Høring: Barnehagestruktur

Ny barnehage i Fossen og utvidelse av Lomakka barnehage.
Les mer
 
 
 
 

Kunngjøring om oppstart av forhandlinger utbyggingsavtale vadsø kommune

Kommunestyret har i møte 01.03 2018 (sak 28/18) fattet vedtak som setter opp forventningene (jfr plan- og bygningsloven §17-2) kommunen har for bruk av utbyggingsavtaler for gjennomføring av kommunal reguleringsplan Kirkegårdsveien i Vestre Jakobselv. Vedtaket lyder som følger:
Les mer
 
 
 
 

Eiendomsskattelister 2018

Eiendomsskattelister for 2018 til offentlig ettersyn er nå skrevet ut og er tilgjengelig på vårt servicekontor.
Les mer
 
 
 
 

Høring: plan for kultur, utdanning og oppvekst

I kommunal planstrategi 2016-2019 for Vadsø kommune er plan for kultur, utdanning og oppvekst (KUO-plan) en prioritert planoppgave for perioden. Det er avklart at planen ikke skal være en kommunedelplan og ikke skal ta for seg kulturfeltet, da det skal lages en egen kulturplan for kommunen. Planen skal heller ikke ta for seg organisering/ struktur.
Les mer
 
 
 
 

Vedtatte reguleringsplaner

Kommunestyret i Vadsø har vedtatt reguleringsplaner for Fossen og Fossen øst.
Les mer
 
 
 
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik