Elevenes fysiske skolemiljø

Elevenes fysiske skolemiljø
Generelt

Beskrivelse

Både elevene, de foresatte og råd og utvalg som representerer disse, kan be om tiltak som skal bedre skolemiljøet. Skolen skal ta stilling til oppfordringen innen rimelig tid og fatte et skriftlig vedtak. 

Skolen skal holde elever og foresatte informert om alt som er viktig for skolemiljøet. Elever og foresatte har rett til innsyn i all dokumentasjon om skolemiljøet og de har rett til å uttale seg.

I mobbesaker er reglene litt annerledes. Se egen beskrivelse for Mobbing - mottiltak.Målgruppe
  • Elever i grunnskolen og videregående skole
  • Elever som benytter skolefritidsordningen og leksehjelp
  • Foresatte

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende
Foreldreutvalget for grunnskoleopplæringen
Informasjon til elever og foreldre om skolemiljø
Klag på det fysiske skolemiljøet
Om digital mobbing og personvern
Beslektede tjenester
NavnTj.id.Ver.Ver.
Brukermedvirkning i skolen156391291Bokmål
Regelverk
Gjeldende lov og regelverk
Se spesielt
friskolelova § 2-4 Krav til skoleanlegg og skolemiljø
opplæringslova Kapittel 9A
Lover
Forvaltningsloven
Friskolelova
Opplæringslova
Forskrifter
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
Retningslinjer
Materiell for helhetlig arbeid med læringsmiljøet
Retten til et godt psykososialt miljø (Udir-2-2010)
Skolebytte i mobbesaker i grunnskolen
Praktiske opplysninger

Saksbehandlingstid

Skolen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til skolen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Fatter ikke skolen noe vedtak etter å ha fått tid til å vurdere saken, kan du allikevel klage som om vedtaket var gjort. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Opprettholder skolen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.


Kontaktinformasjon

Kontakt-enhet
NavnService og informasjon
LederSkansen, Marita Jakola
Telefon78 94 23 00
E-postservicekontoret@vadso.kommune.no
PostadressePostboks 614 9811 VADSØ
BesøksadresseRådhusgata 5 9800 VADSØ
Andre opplysninger

Dato oppdatert
21.03.2016 11:41

Emneord
Arbeid > Arbeidsliv > Innemiljø
Arbeid > Arbeidsliv > Mobbing
Helse > Folkehelse > Innemiljø
Helse > Psykisk helse > Mobbing
Skole og utdanning > Skolemiljø > Innemiljø
Skole og utdanning > Skolemiljø > Mobbing
Skole og utdanning > Skolemiljø > Uteområde
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik