Søkeresultat

Sorter treff etter: Alfabetisk | Rangering

Relaterte søkeord:

 
Helse, Kulturtilbud og -arrangementer, Avlastning og støtte. Ledsagerbevis - søknadsskjema. Ordningen med ledsagerbevis er for funksjonshemmede som har behov for følge eller assistanse for å gå f.eks. på kino, teater, konsert, idrettsarrangement, i svømmehallen ellerSøknadsskjema for ledsagerbevis (pdf).
Relevans: 35,2%
 
 
Rusprosjektet, Avlastning og støtte, Omsorg, trygd og sosiale tjenester, Privatøkonomi, Barne- og familievern, Barn og familie. Sosialtjenesten i NAV. Har du eller din familie økonomiske problemer? Rusproblemer? Andre sosiale problemer?. Da kan du kontakte oss: NAV Vadsø, Sosialtjenesten Rådhusgt. 4 - 2. etg. tl
Relevans: 35,2%
 
 
Barn og unge med nedsatt funksjonsevne; rettigheter og muligheter.. De som ikke kan dra omsorg for seg selv eller som er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, har krav på bistand. Vadsø Familiesenter er saksbehandlende instans når det gjelder barn og unge under 18 år. Tjenesten
Relevans: 25,6%
 
 
Barneverntjenesten i Vadsø trenger fra tid til annen veiledere, tilsynsførere, støttekontakter, avlastningshjem og fosterhjemFelles for alle som jobber på oppdrag for barneverntjenesten, er at man må levere tilfredsstillende politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder. Barneverntjenesten gir veiled
Relevans: 25,6%
 
 
Tjenestebeskrivelse. Vadsø Familiesenter. Vadsø Familiesenteret er et lavterskeltilbud, og tilbyr kommunale hjelpetjenester bl.a. i form av samtaler, rådgivning og ulike typer støtte for barn, unge og familier. Senteret består av pedagogisk-psykologisk tjeneste, barnevern, logoped, spesialpedagogisk hjelp til førsko
Relevans: 9,6%
 
 
Ambulerende tjenester, hjemmebasert omsorg. Enhetsleder: Siv Henriksen - 78 94 25 15/934 66 277 Fagleder/demenskoordinator Simone Gærne - 78 94 25 85 Lovgrunnlag: Enhetens tjenestetilbud er lov- og forskriftsregulert gjennom Lov om kommunehelsetjenesten, Lov om sosialetjenester, Lov om psykisk helsevern og Forvaltning
Relevans: 0,8%
 
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik