Ledsagerbevis for funksjonshemmede

Ledsagerbevis for funksjonshemmede
Generelt

Beskrivelse

Har du nedsatt funksjonsevne, kan du søke om å få utstedt et ledsagerbevis. Ledsagerbeviset gir den personen som ledsager deg fri eller rabattert adgang til en del kultur- og fritidsarrangement og til visse transportmidler. Beviset utstedes til deg.Kriterier/vilkår

Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden. Ordningen er ikke avhengig av om du mottar trygdeytelser. Nedre aldersgrense for søkere er normalt åtte år.


Pris for tjenesten

Ledsagerbevis er gratis.


Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Statens råd for funksjonshemmede har informasjon om ordningen.  


Håndbok om helse- og omsorgstjenesten i kommunen
Ledsagerbevis - brosjyre
Ledsagerbevis - søknad

Samarbeidspartnere

Offentlige og private arrangører av arrangementer og noen hoteller og transportselskaper.


Regelverk
Gjeldende lov og regelverk

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste.

Lover
Forvaltningsloven
Praktiske opplysninger

Vedlegg

PassfotoSøknaden sendes til

Vadsø kommune
Postboks 614
9811 Vadsø

postmottak@vadso.kommune.no


Saksbehandling

Vi innhenter eventuelt uttalelse om ditt behov for ledsager fra lege, helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialetat. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket.

Kontaktinformasjon

Kontakt-enhet
NavnService og informasjon
LederSkansen, Marita Jakola
Telefon78 94 23 00
E-postservicekontoret@vadso.kommune.no
PostadressePostboks 614 9811 VADSØ
BesøksadresseRådhusgata 5 9800 VADSØ
Andre opplysninger

Dato oppdatert
29.03.2016 12:55
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik