Svangerskapsomsorg

Svangerskapsomsorg
Generelt

Alternativt navn
Jordmortjeneste

Beskrivelse

Er du gravid, kan du få svangerskapskontroll på helsestasjonen. Henvend deg til den helsestasjonen du hører til for å bestille time.

Svangerskapskontrollen skal bidra til å gi deg god helse under svangerskapet. Du kan også få rådgiving knyttet til samliv og til foreldrerollen. Foreldreforberedende kurs skal styrke foreldrenes kunnskaper og trygghet om graviditet, fødsel og barselstid.Målgruppe

Gravide


Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.


Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende
Håndbok om helse- og omsorgstjenesten i kommunen
Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
Småbarnsforeldres rettigheter (brosjyre)
Stiftelsen Amathea - gratis veiledning
helsenorge.no - graviditet og fødsel
Regelverk
Gjeldende lov og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se forskriftens §§ 2-1 og 2-3.

Lover
Forvaltningsloven
Pasient- og brukerrettighetsloven
Forskrifter
Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Praktiske opplysninger

Søknaden sendes til

Vadsø kommune
Postboks 614
9811 Vadsø

postmottak@vadso.kommune.no


Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.
 

Kontaktinformasjon

Ansvarlig avdeling
NavnHelsesøster/jordmortjeneste
LederStormo, Astrid
Telefon78942500
PostadressePostboks 614 9811 VADSØ
BesøksadresseVidjeveien 4 9800 VADSØ

Kontakt-enhet
NavnService og informasjon
LederSkansen, Marita Jakola
Telefon78 94 23 00
E-postservicekontoret@vadso.kommune.no
PostadressePostboks 614 9811 VADSØ
BesøksadresseRådhusgata 5 9800 VADSØ
Andre opplysninger

Dato oppdatert
21.03.2016 12:33

Emneord
Helse > Svangerskap og fødsel > Svangerskapsomsorg
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik