Incestsenter

Incestsenter
Generelt

Beskrivelse

Du kan ta direkte kontakt med et incestsenter. De ansatte har taushetsplikt og tilbudet er gratis. Incestsenteret gir tilbud til voksne og ungdommer som har vært utsatt for incest og seksuelle overgrep som barn. Også foresatte og eventuelle partnere kan henvende seg til incestsenteret. Incestsenteret driver også forebyggende arbeid gjennom undervisning og informasjonsarbeid.

Tilbudet til incestsenteret omfatter bl.a.: 

  • Enesamtaler
  • Trening i å bygge relasjoner til andre mennesker  
  • Selvhjelpsgrupper der følelser bearbeides sammen med andre. Brukerne hjelper hverandre i prosessene – både med å komme ut av fastlåste mønstre og å ta ansvar for eget liv  


Målgruppe
  • Personer som har vært utsatt for incest og seksuelle overgrep 
  • Foreldre og pårørende til barn som utsettes for overgrep

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende
Finn nærmeste incestsenter
Stiftelsen fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO)

Samarbeidspartnere

Det gis statlig og kommunalt tilskudd til drift av incestsenteret. Incestsenter er ikke en del av kommunes ordinære virksomhet, men det er kommunen som søker om statstilskudd og godkjenner incestsenterets budsjett.


Regelverk
Gjeldende lov og regelverk

Denne tjenesten er ikke lovpålagt.

Retningslinjer
Statstilskudd til incestsentre
Andre opplysninger

Dato oppdatert
15.04.2016 11:17
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik