Årsstudium i bedriftsøkonomi, deltid 60 SP / oppstart høst 2017

Målgruppen for studiet er førstegangsstuderende som ønsker seg et godt tilbud innen økonomi og administrasjon på innføringsnivå og personer med annen fag- eller profesjonsutdanning og som ønsker et faglig supplement innen økonomi og administrasjon.
Søknadsfrist 15.042017 (generell studiekompetanse) / 01.03.2017 (realkompetanse)
Opptakskrav:
Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Målgruppen for studiet er førstegangsstuderende som ønsker seg et godt tilbud innen økonomi og administrasjon på innføringsnivå og personer med annen fag- eller profesjonsutdanning og som ønsker et faglig supplement innen økonomi og administrasjon.

Det anbefales at studentene har et godt grunnlag i matematikk (S1+S2 eller tilsvarende). Studenter som har et svakere grunnlag i matematikk må forvente å legge ekstra arbeidsinnsats i emnet Matematikk for økonomer (høstsemester 2. året).

Gjennomføring:
  • Ca. 5 LIVE seminarer (på dagtid) på valgt lokalt studiesenter per emne hvert semester
  • Forelesninger og egenstudier med nettstøtte
  • Nettbaserte oppgaver og obligatoriske innleveringer
Ca. 5 LIVE seminarer (på dagtid) på valgt lokalt studiesenter per emne hvert semester
Pris:
Semesteravgift/IKT-avgift tilkommer, for tiden kr 700,- pr. semester.
Du får gratis tilgang til det som er nødvendig for å følge studiesamlingene/seminarene på Studiesenteret i Vadsø. Du kan i tillegg kjøpe tilgang til skriver/kopimaskin, studieplass utenom studiesamlingene og tilgang til trådløst nettverk, kr 250-500 pr. semester.

Du kan søke lån i Statens lånekasse: (www.lanekassen.no)

Eksamen:
Eksamen avlegges på ditt lokale studiesenter. Det tilkommer eksamensavgift på kr 1.300 pr. skriftlig eksamen / kr 650 pr. muntlig eksamen. Du kan velge å reise til Campus Rena for å avlegge eksamen der, da tilkommer ingen eksamensavgift.

Søk:
Søk via lokal søknadsweb: https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=hihm Studiekode: 209 1126 Velg ønsket studiested fra menyen.

Har du spørsmål om opptak, kontakt opptakskontoret ved Høgskolen i Innlandet, tlf. 62 43 00 00 (kl. 10.00-14.00), eller på e-post: opptak@inn.no.

Mer informasjon:
Les mer på www.studiesenteret.no, under «Studier».
Les mer på nettsidene til Høgskolen i Innlandet: www.inn.no.
Høgskolen har egne informasjonssider for de som tar studiet via Studiesenteret.no: https://www.inn.no/prosjektsider/studiesenteret
Har du spørsmål, ta kontakt med

Sist endret av Arne Lindbach, 28-02-2017
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik