Studiesenteret i Vadsø
 
 

Studiesenteret i Vadsø

Studiesenteret tilbyr deg kurs og studietilbud på alle nivåer - der du bor. Med lokale forelesninger og gjennom bruk av teknologiske løsninger leverer vi studieløsninger som er tilpasset din familie og arbeidssituasjon.
Les mer
 
 
 

Innkjøpsledelse, 30 studiepoeng / oppstart høsten 2017

Studiet er rettet inn mot ledelse av anskaffelsesarbeidet i virksomheten, og skal bidra til å gi innsikt i, og utvikle ferdighetene innenfor, sentrale elementer i denne anskaffelsesprosessen.
Les mer
 
 
 
 

Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn, 300 stp/master/5 år

Studiet berører mange forskjellige fagfelt, fra matematikk og norsk, til kunst og håndverk, kroppsøving og musikk.
Les mer
 
 
 
 

Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn, 300 stp/master/5 år

Studiet berører mange forskjellige fagfelt, fra matematikk og norsk, til kunst og håndverk, kroppsøving og musikk.
Les mer
 
 
 
 

BA Nyskaping og samfunnsutvikling, 180 SP / oppstart høst 2017

Studiet passer godt for blant annet lokale reiselivs-/turismebedrifter, eller andre lokale produksjonsbedrifter som henter sine ressurser i sitt lokalmiljø. Studiet gir også kompetanse som næringsutvikler/samfunnsutvikler i offentlig sektor.
Les mer
 
 
 
 

Årsstudium i organisasjon og ledelse, deltid 60 SP - oppstart høst 2017

Årsstudium i organisasjon og ledelse gir deg innføring i organisasjonsfaget, og kan kombineres med andre studier for å gi grunnleggende kompetanse innenfor organisasjon og ledelsesfag. Emner innen jus og økonomi inngår i studieløpet.
Les mer
 
 
 
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik