Årsstudium i organisasjon og ledelse, deltid 60 SP - oppstart høst 2017

Årsstudium i organisasjon og ledelse gir deg innføring i organisasjonsfaget, og kan kombineres med andre studier for å gi grunnleggende kompetanse innenfor organisasjon og ledelsesfag. Emner innen jus og økonomi inngår i studieløpet.
Dette gir deg nyttig kunnskap for å kunne jobbe med organisasjonsmessige oppgaver i privat eller offentlig virksomhet. Årsstudiet passer godt som videreutdanning eller som første steg mot en bachelorgrad.

Målgruppen omfatter ledere, mellomledere og lederkandidater i privat og offentlig sektor. Studiet treffer i tillegg mange av de kompetansebehov som er knyttet til stillinger i stabsenheter, utredningsavdelinger og prosjekter.

Søknadsfrist 15.04.2017 (generell studiekompetanse) / 01.03.2017 (realkompetanse)
Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå

Gjennomføring:
  • Direkte-seminarer (ca. 5 pr. semester) på dagtid på lokalt studiesenter
  • Forelesninger og egenstudier med nettstøtte
  • Nettbaserte oppgaver og obligatoriske innleveringer
Pris:
Semesteravgift/IKT-avgift til høgskolen tilkommer, for tiden kr 700 pr. semester. Du får gratis tilgang til det som er nødvendig for å følge studiesamlingene/seminarene på Studiesenteret i Vadsø. Du kan kjøpe tilgang til skriver/kopimaskin, studieplass utenom studiesamlingene og tilgang til trådløst nettverk, kr 250-500 pr. semester.
Du kan søke lån i Statens lånekasse (www.lanekassen.no).

Eksamen:
Eksamen avlegges på ditt lokale studiesenter eller på Campus Rena, det tilkommer eksamensavgift på kr 1300 pr. skriftlig eksamen/kr 650 pr. muntlig eksamen. Du kan velge å reise til Campus Rena for å avlegge eksamen. Da tilkommer det ingen eksamensavgift.

Søk:
Du søker via lokal søknadsweb: https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=hihm Studiekode: 209 1127. Velg ønsket studiested fra menyen.
 
Har du spørsmål om opptak, kontakt Opptakskontoret ved Høgskolen i Innlandet, tlf. 62 43 00 00 (kl. 10-14), eller på e-post: opptak@inn.no.

Mer informasjon:
Du finner mer informasjon på skolens nettsider www.inn.no. Høgskolenhar også egne informasjonssider om studier ved Studiesenter: https://www.inn.no/prosjektsider/studiesenteret
Les mer på www.studiesenteret.no, under fanen «Studier».
Har du spørsmål, kontakt studieveileder Berit Granbakken Nyberg, tlf. 62 43 04 08, e-post berit.nyberg@inn.no 
 

Sist endret av Arne Lindbach, 01-03-2017
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik