BA Nyskaping og samfunnsutvikling, 180 SP / oppstart høst 2017

Studiet passer godt for blant annet lokale reiselivs-/turismebedrifter, eller andre lokale produksjonsbedrifter som henter sine ressurser i sitt lokalmiljø. Studiet gir også kompetanse som næringsutvikler/samfunnsutvikler i offentlig sektor.
Studiet gir kunnskap om verdiskaping og om hvordan steder og lokalsamfunn kan endras «nedenfra». Studentene lærer å utvikle og pådrive utvikling i forhold til egen livssituasjon og eget miljø. Etter gjennomført studieløp får du en bachelor i nyskaping og samfunnsutvikling.
 
Studiet stimulerer også til samarbeid med offentlig forvaltning, og nærings- og organisasjonsliv, og gir også kompetanse som næringsutvikler/samfunnsutvikler i offentlig sektor.
 
Søknadsfrist: 15.05.2017 / Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse
 
Studiet går over 3 år, hvert år på 60 studiepoeng. Hver modul kan tas enkeltvis.
? År 1: Samfunn og utviklingsarbeid.
? År 2: Valgfritt fra Økonomi og leiing I/II, Hest i næring og Landskap og utvikling.
? År 3: Nyskaping og utviklingsarbeid med utviklingsoppgåve

Gjennomføring:
  • 3-dagers samlinger pålokalt studiesenter, ca en gang pr. måed
  • Egenstudier med nettstøtte mellom samlingene
  • Praksis
  • Studietur/fagtur
3-dagers samlinger pålokalt studiesenter, ca en gang pr. måed
Pris:
Studiet er et betalstudie. Pris pr. modul (semester) er mellom kr 18.100 og kr 22.100. Se Høgskolens omtale av studiet for mer informasjon: http://hlb.no/studietilbod/bachelorstudium-i-bygdeutvikling Semesteravgift og studietur/fagtur er inkludert i prisen.
Du kan søke lån i Statens Lånekasse (www.lanekassen.no)
 
Du får gratis tilgang til alt som er nødvendig for å følge studiesamlingene/seminarene på Studiesenteret i Vadsø. Du kjøpe tilgang til skriver/kopimaskin, studieplass utenom studiesamlingene og tilgang til trådløst nettverk, kr 250-500 pr. semester.
Eksamen:
Eksamen avlegges på ditt lokale studiesenter. Det tilkommer en eksamensavgift på kr 1300 pr skriftlig eksamen/kr 650 pr. muntlig eksamen.
 
Søk:
Du søker via skolens lokale søknadsweb: http://hlb.no/til-studentane/soknadsskjema  Velg studium, deretter ønsket studiested fra menyen. Studiekode: BABU17. Har du spørsmål om opptak, kontakt skolens opptakskontor, tlf. 51 79 94 00, epost: post@hlb.no
 
Mer informasjon:
Les mer på www.studiesenteret.no under «Studier». Les mer på skolens nettsider: www.hlb.no/studietilbod/bachelorstudium-i-bygdeutvikling  
Målformen på studiet er nynorsk.

Sist endret av Arne Lindbach, 01-03-2017
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik