Eiendomsskatt - begjæring om omtaksering av eiendom

Eiendomsskatt - begjæring om omtaksering av eiendom
Generelt

Beskrivelse

Å kreve omtaksering av en eiendom vil si at du i perioden mellom to alminnelige takseringer (som foregår hvert tiende år) ber om at eiendommen takseres på nytt. Skattetaksten er den verdien huset/eiendommen er satt til, og som danner grunnlaget for beregning av eiendomsskatt. Skattetaksten skal settes til eiendommens alminnelige omsetningsverdi.

Det er kommunens politiske organer som bestemmer om eiendomsskatt skal innføres.Målgruppe

Eiere og brukere av eiendommer som er ilagt eiendomsskatt.Kriterier/vilkår

Omtaksering skal skje hvis

  • det er foregått deling av eiendom
  • bygninger på eiendommen har brent
  • bygninger er blitt revet eller lignende
  • det er oppført nye bygninger på eiendommen med en antatt verdi på minst kr 10 000,-

Pris for tjenesten

Når omtaksering kreves av skattyteren, skal skattyteren dekke kostnadene.


Regelverk
Gjeldende lov og regelverk

Eigedomsskattelova § 3, § 33 og § 8A-3

Lover
Eigedomsskattelova
Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Krav om omtaksering skal være skriftlig og leveres til eiendomsskattekontoret.Søknadsfrist

Innen 1. november i året forut for skatteåret.Søknaden sendes til

Vadsø kommune
Postboks 614
9811 Vadsø

postmottak@vadso.kommune.no


Klagemulighet

Du kan klage (kreve overtakst) på en omtaksering. Se egen tjenestebeskrivelse om overtakst.

Kontaktinformasjon

Kontakt-enhet
NavnService og informasjon
LederSkansen, Marita Jakola
Telefon78 94 23 00
E-postservicekontoret@vadso.kommune.no
PostadressePostboks 614 9811 VADSØ
BesøksadresseRådhusgata 5 9800 VADSØ
Andre opplysninger

Dato oppdatert
15.03.2016 15:23

Emneord
Bolig og eiendom > Eiendom > Eiendomsskatt
Skatter og avgifter > Skatt og likning > Eiendomsskatt
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik