Påbygging i regnskap og revisjon, deltid 60 SP / oppstart høst 2017

Påbyggingsstudiet i regnskap og revisjon gir studenter som har tatt Årsstudium i bedriftsøkonomi eller andre økonomisk-administrative studier anledning til å komplettere utdanningen, og bygge videre mot Ba i regnskap og revisjon og autorisasjon enten som regnskapsfører eller som revisor.
Søknadsfrist: 15.04.2017 (generell studiekompetanse) / 01.03.2017 (realkompetanse)
Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse på tilsvarende nivå, + minst 45 studiepoeng fra årsstudium i økonomi og administrasjon hvor emnene grunnleggende regnskap og videregående finansregnskap, eller tilsvarende emner skal være dekket med et omfang på minst 7,5 studiepoeng hver.
 
Gjennomføring:
  • Ca. 5 LIVE seminarer (pådagtid) påvalgt lokalt studiesenter per emne hvert semester
  • Forelesninger og egenstudier med nettstøtte mellom seminarene
  • Nettbaserte oppgaver og obligatoriske innleveringer
  • Nasjonale eksamener som må avlegges på Rena
Pris:
Semesteravgift/IKT-avgift til høgskolen tilkommer, for tiden kr 700,- pr. semester. Du får gratis tilgang til det som er nødvendig for å følge studiesamlingene/seminarene på Studiesenteret i Vadsø. Du kan i tillegg kjøpe tilgang til skriver/kopimaskin, studieplass utenom studiesamlingene og tilgang til trådløst nettverk, kr 250-500 per. Semester.

Eksamen:
På dette studiet er eksamenene nasjonale eksamener, der studenten må til Campus Rena for å avlegge eksamen.
: På dette studiet er eksamenene nasjonale eksamener, der studenten må til Campus Rena for å avlegge eksamen.

Søk:
Du søker via lokal søknadsweb: https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=hihm Studiekode: 209 1132. Velg ønsket studiested fra menyen.
: Du søker via lokal søknadsweb: https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=hihm Studiekode: 209 1132. Velg ønsket studiested fra menyen.

Har du spørsmål, kontakt Opptakskontoret ved Høgskolen i Innlandet, tlf. 62 43 00 00 (telefontid kl. 10.00-14.00) eller e-post opptak@inn.no

Mer informasjon: Les mer på www.studiesenteret.no under «Studier»:
Les mer på nettsidene til Høgskolen i Innlandet: www.inn.no

Har du spørsmål kan du ta kontakt med studieveileder Berit Granbakken Nyberg, tlf. 62 43 04 08, eller på e-post berit.nyberg@inn.no

Høgskolen har egne sider for de som tar studiet via studiesenteret.no: https://www.inn.no/prosjektsider/studiesenteret

Sist endret av Arne Lindbach, 28-02-2017
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik