Søkeresultat

Sorter treff etter: Alfabetisk | Rangering

Relaterte søkeord:

 
Helse, Kulturtilbud og -arrangementer, Avlastning og støtte. Ledsagerbevis - søknadsskjema. Ordningen med ledsagerbevis er for funksjonshemmede som har behov for følge eller assistanse for å gå f.eks. på kino, teater, konsert, idrettsarrangement, i svømmehallen ellerSøknadsskjema for ledsagerbevis (pdf).
Relevans: 35,2%
 
 
Rusprosjektet, Avlastning og støtte, Omsorg, trygd og sosiale tjenester, Privatøkonomi, Barne- og familievern, Barn og familie. Sosialtjenesten i NAV. Har du eller din familie økonomiske problemer? Rusproblemer? Andre sosiale problemer?. Da kan du kontakte oss: NAV Vadsø, Sosialtjenesten Rådhusgt. 4 - 2. etg. tl
Relevans: 35,2%
 
 
Barn og unge med nedsatt funksjonsevne; rettigheter og muligheter.. De som ikke kan dra omsorg for seg selv eller som er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, har krav på bistand. Vadsø Familiesenter er saksbehandlende instans når det gjelder barn og unge under 18 år. Tjenesten
Relevans: 25,6%
 
 
Tjenestebeskrivelse. Vadsø Familiesenter. Vadsø Familiesenteret er et lavterskeltilbud, og tilbyr kommunale hjelpetjenester bl.a. i form av samtaler, rådgivning og ulike typer støtte for barn, unge og familier. Senteret består av pedagogisk-psykologisk tjeneste, barnevern, logoped, spesialpedagogisk hjelp til førsko
Relevans: 9,6%
 
 
Ambulerende tjenester, hjemmebasert omsorg. Enhetsleder: Siv Henriksen - 78 94 25 15/934 66 277 Fagleder/demenskoordinator Simone Gærne - 78 94 25 85 Lovgrunnlag: Enhetens tjenestetilbud er lov- og forskriftsregulert gjennom Lov om kommunehelsetjenesten, Lov om sosialetjenester, Lov om psykisk helsevern og Forvaltning
Relevans: 0,8%
 
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik