Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn, 300 stp/master/5 år

Studiet berører mange forskjellige fagfelt, fra matematikk og norsk, til kunst og håndverk, kroppsøving og musikk.
Søknadsfrist: 15.04.2017 / oppstart høst 2017
 
Opptakskrav:
Generell studiekompetanse med minimum snittkarakter 3 i norsk, 4 i matematikk, 35 skolepoeng. Det er krav til politiattest og til medisinsk testing, som må dokumenteres ved studiestart. Om du har mellom 3,0 og 3,99 i matematikk kan du likevel søke, og vil få tilbud om forkurs i matematikk før oppstart av studiet.
 
Generell studiekompetanse med minimum snittkarakter 3 i norsk, 4 i matematikk, 35 skolepoeng. Det er krav til politiattest og til medisinsk testing, som må dokumenteres ved studiestart. .
Studiet berører mange forskjellige fagfelt, fra matematikk og norsk, til kunst og håndverk, kroppsøving og musikk.
 
I løpet av studietiden vil en del av din utdanning skje i praksisskolene våre på ulike årstrinn. Arbeidskrav og faglige oppgaver i utdanningen vil være profesjonsrettet og knyttet til skolenes virksomhet. Utdanningen legger vekt på faglig bredde, samtidig som den går i dybden på hvordan barn og unge utvikler grunnleggende ferdigheter. Det legges også vekt på å utvikle kunnskap hos studentene i et tett samspill mellom faglærere, studenter og praksisskolene.
 
Gjennomføring:
Direkte-seminarer på lokalt studiesenter, tirsdag, onsdag og torsdag. Egenstudier med nettstøtte. Første studieår er det fem obligatoriske samlinger ved campus Notodden. Den første er i uke 34 og er en oppstartsamling med innføring i fag og digitale verktøy. Høst 2017 er praksis i uke 44-45. Eksamen på lokalt studiesenter.
 
Pris:
Semesteravgift/kopiavgift til skolen, for tiden kr 785 pr. semester. Gjennom Studiesenteret i Vadsø får du gratis tilgang til det du behøver for å følge studiesamlingene. Du kan i tillegg kjøpe tilgang til trådløst nettverk, skriver/kopimaskin og studieplass utenom studiesamlingene, kr 250-500 pr. semester.
Du kan søke lån i Statens Lånekasse (www.lanekassen.no).
 
Eksamen:
Eksamen avlegges på ditt lokale studiesenter. Det tilkommer eksamensavgift på kr 1300 pr. skriftlig eksamen/kr 650 pr. muntlig eksamen. Du kan også reise til Notodden for å avlegge eksamen, da tilkommer ingen eksamensavgift.
 
Søk:
Søk via Samordna opptak: http://www.samordnaopptak.no/info/soke/  Studiekode: 222 567 Ved spørsmål om opptak, kontakt Høgskolen i Sørøst-Norge: tlf. 31 00 80 00 (man-fre kl. 10-14) eller e-post: opptak@usn.no 
 
Mer informasjon: Les mer på www.studiesenteret.no  under «studier».
Les mer på høgskolens nettsider: www.usn.no  
Har du spørsmål, kan du ta kontakt med studieveileder Sissel Rønningsland, tlf. 35 02 64 10 / e-post: sissel.ronningsland@usn.no

Sist endret av Arne Lindbach, 01-03-2017
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik