Søkeresultat

Sorter treff etter: Alfabetisk | Rangering

 
Amu representater. Navn. Sted. Tittel. Arne Leikvoll Vara: Janette Aronsen. Sentrum Skole Stubben Bofelleskap. Arbeidsgiver representant. Lise Øfeldt Anne Benum. Vadsø Familiesenter Ruija Barnehage. Arbeidsgiver-representant. Marit Røsten. Fossen skole. Ranja Sivertsvik. HBO. Eli Basso. Arbeidstaker-representant.
Relevans: 44,8%
 
 
Skatt og likning, Tjenestebeskrivelse. Forskuddstrekk. Ved lønnsutbetaling plikter arbeidsgiver å foreta skattetrekk fra arbeidstaker. Denne skatt kalles "forskuddstrekk"Forskuddstrekket blir satt inn på en egen skattetrekkskonto til arbeidsgiver, til året er omme. Da blir lønn- og skatt lønnsinnberettet på lønnstaker,
Relevans: 33,6%
 
 
KID-nummer for innbetaling av skatt. På skatteetatens hjemmesider kan du få laget et KID-nummer for innbetaling av skatt.. KID-nummeret kan brukes til flere typer innbetalinger: Personlig skattyter: Forskuddsskatt, tilleggsforskudd, restskatt. Upersonlig skattyter: Forskuddsskatt, tilleggsforskudd
Relevans: 33,6%
 
 
Arbeid, Omsorg, trygd og sosiale tjenester. Offisiell åpning av NAV Vadsø. Fredag 4. september var det offisiell åpning av NAV Vadsø. Nav direktør Tor Saglie sto for selve åpningen.Saglie klippet snoren for NAV Vadsø og la i sin åpningstale vekt på at virksomheten må ses ut fra brukernes perspektiv. – Fok
Relevans: 32%
 
 
Arbeid, Barn og familie. Norges mest likestilte kommune 2009. SSB har kommet med sin årlige indeks for likestilling mellom kvinner og menn i kommunene. I årets rangering fikk Vadsø kommune størst poengsum.Statistisk sentralbyrå (SSB) har siden 1999 publisert en indeks om likestilling mellom kvinner og me
Relevans: 32%
 
 
Kirkevalget 2015. Kirkevalget er i år 13. og 14. september samtidig som kommunestyre- og fylkestingvalget.. Stemmerett Stemmerettsalderen er 15 år. Stemmeberettigede er alle medlemmer av Den norske kirken som bor i soknet, og som har fylt 15 år innen utgangen av valgåret. Hva gjør menighetsrådet? Menighetsr
Relevans: 32%
 
 
Rusprosjektet. Rusprosjekt i Vadsø kommune. Arbeid med rusproblematikk har fått høyt fokus i kommunen gjennom et rusprosjekt som går over to år fra september 2012.Vadsø kommune ønsker å gjøre noe med de utfordringene både brukerne og ansatte i kommunen står overfor når det gjelder arbeid med rusrelatert problema
Relevans: 25,6%
 
 
Arbeid, Arbeidssøking og rekruttering. Ledige stillinger i Vadsø kommune. Vi søker nye medarbeidere ! Vi ber søkere om å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. Vi gjør søkere spesielt oppmerksom på at CV må utfylles.Hvis du har problemer med registreringen kan du henvende deg til personalenheten: Tove Marki tlf. 78
Relevans: 22,4%
 
 
Arbeid, Arbeidsliv, Arv og dødsfall. Tjenester. Vadsø kommune har et omfattende tjenestetilbud. Disse omfatter en rekke virksomheter og en del av tjenestene involverer flere virksomheter. For å organisere tjenestetilbudet på en best mulig måte for brukere følger vi LOS-standarden.Los er et klassifiserings
Relevans: 22,4%
 
 
Nå blir skattekortene elektroniske. Fra 2014 sender ikke Skatteetaten ut skattekort i posten. Det er arbeidsgiverne som må bestille skattekort for sine ansatte. Dette kan de enten bestille via skatteetaten.no eller direkte i lønnssystemet.Hva blir nytt for deg som er arbeidstaker Du som arbeidstaker vil fra 2014
Relevans: 22,4%
 
 
Skole og utdanning, Skolemiljø. Skolemiljø. Opplæringsloven regulererer elevenes psykiske og fysiske arbeidmijlø. Skolene har egne handlingsplaner mot mobbing og vold, og beredskapsrutiner for ulykker.Skolene skal dessuten ha et eget skolemiljøutvalg, som skal ha samme reperesentasjon som samarbeidsu
Relevans: 20,8%
 
 
Stor vilje til å bosette flyktninger i Nord. Odd Erik Rognan fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Nord (IMDI Nord) viser i et intervju med husbanken.no til Vadsø som et godt eksempel på vellykket bosettning av flyktninger.Vadsø fikk bosettingsprisen for 2008. Vadsø kommune mottok bosettingsprisen for 2008. I
Relevans: 19,2%
 
 
Trafikksikkerhetsprisen 2016 til Vadsø kommune. Vadsø kommune tildeles Finnmark fylkeskommunes trafikksikkerhetspris for sitt arbeid for en trafikksikker skoleveg for sine elever.Hovedutvalget for kultur og samferdsel tildelte torsdag 6. oktober Finnmark fylkeskommunes trafikksikkerhetspris til Vadsø ko
Relevans: 19,2%
 
 
Høring: plan for kultur, utdanning og oppvekst. I kommunal planstrategi 2016-2019 for Vadsø kommune er plan for kultur, utdanning og oppvekst (KUO-plan) en prioritert planoppgave for perioden. Det er avklart at planen ikke skal være en kommunedelplan og ikke skal ta for seg kulturfeltet, da det sk
Relevans: 19,2%
 
 
Kartlegging og verdsetting av friluftsområder Vadsø kommune. Vadsø kommune har i 2017 gjennomført en helhetlig kartlegging og verdsetting av kommunens friluftsområder. Arbeidet er gjort på oppfordring fra Miljødirektoratet, og det endelige resultatet ble lagt frem for kommunestyret 1. mars.Kartleggingsarbeidet er g
Relevans: 19,2%
 
 
Psykososialt arbeidsmiljø - Tilrettlegging av arbeidet. Et godt psykososialt arbeidsmiljø og en god tilrettelegging av arbeidet skal bidra til at den enkelte får brukt sin kompetanse og utviklet seg gjennom utfordrende oppgaver i et stimulerende miljø og derigjennom bidra til å videreutvikle mennesket. Ps
Relevans: 17,6%
 
 
Helse, Kultur og fritid. Vadsø kommune vant Bosettingsprisen 2008. Vadsø kommune ble kåret til årets beste bosettingskommune under Flyktningkonferansen i Bergen, 10.juni. Hele 12 kommuner var nominert til Bosettingsprisen 2008.Målet med kåringen er å skape positiv oppmerksomhet om en svært viktig og k
Relevans: 16,8%
 
 
Psykisk helse. Markering av verdensdagen for psykisk helse 2009. Årets markering av verdensdagen for psykisk helse foregikk på Vårbrudd. Årets arrangement var en stor suksess med svært godt oppmøte. Salen var full av publikum og stemningen i salen var upåklagelig.Årets tema for dagen var overgangsfaser. Dersom du
Relevans: 16%
 
 
Handlingsplan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø og meldeskjema. Denne planen inneholder mål for arbeidet, definisjoner av ord og uttrykk, rutiner for avdekking av hendelser, hvordan vi håndterer saker. Skolen arbeider kontinuerlig, langvarig og systematisk med det psykososiale miljøet. Me
Relevans: 14,4%
 
 
Varsel om oppstart av planarbeid for Vestre Solvarden hyttefelt. Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for Vestre Solvarden - Vestre Jakobselv - Vadsø kommune I tråd med plan- og bygningsloven §12-8 varsles igangsettelse av detaljregulering av fritidsbebyggelse ved Vestre Solvarden i Vestre Jakobselv, omtalt
Relevans: 14,4%
 
 
Styringsgruppe for administrasjonens arbeider - utbedring og utnyttelse av skoleanlegg. Som styringsgruppe for administrasjonens arbeider - utbedring og utnyttelse av skoleanlegg - velges følgende plankomite for prosjektene:Plankomite for prosjektene. Representanter:. Vararepresentanter:. Svein Dragnes, AP - leder.
Relevans: 12,8%
 
 
Smartere Energi. Hele barneskolen deltar i disse dager på prosjektet SMARTere energi i regi av Ungt entreprenørskap.. SMARTere energi - Hele barneskolen deltar i disse dager på prosjektet SMARTere energi i regi av Ungt entreprenørskap. Les merDere finner også en presentajon av skolens arbeid på UE sine sider..
Relevans: 12,8%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i formannskapet 5. desember 2013. Formannskapet behandlet i møte 5. desember sakene: JDG AS - Støtte fra næringsfondet, Kommunal plan for idrett og friluftsliv, Kompetanseplan - handlingsplan 2014, Lokal lønnspolitikk, Fastsettelse av renovasjonsgebyr, Varangerhuset - en fremtidsrett
Relevans: 12,8%
 
 
Møte i kommunestyret 19. desember 2013. Kommunestyret behandlet i møte 19. desember sakene: Tilstandsrapport grunnskolen i Vadsø. Sjumilssteget i Finnmark, Lokal lønnspolitikk, Kjøp av undervisningstjenester, Varangerhuset - en fremtidsrettet generasjonshage, Årsbudsjett 2014 og økonomiplaMøteinformasjon: Utvalg: 
Relevans: 12,8%
 
 
Trafikksikre skoler i Vadsø. Som de første skolene i Finnmark har nå Vadsø barneskole og Vadsø ungdomskole blitt godkjent som trafikksikre.Trafikksikker skole" er et konsept utarbeidet for å kvalitetssikre at skolens trafikksikkerhetsarbeid ivaretar de krav som lover og forskrifter stiller. Å bli godkjent som «Tr
Relevans: 12,8%
 
 
Lønnspolitisk plan 2017-2019. Vadsø kommunes lønnspolitikk er utarbeidet i samråd med arbeidstakerorganisasjonene. Politikkområdene har vært diskutert i Administrasjonsutvalget, og i enkeltmøter med fagforeningenes representanter før strategidokumentet ble ferdigstilt. Arbeidet med planen hatt utgangspun
Relevans: 12,8%
 
 
Ordfører i Vadsø kommune. Ordføreren er Vadsøs fremste folkevalgte representant og kommunens ansikt utad. Han ivaretar alle større representasjonsoppgaver for kommunen. En sentral oppgave for ordføreren er å arbeide for utvikling av kommunen, herunder bidra til næringsutvikling.Ordføreren skal påse at K
Relevans: 11,2%
 
 
Nyhet fra Stami: Belastende arbeidssituasjoner for lærere og helsearbeidere 24.09.2008 Åtte prosent av de yrkesaktive i Norge rapporterer om kombinasjonen av høye krav, lav kontroll og lav sosial støtte i sin arbeidssituasjon. Denne arbeidssituasjonen regnes for å være særlig belastende. Lærere og h
Relevans: 11,2%
 
 
Kultur og fritid. Solprisen 2009. Solprisen 2009 deles hvert år ut til personer som har spredt lys og glede i Vadsø. At det er mange som sprer lys å glede er det liten tvil om ettersom det i år var 10 personer som ble ropt frem for å motta prisen.Solprisen deles ut av Finnmarken og Vadsø trekkspi
Relevans: 11,2%
 
 
Årets Vadsøværing 2012. Årets Vadsøværing 2012 ble Kirsti Saxi.. Ordfører Svein Dragnes utdelte prisen for årets Vadsøværing under varangerfestivalen. Han la i sin tale vekt på at prisvinneren har fungert som en ambassadør for kommunen, at hun har markedsført kommunen på en god måte og har bidratt til et positivt
Relevans: 11,2%
 
 
Sluker jobben deg?. Ja, skal vi tro Dagbladet, så er det et sant helvete å jobbe i Norge. Det er ikke lite folk som jobber utsettes for: Hodepine, søvnvansker, nakkesmerter og høyt blodtrykk var smurt utover hele forsiden 19. august i år. Kommentar: Redaktør Paul Norberg Og ikke nok med det: Nesten 50 prosent må sløyfe
Relevans: 10,6%
 
 
Takk for din henvendelse. Din henvendelse har nå blitt sendt til en av våre medarbeidere..
Relevans: 9,6%
 
 
Kultur og fritid, Fritid, Tjenestebeskrivelse. Frivilligsentralen i Vadsø. Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe. Frivilligsentralens mål er å samordne den frivillige innsatsen som privatpersoner og organ
Relevans: 9,6%
 
 
Stubben barnehage. Stubben barnehage eies og drives av Vadsø kommune. Stubben barnehage skal være en flerkulturell barnehage, og skal ha et særlig ansvar for formidling av samisk og kvensk/finsk språk og kultur. Barnehagen åpnet høsten 1984, og drives i tråd med Lov om barnehager og Rammeplan Visjon: ”Stubben barnehag
Relevans: 9,6%
 
 
Helse, Helsetjenester, Tjenestebeskrivelse. Fysioterapitjenesten. Fysioterapitjenestens formål er å fremme helse igjennom å forebygge og behandle sykdom eller skade i bevegelsesapparatet.Tjenesten tilbyr forebygging, behandling, rehabilitering - individuelt og i grupper. Lovgrunnlag.
Relevans: 9,6%
 
 
Forum for verneombudene. VO-forumet. Nå er forumet for verneombud endelig relansert, med bedre oppfølging og egen svartjeneste fra HMS-eksperter og jurister.Verneombud.no er en web-basert medlemsorganisasjon, som ble lansert på Arbeidsmiljøkongressen i september 2004. Det er kun verneombud som kan bli medl
Relevans: 9,6%
 
 
Omsorg, trygd og sosiale tjenester. NAV i nye kontorer. I dag åpnet NAV i Vadsø kontoret i nye lokaler. Etter en kort og intens flyttesjau skal brukere nå kunne finne en rekke tjenester samlokalisert.NAV-kontoret skal dekke de tjenestene som tidligere arbeidskontor, trygdekontor og sosialkontor hadd
Relevans: 9,6%
 
 
Send oss din CV!. I Vadsø kommune har vi bruk for mennesker! Her er det muligheter for nyutdannede til å få seg gode jobber. Vi har stadig ledige stillinger innenfor en rekke fagfelt og er alltid på utkikk etter engasjerte og motiverte arbeidstakere.Vi legger fokus på å tilby et godt arbeidsmiljø og
Relevans: 9,6%
 
 
Næring, Skatter og avgifter. A-ordningen for arbeidsgivere - 2015. I januar 2015 skal alle arbeidsgivere levere a-meldingen. Meldingen erstatter fem av skjemaene som i dag leveres til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå. Du bør forberede deg til ordningen allerede nå.A-meldingen vil fra 2015
Relevans: 9,6%
 
 
A-ordningen innføres 1. januar 2015. A-ordningen gjelder for alle arbeidsgivere og andre som utbetaler lønn, pensjon og ytelser.. Rapportering av lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå samles nå i a-meldingen. A-Meldingen erstatter lønns- og trekkoppgave, årsoppgave
Relevans: 9,6%
 
 
Helse- og omsorgsminister Bent Høie med første spadetak. Nå er første spadetak til ”Nye Bekkefaret bofelleskap” tatt. Nå var det ikke en spade som helseministeren brukte og det ble et riktig stort hull i bakken når Høie benyttet den store gravemaskinen til å markere starten på byggeprosjektet.Vadsø kommune har i dag 2
Relevans: 9,6%
 
 
Nettsider for verneombud Her er noen nettsider som kan være til hjelp for verneombudene, arbeidsledere og andre som jobber med saker ang. Helse, Miljø og Sikkerhetwww.arbeidstilsynet.no. www.lovdata.no. www.verneombud.no. Skjema til hjelp i vernerunden Fysisk arbeidsmiljø. PDF.. Doc.. Psykososialt arbeidsmiljø.
Relevans: 7,2%
 
 
Barn og familie. Vadsø kommune har en rekke tjenester relatert til barn, ungdom og familie. Disse tjenestene omfatter flere virksomheter og i mange tilfeller involveres ulike virksomheter innenfor de samme tjenestene. For å forenkle arbeidet med å finne frem til rett tjenesteyter har vi valgt å publisere tjenestene
Relevans: 6,4%
 
 
Psykiatrisk virksomhet. Psykiatrisk virksomhet Telefon 78 94 29 00 Besøksadresse: Sentrum skole - inngang fra Amtmannsgata. Leder:Marit Nordstrand. Virksomhet Psykiatrisk enhet arbeider for å skape stabil kontakt, nettverk, struktur og trygghet omkring personer med psykisk lidelse. Vi skal bidra t
Relevans: 6,4%
 
 
Vestre Jakobselv Barnehage. VESTRE JAKOBSELV BARNEHAGE – FØRSTE SKRITT UT I VERDEN – MED LÆRING, MESTRING OG HUMOR I SEKKEN! Dette er vår visjon som vi prøver å oppfylle. I dette legger vi at vi vil gi barna positive opplevelser og gode minner fra barnehagen. Vi vil veilede barna til å bli kompetente o
Relevans: 6,4%
 
 
Bedrift og etablering, Reiselivsnæring. Varanger næringssenter. Varanger Næringssenter jobber med næringsutvikling i Vadsø kommune.. Varanger Næringssenter ble stiftet våren 2007 i et samarbeid mellom Vadsø kommune og kommunens næringsliv, utgangspunktet for denne etableringen er å legge til rette for et te
Relevans: 6,4%
 
 
Veg og vegtrafikk. Trafikksikkerhetsplan for Vadsø kommune 2010-2013. Vadsø bystyre har i møte den 11.06.09, sak 50/09, vedtatt trafikksikkerhetsplanen for Vadsø kommune for perioden 2010-2013.Trafikksikkerhetsplanen er en revidering av tidligere plan for perioden 2006-2009. Planen består av 2 deler, en strategidel o
Relevans: 6,4%
 
 
Politikk og Demokrati. Anders Aune hedret med bauta i Vadsø. Tidligere ordfører og Fylkesmann i Finnmark, Anders Aune, har fått en egen bauta sentralt plassert foran Vadsø kommunes rådhus. Avdukningen ble foretatt av Ordfører Svein Dragnes 2. august 2008.Foto: Anniken Renslo Sandvik -. Hovedpersonen var selv ti
Relevans: 6,4%
 
 
Systematisk HMS-arbeid (internkontroll). Hensikten med det systematiske HMS-arbeidet er å bidra til et arbeidsmiljø som stimulerer de tilsatte til å være kreative, konstruktive og kritiske. All erfaring tilsier at det ikke er tilstrekkelig i å løse problemer etter hvert som de oppstår ogForskrift om systematisk
Relevans: 6,4%
 
 
Kulturtilbud og -arrangementer. Perleskyenes grenseland - Kaisa Karikoski. Kaisa Karikoski gjester Vadsø med utstilling "Perleskyenes grenseland" som vises i gjesteatelieret i Hvistendahlsgate.Kaisa er opprinnelig fra Vadsø, men har hun studert malerkunst i England hvor hun også bor og arbeider som kunstner. Utstilli
Relevans: 6,4%
 
 
Kultur og fritid, Kulturtilbud og -arrangementer. Kulturdager på Bo- og omsorgssentret. Det har blitt en tradisjon av Vadsø Røde kors besøkstjeneste i samarbeid med Vadsø kommune har en egen kulturtilstelning på Bo- og omsorgssentret. Også i år ble det sang og musikk, kaker og kaffe og tBesøkstjenesten arrangere
Relevans: 6,4%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i formannskapet 12. mars. Formannskapet behandlet i møte 12. mars Søknad om tilskudd til gjennomføring, kommunalt medlamskap i miljøfyrtårn, kjøp av eiendom, Fossegrotta barnehage - kommunal overtakelse, prosjektmidler til kommunalt rusarbeid, søknad om fritak fra politiske v
Relevans: 6,4%
 
 
Barne- og familievern. Ressursteamet i Vadsø. Ressursteamet er en tverrfaglig gruppe som skal bistå i arbeid med saker der en har mistanke om, eller er i ferd med å avdekke seksuelle overgrep mot barn og unge, samt vold i nære relasjoner (barn/unge/voksne og eldre)Teamet kan gi råd og veiledning i forhold til prob
Relevans: 6,4%
 
 
Kultur og fritid. Årets Ildsjelpris til Vadsø. Riksteateret har kåret Hill Carstens til årets ildsjel. Prisvinneren ble offisielt annonsert på riksteaterets arrangørseminar i Oslo 19. august. Carstens har i flere år arbeidet med Riksteaterets arrangement i Vadsø kommune og har i løpet av denne pe
Relevans: 6,4%
 
 
Psykisk helse. Reåpning av psykiatritjenestens aktivitetssenter. Psykiatritjenesten har flyttet til sentrum skole (gamle ungdomsskolen) – 1. etg i vest fløyen. I forbindelse med markering av verdensdagen 2009 var det åpent hus ved psykiatritjenesten.Det er en stor overgang å komme inn i helt nyoppus
Relevans: 6,4%
 
 
Kultur og fritid. Kulturprisen 2009. Årets kulturpris tildeles Svein Dallavara for hans lange innsats i Vadsø karateklubb.. Gjennom sin innsats har han bidratt til å styrke den allsidige kulturelle aktiviteten, til å styrke felleskap, sosial inkludering og kvalitet i lokalmiljøet. Han fremstår som
Relevans: 6,4%
 
 
Skole og utdanning. Fortsatt gode resultater i norskopplæring og introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere. Vadsø ble kåret til årets beste bosettingskommune under Flyktningkonferansen i Bergen i 2008. Et av kriteriene for tildelingen var kommunens gode resultater i forhold til norskopplæring og introduksjo
Relevans: 6,4%
 
 
Natur og miljø, Energi. Energi- og klimaplan for Vadsø kommune. Dette er Vadsø kommunes Energi- og klimaplan. Dette arbeidet er en handlingsplan for hvordan Vadsø kommune og dens innbyggere skal bidra i århundrets største utfordring, nemlig å snu utviklingen av utslipp som gir global oppvarming.
Relevans: 6,4%
 
 
Introduksjonsprogram for minoritetsspråklige barn. Vadsø kommune har lang tradisjon i å ta imot flyktninger og asylsøkere. De siste årene har ca. 40 minoritetsspråklige barn årlig hatt plass i barnehagene. Barna har ulik bakgrunn når det gjelder alder, opprinnelsesland, oppholdstid i Norge og språkli
Relevans: 6,4%
 
 
Fenologisamling i Vestre Jakobselv. 60 elever fra Alta i vest til Kandalaksja i øst deltok på skolesamling i Vestre Jakobselv. Gjennom fenologien Og prosjektet Phenology of the North Calotte studerer elevene forandringene som skjer gjennom årstidene og registrerer det på et felles nettsted. Disse dataene bruke
Relevans: 6,4%
 
 
Kultur og fritid. Kulturprisen 2010 til Lars Mauritzsen. Årets kulturpris ble utdelt på Vårbrudd under årets kulturdager. Ordfører Svein Dragnes vektla i sin tale den enorme frivillige innsatsen som Mauritzsen i gjennom en mannsalder har lagt i Vadsø skiklubb.Gjennom sitt frivillige arbeid har Lars Mauritzsen
Relevans: 6,4%
 
 
Matematikkens dag. Det ble mye praktinsk arbeid på matematikkdagen i år. Elevene holdt på med mye artig både ute og inne, og alt som ble gjort hadde fokus på matematikk. Noen lagde vafler, mens andre spilte spill. Noen drev med konkurranser i gymsal der det ble sanket poeng gjennom forskejllige gymaktiviteter. Andre l
Relevans: 6,4%
 
 
Ettersyn av innkomne forslag til valglister. Her legges listeforslag til kommunestyrevalget 2011 til ettersyn etter hvert som valgstyret i kommunen mottar dem.Listeforslagene er også utlagt på servicekontoret, Rådhusgt. 5, Vadsø. Valgloven har følgende bestemmelse i § 6-6 Valgmyndighetenes behandling av list
Relevans: 6,4%
 
 
Gravemelding, sanitærmelding og varslingsplan - Skjema. Under finner du elektronisk skjema for gravemelding, sanitærmelding og varslingsplan.. Dette skjemaet kan brukes til tre forskjellige søknader sammen eller hver for seg. Hvis ansvarlig utførende for graving på kommunal grunn også er ansvarlig utførende for rørle
Relevans: 6,4%
 
 
Politikk og Demokrati. Godkjente valglister - kommunestyrevalget 2011. Valgstyret har i møte 05.05.2011, sak 2/11, godkjent følgende lister ved kommunestyrevalget 2011:. Det norske Arbeiderparti. Fremskrittspartiet. Høyre. Kristelig Folkeparti. Sosialistisk Venstreparti. Venstre. I hht. Valglovens § 6-8 m
Relevans: 6,4%
 
 
Lanserer ny helseportal. Onsdag lanserte helse- og omsorgsministeren den nye helseportalen helsenorge.no. – E-helse er et viktig satsingsområde for regjeringen. Gjennom Helsenorge.no brukes ny teknologi til å gi folk bedre hjelp og bedre helsetjenester, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete StrøHelsenorge.no.
Relevans: 6,4%
 
 
Skallelvekskursjonen. Hele ungdomsskolen startet på overnattingstur til Skallelv for å lære om natur og kultur i området. Med bakgrunn i kulturstien og heftet utarbeidet til denne, fikk elevene et bredt innblikk i historie og natur i bygda. Her var det mange likhetspunkter til den finsk-norske ku
Relevans: 6,4%
 
 
Videregående opplæring, Skolemiljø, Grunnskoleopplæring, Skole og utdanning, Barn og familie. Los-prosjektet – En støttespiller for ungdom. Vadsø kommune er en av 14 utvalgte kommuner i Norge som er med på Los- prosjektet. Prosjektet er satt i gang som et prøveprosjekt av Barne- og Likestillingsdepartementet ( BLD
Relevans: 6,4%
 
 
Matematikkens dag. I forrige uke markerte skolen Matematikkens dag og avsatte en hel dag til arbeid med praktiske og teoretiske problemstillinger i matematikken. Vi viser noen bilder som viser noen av de mange aktivitetene som forgikk.
Relevans: 6,4%
 
 
Ekskursjon i fjæra. Torsdag den 26. april var elever fra 1-8. klasse i fjæra og undersøkte livet der. Været viste seg fra sin aller beste side med en fantastisk vårdag med blikkstille, sol og rundt 10 varmegrader i skyggen. Elevene jobbet i grupper og undersøkte flo og fjære, steinfjæra og sandfjæra. Elevene var ivrige
Relevans: 6,4%
 
 
Barn og unge med nedsatt funksjonsevne; rettigheter og muligheter.. De som ikke kan dra omsorg for seg selv eller som er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, har krav på bistand. Vadsø Familiesenter er saksbehandlende instans når det gjelder barn og unge under 18 år. Tjenesten
Relevans: 6,4%
 
 
Informasjon om ny gebyrordning for vannforsyning og avløp. Kommunestyret har vedtatt ny forskrift om vann, avløp og slam i Vadsø kommune gjeldende f.o.m. 1. januar 2013, samt gebyrregulativ 2013. Dette innebærer blant annet at årsgebyr for vannforsyning og avløp skal beregnes etter en ny todelt ordning, med
Relevans: 6,4%
 
 
UTDANNINGSSTIPEND – FØRSKOLELÆRER, ALLMENNLÆRER OG HELSEFAGARBEIDERE. I arbeidet med å rekruttere nye førskolelærere, allmennlærere og helsefagarbeidere til Vadsø kommune lyser vi ut følgende utdanningsstipend for skoleåret 2013/2014:1 stipend a kr.50.000 til ungdom/studenter som skal begynne på eller har st
Relevans: 6,4%
 
 
Skole og utdanning. Første spadetak for nyskolen!. I dag tok fungerende ordfører Rolf A. Hanssen det førstespadetaket på tomten til nyskolen. Etter en lengre prosess, hvor blant annet en del sjeldne blomster skapte hodebry, er arbeidet endelig i gang.
Relevans: 6,4%
 
 
Politikk og Demokrati. Møte i formannskapet 21. august 2014. Formannskapet behandlet i møte 21. august sakene: Vadsø VGS - økonomisk støtte til klassetur, Søknad om økonomisk bidrag til LFPS-Nord, Partnerskapsavtale - Vadsø revmatikerforening, Lønnsrefusjon folkevalgt, Lille Chili Kafé - Utvidet skjenketid, Bi
Relevans: 6,4%
 
 
Møte i kommunestyret 18. september 2014. Kommunestyret behandlet i møte 18. september sakene: IKT-Plan 2014, Vadsø havn KF - regnskap 2014, Bosetting av flyktninger 2014-2016, Kompetansekoordinator øst, Forskuttering av spillemidler - kommunal andel, m.fl.Møteinformasjon: Utvalg: Kommunestyret Møtested: V
Relevans: 6,4%
 
 
Jubilanter i Vadsø kommune. Rett før jul ble jubilanter i Vadsø kommune feiret med en egen tilstelling på Frivillighetssentralen.Jubilantene, som har arbeidet i fra 25 - 40 år i Vadsø kommune, ble hedret av ordfører Rolf Arne Hanssen før det ble disket opp med en felles lunsj til de fremmøtte. Fra venstre: Svanhild Mei
Relevans: 6,4%
 
 
Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av lov om eiendomsskatt for Vadsø kommune. Dokumentet inneholder rammer og retningslinjer for takseringsarbeidet og danner grunnlaget for all taksering som utføres i Vadsø kommune i perioden 2016-2026.Vedtatt av sakkyndig nemnd 16.02.2016..
Relevans: 6,4%
 
 
Bakgrunn. Regjeringen har invitert alle landets kommuner med i prosesser med sikte på å vurdere og avklare hvorvidt det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner.I Sundvolden-erklæringen står det at regjeringen vil gjennomføre en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden. Re
Relevans: 6,4%
 
 
Viktige lenker. Informasjonsbehovet i tilknytning til kommunesammenslåinger er stort. En ting er i hvilken grad kommunene i dag er i stand til å ivareta sine eksisterende oppgaver, annet er om man vil være det også i fremtiden.Her finner du viktig informasjon om så vel selve reformen, oppgavene og kommunene:.
Relevans: 6,4%
 
 
Innbyggerundersøkelse om kommunereformen. BDO AS, i samarbeid med Norfakta AS, har gjennomført en innbyggerundersøkelse for kommunene Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby, Tana, Sør-Varanger, Vardø og Vadsø.Innbyggerundersøkelsen inngår som en del av kommunenes arbeidet med å utrede fremtidig kommunestrukt
Relevans: 6,4%
 
 
Kommunal planstrategi 2016-2019. I medhold av plan- og bygningsloven (pbl) § 10-1 skal alle kommuner utarbeide og vedta en kommunal planstrategi senest 1 år etter at det nye kommunestyret er konstituert. For Vadsø kommune innebærer dette at Kommunal planstrategi for Vadsø 2016-2019 må være vedtatt av kommun
Relevans: 6,4%
 
 
Åpning av Finnstjerna Bofellesskap. Helseminister Bent Høie stod for snorklippingen da Finnstjerna bofelleskap i Vadsø kommune ble åpnet 4. mai.Med det nye bygget har brukere og ansatte fått tidsriktige lokaler for alle under et og samme tak. Noe som vil gi en betydelig forenkling av arbeidshverdagen og et bedret tilb
Relevans: 6,4%
 
 
Kulturprisen 2017 til Michèle Noach. Det var en svært overrasket og rørt prisvinner som fikk Vadsø kommunes kulturpris i år.. Michèle Noach har gjennom sitt engasjement og arbeid de siste årene blitt svært kjent blant befolkningen i Vadsø. Det som startet som et opphold på gjesteatelieret og utstilli
Relevans: 6,4%
 
 
Møte i kommunestyret 18. desember 2014. Kommunestyret behandlet i møte 18. desember sakene: Tilstandsrapport grunnskolen i Vadsø 2013-2014, Fastsettelse av renovasjonsgebyr 2015, KOmpetanseplan - handlingsplan 2015, Medfinansiering av rekrutteringsprosjektet, Forprosjekt Bekkefaret bofelleskap, Årsbudsjett 2015 og
Relevans: 5,6%
 
 
Hedret for innsats under andre verdenskrig. Fylkesmannen delte ut regjeringens minnemedalje for innsats under andre verdenskrig til Peter Jul Melleby, Leif Baumann og Helge Jomisko under en tilstelning på Vadsø fjordhotell 5. august 2015.Regjeringen har i anledning markeringen av frigjøringsjubileet laget en min
Relevans: 5,6%
 
 
Tjenestebeskrivelse. Vadsø Familiesenter. Vadsø Familiesenteret er et lavterskeltilbud, og tilbyr kommunale hjelpetjenester bl.a. i form av samtaler, rådgivning og ulike typer støtte for barn, unge og familier. Senteret består av pedagogisk-psykologisk tjeneste, barnevern, logoped, spesialpedagogisk hjelp til førsko
Relevans: 4,8%
 
 
Foreldreutvalg. Vadsø kommune har ikke et kommunalt foreldreutvalg. PÅ hver skole har foreldrene arbeidsutvalg, valgt av skolens foreldrekontakter. All skoler har et lovpålagt samarbeidsutvalg, med representanter for foreldre, skoleieer(politikere) og ansatte.Se. Opplæringsloven.
Relevans: 4,8%
 
 
Voksenopplæring. Studiesenteret i Vadsø. Studiesenteret tilbyr deg kurs og studietilbud på alle nivåer - der du bor. Med lokale forelesninger og gjennom bruk av teknologiske løsninger leverer vi studieløsninger som er tilpasset din familie og arbeidssituasjon.Kontaktinformasjon: E-post:.
Relevans: 4,8%
 
 
Ungdomstinget. Kommunen etablerte i 2003 et Ungdomsting som skal ivareta ungdommens interesser. Politikerne i Vadsø ønsker at denne måten å organisere dialog mellom kommune og ungdom skal føre til at ungdom ser at det går å an å få gjennomslag for sine saker, og at kommunen på sin side forplikter seg til å lytte t
Relevans: 4,8%
 
 
Fengselshelsetjeneste. Vadsø kommune har i henhold til kommunehelsetjenesteloven og i en overenskomst med Kriminalomsorgen, Vadsø fengsel, et ansvar for å yte 1. Linjes helsetjenester for de innsatte. For å møte disse behovene har kommunen gjennom tilskudd fra Sosial- og helsedirektoratet ansatt e
Relevans: 4,8%
 
 
Beredskap og forsvar. Røykdykking i Vadsø. Vadsø brannvesen har bygget opp et flott anlegg for røykdykking på Vadsøya. Nå kan brannmannskapet få opplæring og trening i realistiske forhold i egen kommune.Anlegget består av tre deler og skal kunne tilby temperaturer opp til 300 grader. Deler av anlegget
Relevans: 4,8%
 
 
Idrett og frilluftsliv, Kultur og fritid. Nytt kunstgress i Varangerhallen. Etter 6 intense arbeidsdager har man fått på plass det nye kunstgresset i Varangerhallen.. Gjennom samarbeid har leverandør Syntec, Vadsø kommune og IL Norild fått fjernet det gamle og nedslitte dekket og fått på plass nytt kunstgress. Banen
Relevans: 4,8%
 
 
Politikk og Demokrati. UTSATT: Møte i administrasjonsutvalget 20. september 2011. Administrasjonsutvalgets møte 20. september er utsatt til 28. september. Utvalget vil behandle sakene: Permisjonsreglement - revisjon og retningslinger for fleksibel arbeidstid i Vadsø kommune.Møteinformasjon: Utvalg: 
Relevans: 4,8%
 
 
Fra eldst til yngst. Denne planen for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole, bygger på kunnskapsdepartementets veileder ”fra eldst til yngst” fra 2008, og på eksisterende planer og rutiner i Vadsø kommune.Målet med planen er: å gi barna de beste forutseninger for trivsel, trygghet og læring når de kommer
Relevans: 4,8%
 
 
Rusprosjektet. Rusprosjektet godt i gang. Rusprosjektet i Vadsø kommune har kommet godt i gang og nå foreligger prosjektplanen. Der finner du både litt om bakgrunn, overordnede mål, organisering og omfang av prosjektet. Kommunen ønsker mer fokus på rus i de enheter som har rusproblematikk som et av sine arbeidsområder.
Relevans: 4,8%
 
 
Vadsø kommunale eiendomsselskap. Vadsø kommunale eiendomsselskap KF ble stiftet 1. januar 2014. Selskapet står for drift og vedlikehold av kommunale formålsbygg som f.eks. skoler og barnehager.Kontaktinfo: Daglig leder: Rune Aslaksen 789 42 453/466 28 910 Driftsleder: Pål Johnsen 789 42 462/905 42 878 Renholdsleder :
Relevans: 4,8%
 
 
Spennende å etablere bedrift - godt å bo i Vadsø. Det er et gründermiljø i Vadsø. Mange nye bedrifter er etablert de siste årene; spesielt innenfor kultur- og kunnskapsnæringer. Marit Vambheim er en av gründerne som har lykkes med bedriften Kreativ Industri AS som hun skapte sammen med Lone Hegg og
Relevans: 4,8%
 
 
Møte i Administrasjonsutvalget 26. mai 2015. Administrasjonsutvalget vil i møte 26. mai 2015 behandle sakene: Avvikling av "Alternativ til AFP" Etiske retningslinjer, Mildertidige tilsettinger - Endringer i arbeidsmiljøloven og orienteringer.Møteinformasjon: Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møt
Relevans: 4,8%
 
 
Møte i kommunestyret 11. juni 2015. Kommunestyret behandlet i møte 11. juni 2015 sakene: Etiske retningslinjer, Delegering av myndighet for barnevernstjenesten, Nye retningslinjer for økonomisk sosialhjelp, Midlertidige tilsettinger - endringer i arbeidsmiljøloven, Reguleringsplan Sandmo golfbane, Nasjonalpark
Relevans: 4,8%
 
 
Innovasjonscamp for 9. trinn resulterte i kulturfest og skattejakt. I samarbeid med Vadsø kommune og Vadsø Kulturskole, og på forespørsel fra Vadsø Kulturskolen arrangerte Ungt Entreprenørskap Finnmark (UE Finnmark) en Innovasjonscamp for 9.klassetrinn ved Vadsø ungdomsskole: UngFest-InnovasjUtfordringen/problemstill
Relevans: 4,8%
 
 
Nils Petter Pedersen fikk H.M. Kongens Fortjenstmedalje. Nils Petter Pedersen har blitt tildelt Kongens fortjenstmedalje for sin samfunnsgavnlige innsats innen sosialt, kulturelt og politisk arbeid. Medaljen ble utdelt av fylkesmann Gunnar Kjønnøy.Nils Petter Pedersen er født og oppvokst i Vestre
Relevans: 4,8%
 
 
Gi rasisme rødt kort prisen 2016 til Vadsø barnskole. Vadsø barneskole har fått Gi rasisme rødt kort-prisen for 2016. Prisen ble delt ut av LO-leder Gerd Kristiansen og kampanjens prosjektleder, Peter Werni, på scenen under NISO Awards.Her er begrunnelsen som ble lest opp av Gerd Kristiansen: Årets prisvinner
Relevans: 4,8%
 
 
Orientering fra Ordføreren etter en måned i ordførerstolen. Nå har det gått 4 uker siden vi konstituerte oss og jeg tenkte at jeg skulle dele med dere lesere litt av min hverdag så langt.Dag 1. 16/10 På denne dagen hadde jeg en runde på rådhuset for å hilse på alle som har sin arbeidsplass her. Det i seg selv v
Relevans: 4,2%
 
 
Psykisk helse, Tjenestebeskrivelse. Psykiatrisk enhet. Tjenestestandard for Psykiatrisk enhet. Formål Kommunen skal ved sin helsetjeneste fremme folkehelse og trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, og søke å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte. Den skal spre opplysning om og øke interessen for hva
Relevans: 3,8%
 
 
Helsetjenester, Tjenestebeskrivelse. Helsestasjonen og helsesøstertjenesten. Helsestasjon og skolehelsetjenesten har som mål å fremme god psykisk, fysisk og sosial helse blant barn og unge, samt forebygge sykdom, skade eller lyte. Likelydende formål gjelder for flyktninger og asylsøkere i alle aldre.
Relevans: 3,7%
 
 
Viltnemnda. Viltnemndas hovedoppgaver er forvaltning av Viltloven samt å gi myndigheter, organisasjoner og personer bistand, råd og veiledning i saker om viltforvaltning. Viltloven omfatter alle viltlevende landpattedyr, fugler, amfibier og krypdyr. Hund og katt er med andre ord ikke viltnemndas ansvar. Det er
Relevans: 3,2%
 
 
Barnehage. Tomlebo Barnehage. Tomlebo barnehage er en kommunal 2 avdelingsbarnehage. Barnehagen ble opprinnelig etablert i 1959 av Vadsø Husmorlag. Fra februar 1967 overtok Vadsø Kommune driften av barnehagen. Tomlebo er dermed den eldste barnehagen i kommunen.Tomlebo barnehage har 2 avdelinger med 27 plasser
Relevans: 3,2%
 
 
Bolig og eiendom, Bygging, Eiendom, Tjenestebeskrivelse. Gravemeldinger. Ved gravearbeid på kommunale, fylkeskommunale og private eiendommer skal det sendes gravemelding til kommmunen. Kommunen vil innhente nødvendige opplysninger fra aktuelle parter og sikre at gravearbeidet kan gjennomføres uten
Relevans: 3,2%
 
 
Bolig og eiendom, Eiendom, Tjenestebeskrivelse. Oppmåling. Oppmålingstjenesten omfatter deling av eiendommer, kartforretninger, grensepåvisninger, justering av grenser mm.Oppmålingstjenestene omfatter følgende:. Grensejustering Lite hensiktsmessige og uheldige eiendomsgrenser kan justeres slik at de passer bedr
Relevans: 3,2%
 
 
Kommunestyret. Kommunens øverste organ. Det velges direkte hvert fjerde år og består av 25 representanter. Deres oppgaver er bl.a. å bevilge penger til kommunale tiltak og godkjenne kommunebudsjetter, planer, låneopptak, tomtekjøp og -salg og tilsettinger. Kommunestyremøtene er åpne for publikum. Ordfører og varao
Relevans: 3,2%
 
 
Skole og utdanning. Gode resultater i norskopplæring og introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere. Vadsø ble som kjent kåret til årets beste bosettingskommune under Flyktningkonferansen i Bergen, 10. juni 2008. Hele 12 kommuner var nominert til Bosettingsprisen. Et av kriteriene for tildelingen var
Relevans: 3,2%
 
 
Vedtak om midlertidig parkeringsforbud- snørydding. I forbindelse med snørydding og høvling av kommunale veier og gater, vil det bli innført midlertidig parkeringsforbud mens arbeidet pågår. Publikum anmodes om å rette seg etter skiltingen for å unngå borttauing.Parkeringsforbudet inntrer straks skilt nr. 372, P
Relevans: 3,2%
 
 
Rusprosjektet. Ungdata-undersøkelsen i Vadsø 2013. På oppdrag fra Vadsø kommune gjennomfører NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) og Kompetansesenter rus – region nord (KoRus Nord) en kartlegging av viktige sider ved ungdoms livsstil og levekår.Undersøkelsen omfatter el
Relevans: 3,2%
 
 
Kommunale hjelpemidler overtas av Varanger ASVO. Varanger ASVO overtar denne tjenesten fra 1.nov. 2013. Henvendelser om kommunale hjelpemidler må rettes direkte til Varanger ASVO etter dette.Hva er korttidsutlån? Kommunen låner ut enkle hjelpemidler til innbyggere og besøkende i Vadsø som trenger hjelpemidler i en
Relevans: 3,2%
 
 
Motivasjon og mestring. Med skolebasert kompetanseutvikling og organisasjonslæring deltar skolen, med ledelsen og alle ansatte i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid i
Relevans: 3,2%
 
 
Ordførers liv i uke 11,12,13,14,15,16 og 17. Nå ble det igjen mange uker å referere, men det skyldes høyt aktivitetsnivå og gjennomgående mangel på tid til å ta tak i dette. Nå bruker jeg denne lørdagen, da været kanskje heller ikke kan sies å være det beste, til å oppdatere dere.Uke 11. Denne uken var en
Relevans: 3,2%
 
 
Sommerjobb" som ordfører. I år har jeg hatt sommerjobb som ordfører i 4 uker, først ei uke rundt Sankthans, etterpå tre uker fra midten av juli til litt ut i august.Den første uka ble preget av debatten om utbygging av Sentrum skole kontra nytt kulturhus. Tirsdag var jeg i debatt i NRK med Wenche Pedersen fra AP o
Relevans: 3,2%
 
 
Ambulerende tjenester, hjemmebasert omsorg. Enhetsleder: Siv Henriksen - 78 94 25 15/934 66 277 Fagleder/demenskoordinator Simone Gærne - 78 94 25 85 Lovgrunnlag: Enhetens tjenestetilbud er lov- og forskriftsregulert gjennom Lov om kommunehelsetjenesten, Lov om sosialetjenester, Lov om psykisk helsevern og Forvaltning
Relevans: 2,4%
 
 
Helse, Helsetjenester, Tjenestebeskrivelse. Ergoterapitjenesten. Ergoterapitjenesten arbeider med forebyggende, rehabiliterende, habiliterende, behandlende og vedlikeholdende tiltak for brukere i alle aldre. Målet er å tilrettelegge omgivelsene til den enkelte, både i hjem, skole, fritid og arbeid slik at brukere
Relevans: 2,4%
 
 
Maurtua barnehage. Maurtua barnehage er en kommunal barnehage som har vært i drift siden 1975. Barnehagen ble totalrenovert i 2006-07, både utvendig og innvendig. Vi holder til i trivelige lokaler og er beliggende nært til sentrum og til friluftsområder.Maurtua barnehage åpnet i 1975. ”Maurtua” var det
Relevans: 2,4%
 
 
Ordførerens liv i uke 1,2 og 3. Aller først vil jeg benytte anledningen til å ønske dere alle sammen et riktig godt nytt år.. Jeg begynte å skrive ukebrev i fjor og har bestemt meg for å fortsette med dette. Men, grunnet variert arbeidspress så ber jeg om forståelse for at det kan bli både 1, 2, 3 og
Relevans: 2,4%
 
 
Omsorg, trygd og sosiale tjenester. NAV VADSØ – EN DØR INN. Fra 10. juni åpnes den ene døra som nå fører inn til Vadsøs eget NAV-kontor i Rådhusgata 4. - Tjenester fra tidligere arbeidskontor, trygdekontor og sosialkontor er nå samlet på et sted også i Vadsø, sier de to som skal lede NAV i Vadsø, Ann Karin Da
Relevans: 2,3%
 
 
Politikk og Demokrati. Politisk avdeling. Postadresse: Postboks 614 9811 Vadsø Besøksadresse: Vadsø rådhus Tollbugata 14 9800 Vadsø Politisk styring består av ordfører og politisk sekretariat. Ordfører Hans-Jacob Bønå , tlf. 78 94 23 00, e-post:ordforer@vadso.kommune.no.
Relevans: 2,1%
 
 
Personalenheten. Postadresse: Postboks 614, 9811 VADSØ Besøksadresse: Vadsø Rådhus, Tollbugt. 14, 9800 VADSØ Kontorsjef Marita Jakola Skansen Tlf. 78 94 23 11/mob. 414 78100 E-post:marita.jakola.skansen@vadso.kommune.no. Fagleder Bente Kjæreng-Amundsen Tlf. 78 94 23 16 E-post:. bente.kjereng-amundsen@vadso.kommune.no.
Relevans: 2,1%
 
 
Boformer, Tjenestebeskrivelse. Bekkefaret boliger. I dag har Bekkefaret 9 boliger som består av heldøgns miljøtiltak for psykisk funksjonshemmede og fysisk funksjonshemmede med ulike hjelpebehov. Behovet til brukerne ved Bekkefaret er svært ulikt og sammensatt og virksomheten yter et vidt spekter av
Relevans: 2,1%
 
 
Helse, Helsetjenester. Informasjon om kommunale tilbud: Demensteamet i Vadsø. Demensteamet tilbyr et lavterskeltilbud til demente og pårørende i Vadsø kommune. Demensteamet består av sykepleier, ergoterapeut og helsefagarbeider.Demensteamet kan hjelpe deg med: Bekrefte eventuelt avkrefte demensdiagnose
Relevans: 2,1%
 
 
Skole og utdanning. Utdeling av Fag- og svennebrev i Vadsø kommune. I forbindelse med formannskapets møte 26. mai fikk 20 nye fagarbeidere innenfor ni ulike fagfeltet udelt sine fagbrev. Ordfører Svein Dragnes sto for utdelingen i seremonien på rådhuset.Fagbrev er et avsluttende dokument etter fullført
Relevans: 2,1%
 
 
Nominerte til Drømmestipendet!. I år er det tre meget talentfulle ungdommer fra Vadsø som er nominert til Drømmestipendet.. I forbindelse med kulturskolens konsert på biblioteket på torsdag var det et ekstra spennende punkt på programmet: Årets nominerte til Drømmestipendet 2014! En million til drø
Relevans: 2,1%
 
 
Høring: Barnehagestruktur. Ny barnehage i Fossen og utvidelse av Lomakka barnehage.. Kommunestyret Vadsø vedtok i møte 14.12.17 (sak 79/17) følgende: Vadsø kommune har- og vil alltid tilstrebe å kunne tilby full barnehagedekning også utover hva barnehageloven gir av rammer For å i størst mulig grad ivareta fo
Relevans: 2,1%
 
 
Videregående opplæring. Utdeling av fagbrev til nye fagarbeidere. Fredag 24. april fikk 14 nye fagarbeidere innenfor syv ulike fagfeltet udelt sine fagbrev. Ordfører Svein Dragnes sto for utdelingen i seremonien på rådhuset.Av de 14 nye fagarbeiderne var det 9 som kunne møte til selve utdelingen. O
Relevans: 2%
 
 
Ordførerens liv i uke 49 og 50. Jeg starter med en liten advarsel. Det skjer såpass mye i Fylkeshovedstaden som jeg ønsker å belyse nå om dagen at dette ukebrevet blir langt. Men det er jo heldigvis frivillig om du ønsker å lese bare litt, eller hele brevet.Uke 49. Mandagen startet med at jeg og varaordføre
Relevans: 1,9%
 
 
Plan og forvaltningsenheten. Enhetsleder. Yngvar Mækelæ Telefon 40 63 45 85 E-post:. yngvar.maekelae@vadso.kommune.no. Enheten arbeider sammen med Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker ut i fra følgende overordnede målsetninger: Fremskaffe/utarbeide planer og grunnlag som gir de styrende organer anle
Relevans: 1,6%
 
 
Økonomiavdelingen. Virksomhetsleder: Jon Ragnar Morso Målsetning: Virksomhetens overordnede målsetting er å sikre en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i kommunen, bidra til bedre økonomistyring og gi de folkevalgte et tilfredsstillende økonomisk beslutningsgrunnlag. Budsjett og regnskapsseksjonen Seksjonen har
Relevans: 1,6%
 
 
Innbyggerrettigheter, Tjenestebeskrivelse. Personvernombudet i Vadsø kommune. Datatilsynet godkjente opprettelsen av Personvernombud for Vadsø kommune i april 2006. Personvernombud for Vadsø kommune er Arne Lindbach.Kontakt: Arne Lindbach Telefon: 78 94 23 55 - 78 94 23 00 E-post:. arne.lindbach@vadso.kommune.no.
Relevans: 1,6%
 
 
Skole og utdanning, Grunnskoleopplæring, Tjenestebeskrivelse. Grunnskoler i Vadsø kommune - tjenestebeskrivelse. Grunnskolene ivaretar den nasjonale opplæringsplikten på 10 år som gjelder alle barn fra det året de fyller 6 år. Opplæringsplikten kan også ivaretas gjennom hjemmeundervisning eller i privat skole so
Relevans: 1,6%
 
 
Boformer, Tjenestebeskrivelse. Bo og miljøvirksomheten. Tjenestestandard for bo og miljøvirksomheten. Formål Kommunen skal ved sin helsetjeneste fremme folkehelse og trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, og å søke å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte. Den skal spre opplysning om
Relevans: 1,6%
 
 
Vann og avløp. Vadsø Vann og Avløp KF. Drift og vedlikehold av kommunens vannforsyning og avløpsnett er tillagt Vadsø Vann og Avløp KF.. Postadresse: Postboks 614, 9811 Vadsø Besøksadresse: Johan Grønvighsgate 12, 9800 Vadsø Daglig leder Nestleder/ avd. ingeniør Janne Dolonen Harila Telefon 78 94 24 51/ mobil 9
Relevans: 1,6%
 
 
Barne- og familievern. Alarmsentral for barn og unge. Alarmsentralen 116111 for barn og unge er en gratis nødtelefon for de som er utsatt for omsorgssvikt, vold, og mishandling. Voksne som er bekymret for barn og unge kan også ta kontakt.Tjenesten er åpen når det lokale barnevernet er stengt.Deler av døgnet vil
Relevans: 1,6%
 
 
Jubilanter med 30 og 25 –års tjeneste i Vadsø kommune. Vadsø kommune feiret i fredag 19. juni 6 arbeidstakere som har arbeidet i Vadsø kommune i 30 og 25 år. I en seremoni på rådhuset ble disse hedret for sin tjeneste og overrakt blomster og en gave fra ordføreren.Ordfører Svein Dragnes vektla i sin tale at den er
Relevans: 1,6%
 
 
Individ og samfunn. Vern for eldre. Er du over 62 år og utsatt for overgrep eller krenkelser eller kjenner noen som er det, er det opprettet en egen kontakttjeneste for å hjelpe.Overgrep og krenkelser kan skje på følgende måter: Fysiske. Overgrep som medfører smerte eller skade, bruk av fysisk tvang el
Relevans: 1,6%
 
 
Helse, Individ og samfunn. Kriseteam. Vadsø kommunes psykososiale kriseteam inngår som en del av kommunens helseberedskap. Formålet er å sikre og organisere psykososial hjelp ved kriser, ulykker og katastrofer. Kriseteamet skal fungere i den akutte fasen og være videreformidler til det øvrige hjelpeapparatet for
Relevans: 1,6%
 
 
Ordførerens liv i uke 51.. Da har en ny uke gått, og jeg har tatt meg tid til å skrive noen ord om uka som vi har tilbakelagt.. Uken startet veldig dårlig for meg da også jeg ble innhentet av influensaen som går. Det gikk heldigvis fort over, men for ikke å risikere å smitte andre valgte jeg å jobbe hj
Relevans: 1,6%
 
 
Barne- og familievern. Pedagogisk psykologisk tjeneste. Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans i spørsmål som omhandler barn, ungdom og voksne som har en vanskelig opplærings- eller oppvekstsituasjon. Hver kommune er pålagt å ha pedagogisk-psykologisk tjeneste,
Relevans: 1,2%
 
 
Fritid, Kulturtilbud og -arrangementer, Tilskuddsordninger, Tjenestebeskrivelse. Kommunal støtte til frivillige lag og foreninger. Kommunen deler ut tilskudd til kulturarbeid etter søknad fra allmennkulturelle lag og foreninger i Vadsø kommune.RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE - KULTURMIDLER Vedtatt av kommunestyret
Relevans: 1,2%
 
 
Skjema fra Vadsø kommune. Her finner du en oversikt over aktuelle skjema i Vadsø kommune. Skjemaene er hovedsaklig PDF-dokumenter. Vi vil gradvis legge over til elektroniske skjema som vil kunne sendes inn via internett. Alle dokumentene kan du også få ved å henvende deg til servicekontoret i Vadsø k
Relevans: 1,2%
 
 
Ny byutviklingsstrategi for Vadsø. Siden 2007 har Vadsø kommune arbeidet kontinuerlig med ny kommuneplan. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanen er plansystemets øverste nivå og gir retning for alle andre kommunale planer og tiltak.Av fungerende ordfører Rolf A Hanssen Planprosesse
Relevans: 1,2%
 
 
Barn og familie, Barn og foreldre, Barnehage. Den første tiden i Barnehagen. Informasjon til nye foreldre i Vadsø kommunale barnehager. 1. OPPSTARTEN Tilvenningsperioden Å begynne i barnehagen markerer en ny tilværelse for både barn og foreldre. Det er viktig å f til et godt samarbeid mellom hjem og barnehage,
Relevans: 1,1%
 
 
Boformer, Tjenestebeskrivelse. Stubben boliger. Tjenestestandard for Stubben boliger. Formål Kommunen skal ved sin helsetjeneste fremme folkehelse og trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, og å søke å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte. Den skal spre opplysning om og øke interessen for hv
Relevans: 1%
 
 
Ordførerens liv i uke 47 og 48. Uke 47 var forholdsvis rolig. Jeg startet mandag med å gjennomføre et godt møte med Lise Aanesen, hvor tema var frivillighet.Det er vanskelig å ikke la seg fascinere i møte med Lise, som brenner så sterkt for frivilligheten og som bidrar så mye til det frivillige arbeidet. V
Relevans: 1%
 
 
Barnehage. Lomakka barnehage. Lomakka barnehage er en kommunal barnehage i den østlige delen av Vadsø by. Barnehagen åpnet i 1996 og er Vadsø kommunes nyeste barnehage. Lomakka barnehage har 4 avdelinger med aldersgrupper fra 1- 6 år. Lomakka barnehage har et variert turområde med Melkevardenfjellet, Nav
Relevans: 0,9%
 
 
Tjenestebeskrivelse. Kvalifiseringsenheten. Kvalifiseringsenheten har ansvar for mottak, bosetning, undervisning, oppfølging og veiledning av bosatte flyktninger og norskopplæring for innvandrere. Enhetens målsetning er å få deltakere/elever kvalifisert til selvhjulpenhet i arbeid eller videre utdannings forløp. Kvali
Relevans: 0,9%
 
 
Vedtekter for Vadsø Havn KF. 1 Organisasjon og kontorkommune. Vadsø Havn kommunalt foretak (heretter Vadsø Havn K/F) er et kommunalt foretak som eies av Vadsø kommune. Vadsø bystyre er havnens øverste organ. Vadsø Havn K/F ledes av Vadsø havnestyre. Den daglige driften av havnen forestås av havneadminis
Relevans: 0,9%
 
 
Vadsø barneskole. Virksomhetsleder: Beate Aronsen Vadsø barneskole er en 1 -7 skole med 455 elever.. Kontaktinformasjon: Telefon: Kontor 78 94 28 00/789 42801 Rektor Beate Aronsen 789 42802 Fagleder SFO Arne Leikvoll 789 42804 Fagleder Espen Robertsen 789 42803 Fagleder Britt-Hege Karlsen 789 42806 S
Relevans: 0,9%
 
 
Helse. Økning av ny influensa A i Norge. Det er en økning i antall registrerte tilfeller av ny influensa A i Norge, og flere tusen kan være smittet. – Vi tror vi er i første fase av pandemien, med en utstrakt innenlands smitte også i Norge, sier assisterende helsedirektør Bjørn Guldvog i HeDet er nå 630 bekreftede
Relevans: 0,8%
 
 
Retningslinjer for samarbeidsutvalg - grunnskolene og barnehagene i Vadsø kommune. Her finner du retningslinjene for samarbeidsutvalg i grunnskolene og barnehagene, vedtatt av Hovedutvalget for kultur, undervisning og oppvekst i møte 14. mai 2013.RETNINGSLINJER FOR SAMARBEIDSUTVALG – GRUNNSKOLENE
Relevans: 0,8%
 
 
Ordførerens liv i uke 4-5-6-7-8 og 9. Forrige gang jeg skrev ukebrev prøvde jeg å signalisere at det var travle dager og at det derfor kunne gå litt tid før jeg fikk anledning til å skrive igjen. Nå er det tirsdagskveld og jeg sitter på kontoret. Jeg har veldig dårlig samvittighet for at det har drøyd så lenge a
Relevans: 0,8%
 
 
Telefonliste. Under finner du en samlet oversikt over de mest sentrale telefonnummerene i kommunen.. TIMEBESTILLING HELSE. 78 94 25 22. SENTRALBORD . 78 94 23 00. Bystyresalen. 78 94 23 06 . Hans-Jacob Bønå - ordfører. 78 94 23 01 Mobil: 909 23 434. Otto Strand - varaordfører . 78 94 23 01 Mobil: 416 59 506.
Relevans: 0,6%
 
 
Utdeling av fag-svennebrev i Vadsø kommune. I forbindelse med formannskapsmøtet 23. august ble det delt ut fag-svennebrev som er avlagt i Vadsø kommune i 2011.Ordfører Svein Dragnes sto for utdelingen i bystyresalen. Etter overrekkelsen av diplom og blomster ble det servert lunsj på Følgende deltok på utdeli
Relevans: 0,6%
 
 
Utdeling av Fag- og svennebrev. Tradisjonen tro ønsket Vadsø kommune også i år å sette litt ekstra pris på de som har fullført fag- og svennebrev. Dette skjedde med en høytidelig overrekkelse av ordføreren, og lunsj og kaker i Frivillighetssentralens lokaler.Å dele ut fag- og svennebrev er ekstra stor stas,
Relevans: 0,6%
 
 
Glimmerstua kulTURbarnehage. Glimmerstua kulTURbarnehage eies og drives av Vadsø kommune. Barnehagen ble åpnet i desember 1987 og var da en andelsbarnehage. I 1995 overtok kommunen barnehagen. Glimmerstua kulTURbarnehage ligger nært opp til natur- og friluftsbarnehage i det pedagogiske opplegget. For os
Relevans: 0,5%
 
 
Lokal forskrift om anløpsavgift for Vadsø Havn KF. Ikrafttredelse: 01.01.2012 Gjelder for: Vadsø Havn KF Hjemmel: LOV-2009-04-17-19-25, FOR-2010-12-20-1762INNHOLD § 1. Virkeområde § 2. Avgiftsplikt § 3. Kostnader som dekkes av anløpsavgiften § 4. Beregning av anløpsavgiften § 5. Regulativ for anløpsavgif
Relevans: 0,5%
 
 
Forskrifter for Vann- og avløp i Vadsø kommune. Opphevet f.o.m. 1. januar 2013. Vedtatt av Vadsø bystyre i møte 19.12.96, med endringer i møte 15.12.97, i medhold av lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vann- og kloakkavgifter og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyr av 1. Gebyrplikt 1.1 Plikten
Relevans: 0,1%
 
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik