Elevenes fysiske skolemiljø

Elevenes fysiske skolemiljø
Generelt

Beskrivelse

Både elevene, de foresatte og råd og utvalg som representerer disse, kan be om at det blir iverksatt tiltak som gjelder skolemiljøet. Skolen skal ta stilling til oppfordringen innen rimelig tid og fatte et skriftlig vedtak. Skolemiljøet omfatter både det fysiske miljøet slik som inneklima og lekeareal, og det psykososiale miljøet. Alle ansatte ved skolen har plikt til å undersøke og eventuelt gripe inn hvis de får mistanke om at det foregår mobbing, vold eller rasisme på skolen.

Alle elever i skolen har rett til et godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Målgruppe
  • Elever i grunnskolen og videregående skole
  • Elever som benytter skolefritidsordningen
  • Foresatte

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende
Foreldreutvalget for grunnskoleopplæringen
Klag på det fysiske skolemiljøet
Manifest mot mobbing 2011-2014
Om digital mobbing og personvern
Tips mot mobbing - informasjon om dvd og plakat
Beslektede tjenester
NavnTj.id.Ver.Ver.
Brukermedvirkning i skolen156391291Bokmål
Elevenes psykososiale skolemiljø214999711Bokmål
Regelverk
Gjeldende lov og regelverk
Se spesielt
friskolelova § 2-4 Krav til skoleanlegg og skolemiljø
opplæringslova § 9a-2 Det fysiske miljøet og § 9a-3 Det psykososiale miljøet
Lover
Forvaltningsloven
Friskolelova
Opplæringslova
Forskrifter
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
Retningslinjer
Materiell for helhetlig arbeid med læringsmiljøet
Opplæringsloven kapittel 9 a (veileder)
Retten til et godt psykososialt miljø (Udir-2-2010)
Skolebytte i mobbesaker i grunnskolen
Praktiske opplysninger

Saksbehandlingstid

Skolen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til skolen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Fatter ikke skolen noe vedtak etter å ha fått tid til å vurdere saken, kan du allikevel klage som om vedtaket var gjort. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Opprettholder skolen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.


Kontaktinformasjon

Kontakt-enhet
NavnService og informasjon
LederSkansen, Marita Jakola
Telefon78 94 23 00
E-postservicekontoret@vadso.kommune.no
PostadressePostboks 614 9811 VADSØ
BesøksadresseRådhusgata 5 9800 VADSØ
Andre opplysninger

Dato oppdatert
21.03.2016 11:41

Emneord
Arbeid > Arbeidsliv > Innemiljø
Arbeid > Arbeidsliv > Mobbing
Helse > Folkehelse > Innemiljø
Helse > Psykisk helse > Mobbing
Skole og utdanning > Skolemiljø > Innemiljø
Skole og utdanning > Skolemiljø > Mobbing
Skole og utdanning > Skolemiljø > Uteområde
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik