Fremdriftsplan for Strategisk næringsplan

Vadsø kommune skal lage en ny strategisk næringsplan. Det er lagt opp til en bred prosess og involvering i perioden april og mai, og høring og høringsmøter i august og september.
Les mer
 
 
 
 

Høring om skrivemåten av stedsnavn

Det kunngjøres at Vadsø kommune har sendt navnesaker om skrivemåten av en rekke samiske og kvenske stedsnavn på høring.
Les mer
 
 
 
 
Offentlig gjennomsyn - Reguleringsplan for Ekkerøy

Offentlig gjennomsyn - Reguleringsplan for Ekkerøy

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 legges reguleringsplanen for Ekkerøy ut til offentlig gjennomsyn i perioden 13.03- 24.04.2017. Planforslaget omfatter et område sørøst for E 75 som vist med stiplet linje på kartutsnittet nedenfor.
Les mer
 
 
 

Vedtatte reguleringsplaner

Kommunestyret i Vadsø har vedtatt reguleringsplaner for Fossen og Fossen øst.
Les mer
 
 
 
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik