Utbedringstilskudd

Boligtilskudd til tilpasning
Utbedringstilskudd
Generelt

Alternativt navn
Utbedringstilskudd

Beskrivelse

Har du behov for en spesialtilpasning av boligen din, kan du søke kommunen om tilskudd for å dekke kostnadene enten helt eller delvis. Tilskudd gis til spesialtilpasning av den boligen du har eller hvis du skal bygge eller kjøpe bolig. Det er også mulig å søke Husbanken om tilskudd til prosjektering og utredning i forkant.Målgruppe

Personer med nedsatt funksjonsevneKriterier/vilkår

Det blir gjort en vurdering av dine spesielle behov for tilpasning og av husstandens samlede økonomiSamarbeidspartnere

Husbanken


Regelverk
Forskrifter
Forskrift om etableringstilskudd mv.
Retningslinjer
Tilskudd til tilpasning av bolig
Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Det enkleste er å registrere og sende søknaden elektronisk. Kommunen kan hjelpe deg å fylle ut søknaden.


 http://www.husbanken.no/brosjyrer/soknadsskjema/

Søknadskjema

 http://www.husbanken.no/brosjyrer/soknadsskjema/


Vedlegg

Vedleggene går fram av punkt 8 i søknadsskjemaet.Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.


Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Begrunn dette eventuelt med nye opplysninger. Kommunens egen klagenemnd er klageinstans.


Kontaktinformasjon

Kontakt-enhet
NavnService og informasjon
LederSkansen, Marita Jakola
Telefon78 94 23 00
E-postservicekontoret@vadso.kommune.no
PostadressePostboks 614 9811 VADSØ
BesøksadresseRådhusgata 5 9800 VADSØ
Andre opplysninger

Dato oppdatert
21.03.2016 11:33

Emneord
Bolig og eiendom > Finansiering > Boligfinansiering
Bolig og eiendom > Kjøp og salg > Eiendomskjøp
Omsorg, trygd og sosiale tjenester > Økonomiske ytelser > Bostøtte
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik