Offentlig gjennomsyn - Reguleringsplan for Ekkerøy

Offentlig gjennomsyn - Reguleringsplan for Ekkerøy

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 legges reguleringsplanen for Ekkerøy ut til offentlig gjennomsyn i perioden 13.03- 24.04.2017. Planforslaget omfatter et område sørøst for E 75 som vist med stiplet linje på kartutsnittet nedenfor.
Les mer
 
 
 

Vedtatte reguleringsplaner

Kommunestyret i Vadsø har vedtatt reguleringsplaner for Fossen og Fossen øst.
Les mer
 
 
 
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik