Innkjøpsledelse, 30 studiepoeng / oppstart høsten 2017

Studiet er rettet inn mot ledelse av anskaffelsesarbeidet i virksomheten, og skal bidra til å gi innsikt i, og utvikle ferdighetene innenfor, sentrale elementer i denne anskaffelsesprosessen.
Søknadsfrit 15.04.2017 (generell studiekompetanse) / 01.03.2017 (realkompetanse)
 
Opptakskrav generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.
 
Studiet går på deltid, 2 semester, som til sammen gir 30 studiepoeng.
Studiet er rettet inn mot ledelse av anskaffelsesarbeidet i virksomheten, og skal bidra til å gi innsikt i, og utvikle ferdighetene innenfor, sentrale elementer i denne anskaffelsesprosessen.
 
Det er fire elementer som vektlegges i studiet:
  • Innkjøpsledelse, der utfordringen både er å ha overblikk over, og styring med, hele innkjøpsprosessen.
  • Utvikling av ferdigheter knyttet til forhandlings- og beslutningstaking.
  • Ulike atferdsmodeller, herunder kjøps- og kontraktsatferd slik at man kan utøve hensiktsmessig styring.
  • Behovsanalyse, som kan være av avgjørende betydning i en anskaffelsesprosess.
Studiet gir en innføring i utvalgte, mer sentrale emner i anskaffelsesprosessen, slik som ledelse og styring av anskaffelsesarbeidet, håndtering av forhandlings- og beslutningsprosesser, utvikle gode behovsanalyser, samt atferdsmessige analyser og styring av medarbeidere og leverandører.
 
Studiet kan inngå i en bachelorgrad.
 
Gjennomføring:
  • Samlinger pålokalt studiesenter, 3 stk à3 timer pr. semester.
  • Egenstudier med nettressurser mellom samlingene
  • Nettbaserte oppgaver og en flervalgsoppgave som måvæe beståt for ågåopp til eksamen
  • Skriftlig hjemmeeksamen
Samlinger pålokalt studiesenter, 3 stk à3 timer pr. semester.
Pris:
Semesteravgift/IKT-avgift tilkommer (p.t. kr 705,- pr. semester).
Du får gratis tilgang til det du behøver for å følge forelesningene via Studiesenteret i Vadsø. Du kan i tillegg kjøpe tilgang til skriver/kopimaskin, studieplass utenom studiesamlingene og tilgang til trådløst nevverk, kr 250-500 pr. semester.
Eksamen:
Studiet har skriftlig hjemmeeksamen.
 
Søk:
Du søker via lokal søknadsweb: httpw://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=nord Velg «Kortere studier», og deretter fra nedtrekksmeny. Studiekode: 9653
Har du spørsmål om opptak, kontakt Opptakskontoret ved Nord Universitet, e-post: opptak@nord.no, tlf. 75 51 76 99.
 
Les mer på www.studiesenteret.no under fanen «Studier».
Les mer på skolens nettsider: https://www.nord.no/no/studier/innkjopsledelse

Sist endret av Arne Lindbach, 01-03-2017
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik