Kommunal bolig

Kommunal bolig
Generelt

Beskrivelse

Noen vil ha problemer med å komme seg inn på boligmarkedet eller å bli boende i den boligen de har. Kommunen har et ansvar for å bidra til at alle har et godt og trygt sted å bo, og Nav skal medvirke til å skaffe boliger til de som ikke greier det på egen hånd.Målgruppe

VanskeligstilteKriterier/vilkår

Kommunen vil vurdere hva slags type bistand den enkelte har behov for og hvilke alternativer som finnes.


Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende
Om det å bo i Norge - på ti ulike språk

Samarbeidspartnere

Stiftelsen Vadsø Utleieboliger eier boligen, mens Vadsø kommune har tildelingsretten til de fleste av disse.

Regelverk
Praktiske opplysninger

Søknaden sendes til

Vadsø kommune
Postboks 614
9811 Vadsø

postmottak@vadso.kommune.no


Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.


Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

Kontakt-enhet
NavnService og informasjon
LederSkansen, Marita Jakola
Telefon78 94 23 00
E-postservicekontoret@vadso.kommune.no
PostadressePostboks 614 9811 VADSØ
BesøksadresseRådhusgata 5 9800 VADSØ
Andre opplysninger

Dato oppdatert
21.03.2016 12:14

Emneord
Bolig og eiendom > Leie og utleie > Kommunal bolig
Omsorg, trygd og sosiale tjenester > Boformer > Kommunal bolig
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik