Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt

Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt
Generelt

Beskrivelse

Å kreve overtakst vil si at du klager over skattetaksten. Skattetaksten er den verdien huset/eiendommen er satt til, og som danner grunnlaget for beregning av eiendomsskatt. Skattetaksten skal settes til eiendommens alminnelige omsetningsverdi.

Det er kommunens politiske organer som bestemmer om eiendomsskatt skal ilegges eiendommer i kommunen.Målgruppe

Eiere og brukere av eiendommer som er ilagt eiendomsskatt


Regelverk
Gjeldende lov og regelverk

Eigedomsskattelova § 3 og § 8A-3

Lover
Eigedomsskattelova
Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kravet om overtakst skal være skriftlig og leveres til eiendomsskattekontoret innen seks uker etter at skattelisten er lagt ut.Saksbehandling

Overtakstnemnda behandler krav om overtakst (klage over skattetakst).


Andre opplysninger

Dato oppdatert
15.04.2016 10:49
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik