Brukermedvirkning i skolen

Brukermedvirkning i skolen
Generelt

Alternativt navn
Råd og utvalg i skolen

Beskrivelse

Råd og utvalg i skolen har rett til å uttale seg og komme med forslag i alle saker som gjelder skolen. De skal holdes løpende orientert om skolemiljøet og har rett til å få dokumentasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Så tidlig som mulig skal de tas med i planleggingen og gjennomføringen av miljøtiltak. Hvis skolen blir klar over forhold ved skolemiljøet som kan virke negativt på elevenes helse, skal elever og foresatte snarest mulig varsles om det.

Ved hver skole skal det være

  • samarbeidsutvalg
  • skolemiljøutvalg
  • elevråd
  • foreldreråd


Kriterier/vilkår

Ingen av rådene eller utvalgene har beslutningsmyndighet, men de gir elever og foreldre anledning til å utveksle meninger og å komme med felles uttalelser.

Beslektede tjenester
NavnTj.id.Ver.Ver.
Elevenes fysiske skolemiljø215000661Bokmål
Regelverk
Gjeldende lov og regelverk

Opplæringslova kapittel 11 og § 9A-8

Lover
Opplæringslova
Retningslinjer
Målformer i grunnskolen
Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner
NavnE-postTelefon
Schjølberg, Kurtkurt.schjolberg@vadso.kommune.no78 94 23 51

Kontakt-enhet
NavnService og informasjon
LederSkansen, Marita Jakola
Telefon78 94 23 00
E-postservicekontoret@vadso.kommune.no
PostadressePostboks 614 9811 VADSØ
BesøksadresseRådhusgata 5 9800 VADSØ
Andre opplysninger

Dato oppdatert
21.03.2016 11:34

Emneord
Skole og utdanning > Grunnskoleopplæring > Grunnskole
Skole og utdanning > Videregående opplæring > Videregående skole
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik