Påbygging i økonomi og administrasjon, deltid 60 SP / oppstart høst 2017

Påbygging i økonomi og administrasjon er i hovedsak et tilbud til deg som allerede har tatt Årsstudium i bedriftsøkonomi og som ønsker å bygge videre på en økonomisk-administrativ utdanning.
Søknadsfrist: 15.04.2017 (generell studiekompetanse) / 01.03.2017 (realkompetanse)

Opptakskrav:
Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå, samt fullført og bestått følgende emner fra Årsstudium i bedriftsøkonomi ved Høgskolen i Hedmark, eller tilsvarende (7,5 sp pr emne): Virksomhetens økonomi, Grunnleggende regnskap, Matematikk for økonomer, Organisasjonsforståelse, og Statistikk for økonomer

Også søkere som har fullført og bestått tilsvarende emner med et omfang på minimum 5 studiepoeng, kan være kvalifiserte for opptak. Det presiseres at opptak til studiet da ikke gir direkte innpass av emner i Bachelor i økonomi og administrasjon eller Bachelor i regnskap og revisjon.

Om studiet:
Påbygging i økonomi og administrasjon er i hovedsak et tilbud til deg som allerede har tatt Årsstudium i bedriftsøkonomi og som ønsker å bygge videre på en økonomisk-administrativ utdanning.

Gjennomføring:
  • Ca. 5 LIVE seminarer (på dagtid) på valgt lokalt studiesenter per emne hvert semester
  • Forelesninger og egenstudier med nettstøtte mellom seminarene
  • Nettbaserte oppgaver og obligatoriske innleveringer
  • Lokale eksamener + nasjonale eksamener som må avlegges på Campus Rena 
Pris:
Semesteravgift/IKT-avgift til Høgskolen i Innlandet tilkommer, for tiden kr 700,- pr. semester. Du får gratis tilgang til det som er nødvendig for å følge studiesamlingene/seminarene på Studiesenteret i Vadsø. Du kan i tillegg kjøpe tilgang til skriver/kopimaksin, studieplass utenom studiesamlingene og tilgang til trådløst nettverk, kr 250-500 pr. semester.

Eksamen:
Eksamen avlegges på ditt lokale studiesenter, det tilkommer eksamensavgift på kr 1.300 pr. skriftlig eksamen / kr 650 pr. muntlig eksamen. På dette studiet er flere eksamener nasjonale eksamener som må avlegges på Campus Rena. Du kan også velge å reise til Rena for å avlegge alle eksamener. Da tilkommer det ingen eksamensavgift.

Søk:
Du søker via lokal søknadsweb: https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=hihm Studiekode: 209 1133. Velg ønsket studiested fra menyen.

Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Opptakskontoret ved Høgskolen i Innlandet, tlf. 62 43 00 00 (telefontid kl. 10.00-14.00) eller på e-post: opptak@inn.no. Mer informasjon: Les mer på www.studiesenteret.no under «Studier»

Les mer på nettsidene til Høgskolen i Innlandet: www.inn.no

Høgskolen har egne informasjonssider for de som tar studiet via Studiesenteret.no: https://www.inn.no/prosjektsider/studiesenteret
 

Sist endret av Arne Lindbach, 28-02-2017
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik