Møte i kontorllutvalget 17. mars

Her finner du dokumenter fra kontrollutvalgets møte 17. mars 2017
Les mer
 
 
 
 

Ny innsynsløsning for politiske møter

Vadsø kommune har tatt i bruk en ny innsynsløsning for samtlige politiske møter.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Eldrerådet 8. februar 2017

Eldrerådet vil i møte 8. februar 2017 behandle sakene: Budsjettregulering n1 2017, Den kulturelle spaserstokken 2017, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i kommunalt råd for funksjonshemmede 7. februar 2017

Kommunalt råd for funksjonshemmede behandlet i møte 7. februar 2017 sakene: Budsjettregulering nr 1 2017 og orienteringer.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 27. januar 2017

Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i møte 27. januar sakene: Bjørkeveien 23 - søknad om tomt, Søknad om grensejustering/Tilleggsareal eiendom, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Eldrerådet 11. januar 2017

Eldrerådet vil i møte 11. januar behandle sakene: Orienteringer/saker til drøfting.
Les mer
 
 
 
 

UTSATT: Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 9. desember 2016

Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker vil i møte 9. desember 2016 behandle sakene: Bjørkeveien 23 - søknad om utvidelse av tomt, Søknad om grensejustering/tillegsareal eiendom Gnr 8 Bnr 851, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Valgnemnda 6. desember 2016

Valgnemnda vil i møte 6. desember behandle sakene: Suppleringsvalg - politisk varamedlem til eldrerådet ut valgperioden 2015-2019, suppleringsvalg - personlig vararepresentant i kontrollutvalg ut valgperioden 2015-2019, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i kommunalt råd for funksjonshemmede 6. desember 2016

Kommunalt råd for funksjonshemmede behandlet i møte 6. desember 2016 sakene: Årsbudsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020, Handlingsplan fro HRO - Helse, rehabilitering og omsorg.
Les mer
 
 
 
 

Møte i eldrerådet 5. desember 2016

Eldrerådet behandlet i møte 5. desember 2016 sakene: Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020, Handlingsplan for HRO - Helse, Rehabilitering og Omsorg.
Les mer
 
 
 
 

Møte i administrasjonsutvalget 22. november 2016

Administrasjonsutvalget behandlet i møte 22. november sakene: Kompetanseplan 2017-2019 - handlingsplan 2017, Lønnspolitisk plan 2017-2019, Flere lærlingeplasser i Vadsø kommune, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 25. november 2016

Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i møte 25. november 2016 sakene: Søknad om dispensasjon - deling av eiendom, Søknad om tillatelse til etablering av parkeringsplass i Rapaguru, Reguleringsplan for Ekkerøy - div. avklaringer, Ny snøscooterløype i Vadsø kommune, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i kontrollutvalget 26. mai 2016

Kontrollutvalget behandlet i møte 26. mai sakene: Årsregnskap 2014 Vadsø eiendomsselskap og Overodrnedt analyse og plan for forvaltningsrevisjonen.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 7. oktober 2016

Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i møte 7. oktober 2016 sakene: Forslag til reguleringsplan for Ekkerøy, Søknad om dispensasjon - tildeling av eiendom, Søknad om tillatelse til etablering av parkeringsplass, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Eldrerådet 20. september 2016

Eldrerådet behandlet i møte sakene: Saker til drøfting fremlagt av eldrerådets leder og orienteringer.
Les mer
 
 
 
 

Ekstraordinært møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 16. september 2016

Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i ekstraordinært møte 16. september 2016 sakene: Forslag til reguleringsplan for Ekkerøy, Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - vinterparkering, Søknad om dipensasjon Forbrenningsovn, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i administrasjonsutvalget 30. august 2016

Administrasjonsutvalget behandlet i møte 30. august 2016 kl. 09.00 sakene: Legesituasjonen i Vadsø kommune høst 2016 og orienteringer.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 19. august 2016

Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i møte 19. august sakene:
Les mer
 
 
 
 

Møte i økonomiutvalget 18. august 2016

Økonomiutvalget behandlet i møte 18. august 2016 saken: Regnskapsrapport per juli.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 17. juni 2016

Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i møte 17. juni sakene: Klage over vedtak 13/16, Søknad om kommunal brøyting av vei til Finnes Vestre Jakobselv, Forslag til reguleringsplan for Ekkerøy, m-fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i kontrollutvalget 26. mai 2016

Kontrollutvalget behandlet i møte 26. mai 2016 sakene: Årsregnskap 2015 og orienteringer.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Eldrerådet 2. juni 2016

Eldrerådet behandlet i møte 2. juni 2016 sakene: Årsberetning og årsregnskap 2015, Orienteringer og eventuelt.
Les mer
 
 
 
 

Møte i økonomiutvalget 26. mai 2016

Økonomiutvalget vil i møte 26. mai 2016 behandle sakene: Regnskapsrapport og konsekvensjustert budsjettoversikt.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Kommunalt råd for funksjonshemmede 25. mai 2016

Kommunalt råd for funksjonshemmede behandlet i møte 25. mai 2016 sakene: Årsberetning og årsregnskap 2015 og orienteringer.
Les mer
 
 
 
 

UTSATT: Møte i Administrasjonsutvalget 24. mai 2016 - Ny dato 31. mai

Administrasjonsutvalget behandlet i møte 31. mai 2016 sakene: Årsberetning og årsregnskap 2015 og orienteringer.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 13. mai 2016

Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i møte 13. mai 2016 sakene: Bygning GNR 10 BNR 235, Håndhevelse av perkeringsbestemmelsene og Orientereinger.
Les mer
 
 
 
 

Møte i eldrerådet 20. april 2016

Eldrerådet behandlet i møte 20. april 2016 sakene: Den Kulturelle Spaserstokken 2016, Behov for frisklivssentral, heldøgnsomsorgsplasser, Aktivitet for seniorer og eldre, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 15. april 2016

Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i møte 15. april 2016 sakene: søknad om utvidelse av tomt, Retningslinjer for tildeling av kommunale boligtomter, Søknad om tillatelse til flytting av hyttetomt, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i kommunalt råd for funksjonshemmede 13. april 2016

Kommunalt råd for funksjonshemmede behandlet i møte 13. april 2016 sakene: orienteringer/eventuelt.
Les mer
 
 
 
 

Møte i økonomiutvalget 10. mars 2016

Økonomiutvalget behandlet i møte 10. mars 2016 sakene: Regnskap 2015 og regnskapsrapport februar 2016.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 4. mars 2016

Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i møte 4. mars 2016 sakene: Klage over vedtak i sak 41/15 fradeling av hyttetomt, Søknad om tillatelse til flytting av hyttetomt, Åpne scooterløype og forurensingsfond.
Les mer
 
 
 
 

Møte i eldrerådet 17. februar 2016

Eldrerådet behandlet i møte 17. februar 2016 sakene: Konstiturering av eldreråd - valg av leder og nestleder, Eldrerådet - årsmelding 2015 og orienteringer.
Les mer
 
 
 
 

Møte i administrasjonsutvalget 2. februar 2016

Administrasjonsutvalget behandlet i møte 2. februar sakene: KS Debatthefte 2016, Folkevalgtes godgjøring jevnført gjeldende reglement og orienteringer.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 22. januar 2016

Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behndlet i møte 22. januar 2016 sakene: Eiendom gnr 8 bnr 803 - Grønnliveien 9 - Grensejsutering, Klage - vedtatt reguleringsplan for eiendom gnr 2 bnr 56 og 113 "Evjen", Vestre Solvarden hyttefelt - detaljreguleringsplan, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Kommunalt råd for funksjonshemmede 10. januar 2017

Kommunalt råd for funksjonshemmede vil i møte 10. januar 2017 behandle saken: Orienteringer.
Les mer
 
 
 
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik