø kommune har organisatorisk tilhørighet til Vadsø Familiesenter, som er en tverrfaglig enhet bestående av Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) barneverntjeneste, koordinator for tverrfaglige individretta tjenester, psykolog og logoped samt at det f
Relevans: 2,7%
 
 
Barnehage. Vadsøbarnehagene. Under finner du lenker til barnehagene i Vadsø kommune og tjenestebeskrivelse for tjenesten.. Felles profil for Vadsøbarnehagene og de fire fokusområdene. Her finner du profildokumentet. Søk på barnehageplass i Vadsø kommune. Søknadskjema barnehageplass.
Relevans: 2,4%
 
 
Informasjon om Bassengtjenesten. Vadsø Kommune Karl Rasmussensplass 1 Miljøbygget 9811 Vadsø Tlf. 78 94 24 68 (Vadsø svømmehall) kontor/billettluke Tlf. 78 94 28 85 (Vestre Jakobselv) E-post.geir.vorren@vadso.kommune.no. Daglig leder:Geir Vorren tlf 92245762 Bassengtjenesten tilhører virksomhete
Relevans: 1,6%
 
 
Ordførerens liv i uke 4-5-6-7-8 og 9. Forrige gang jeg skrev ukebrev prøvde jeg å signalisere at det var travle dager og at det derfor kunne gå litt tid før jeg fikk anledning til å skrive igjen. Nå er det tirsdagskveld og jeg sitter på kontoret. Jeg har veldig dårlig samvittighet for at det har drøyd så lenge a
Relevans: 1,6%
 
 
Kultur, utdanning og oppvekst (KUO). Kultur, utdanning og oppvekst består av 15 enheter og ledes av kommunalsjef Kurt Schjølberg.. Organisasjonskart:. Kommunalsjef:. Kurt. Schjølberg Kontaktpersoner: Kommunalsjef . Kurt Schjølberg. tlf 78 94 23 51 VJ skole. Jan Christiansen. tlf 78 94 28 71 Vadsø ungdomskole . Sølvi.
Relevans: 1,2%
 
 
Fritid, Idrett og frilluftsliv. Bassengtjenesten. Åpningstider og priser for svømmehallene. Tlf. 78 94 24 68 (Vadsø svømmehall) kontor/billett luke i åpningstiden. Tlf. 78 94 28 85 (Vestre Jakobselv) Tlf. 92 24 57 62 Geir Vorren, daglig leder for bassengtjenesten E-post.geir.vorren@vadso.kommune.no.
Relevans: 1,2%
 
 
Helsetjenester, Svangerskap og fødsel, Tjenestebeskrivelse. Jordmortjenesten. I Vadsø kommune ønsker vi å gi den gravide best mulig omsorg under svangerskapet. Dette vil vi gjøre gjennom samarbeid mellom jordmor og fastleger i kommunen.I Vadsø kommune har vi jordmor i 100 % -stilling. Jordmortjenesten har i da
Relevans: 0,9%
 
 
Helse, Individ og samfunn. Kriseteam. Vadsø kommunes psykososiale kriseteam inngår som en del av kommunens helseberedskap. Formålet er å sikre og organisere psykososial hjelp ved kriser, ulykker og katastrofer. Kriseteamet skal fungere i den akutte fasen og være videreformidler til det øvrige hjelpeapparatet for
Relevans: 0,6%
 
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik