Bo- og omsorgsenteret

Bo –og omsorgsentret er organisert etter hjemmeboende prinsipper. Det innebærer at beboeren leier leilighetene i henhold til husleieloven og betaler husleie og kostpenger. I tillegg betaler de for sine egne medisiner og rengjøring av leilighetene. Alle har et enkeltvedtak på sine tjenester og tjenestene er hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og basert på individuell kartlegging.
Vi har totalt 34 leiligheter fordelt på 5 boenheter:
  • 1 øst 7 leiligheter
  • 2 øst 7 leiligheter
  • 1 vest 7 leiligheter
  • 2 vest 7 leiligheter
  • Nord 6 leiligheter
Sykepleietjenesten er organisert  som primærsykepleiemodell, hvor en av sykepleierne har  et overordna ansvar for  det sykepleiefaglige tjenestetilbudet for beboerne  på en boenhet. I tillegg har alle beboerne en primærkontakt.
Personalet er organisert i stasjonære grupper, og vi tilstreber å ha så tilnærmet ”faste” ansatte pr enhet  som mulig.  Målet er å sikre kontinuitet og stabilitet rundt beboerne.

Deltidsansatte og vikarer jobber rullerer i større grad rundt på de ulike  boenhetene utifra behov .
Bo- og omsorgsentret har  fast tilsynslege,  pr jan 2014   er det kommunelege  Irina Solstad . Hun har visitt hver mandag og torsdag  fra 0830-1130. Det er mulig for beboere og  pårørende  å avtale tid til samtale eller delta på visitt dersom det er ønskelig. Avtales på forhånd med nestleder.

Aktuelle telefonnummer:
Mobil øst : 48078981
Mobil vest : 48247538
Boenhet Nord  2566
Boenhet 1 øst  2562
Boenhet 2 øst  2565
Boenhet 1 vest 2561
Boenhet 2 vest 2563

Enhetsleder Grete Foslund  Dahl : 975 05 023
Nestleder   Anniken Pleym Karlsen  : 920 99 272

Sist endret av Arne Lindbach, 11-02-2014
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik