Ny innsynsløsning for politiske møter

Vadsø kommune har tatt i bruk en ny innsynsløsning for samtlige politiske møter.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 2. februar 2017

Formannskapet vil i møte 2. februar behandle sakene: Avtale Nord-Varanger kystlag museumsbåten Kjartan, Partnerskapsavtaler 2017, Beredskapsforum Øst-Finnmark, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet og valgstyre 24. november 2016

Formannskapet behandlet i møte 26. november 2016 sakene: Støtte fra næringsfond, Kommunal plan for idrett og friluftsliv, Kompetanseplan 2017-2019, Lønnspolitisk plan 2017-2019, Flere lærlingeplasser i Vadsø kommune, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 3. november 2016

Formannskapet behandlet i møte 3. november sakene: Finnmark Friluftsråd, Vadsø Lions Club - økonomisk støtte, Vadsø kunstforening - økonomisk støtte, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 6. oktober 2016

Formannskapet behandlet i møte 6. oktober sakene: Høring - kommunelovutvalgets utredning 2016 - ny kommunelov, Budsjettregulering festivalstøtte, Museumsbåten Kjartan, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Formannskapet 22. september 2016

Formannskapet behandlet i møte 22. september sakene: Søknad om deling av driftsenhet, Søknad om deling av eiendom, Legesituasjonen i Vadsø kommune, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 18. august 2016

Formannskapet behandlet i møte 18. august 2016 sakene: TV-aksjonen 2016, Varanger mållag - støtte til 40-årsjubileum, Vadsø lufthavn, Varangerfestivalen - rammeavtale leie av kommunale bygg, Kjøp betongstasjonen, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 26. mai 2016

Formannskapet behandlet i møte 26. mai 2016 sakene: Moe Jørgen - Støtte fra næringsfondet, Halvard Thomassen - støtte fra næringsfondet, Søknad om støtte til bokutgivelse, Varangerfestivalen - søknad om redusert husleie, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i formannskapet 14. april 2016

Formannskapet behandlet i møte 14. april 2016 saken: Vadsø ungdomskorps - søknad om gratis husleie Vårbrudd, Havhesten - søknad om redusert sats for 2016, LHL Vadsø - tilskudd til leie av basseng og sal på menighetshuset, Halvard Thomassen - støtte fra næringsfondet, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Formannskapet 10. mars 2016

Formannskapet behandlet i møte 10. mars sakene: Rock mot rus - økonomisk støtte, Støtte fra næringsfondet, Søknad om konsesjon for erverv av eiendom, Søknad om ettergivelse av saksbehandlingsgebyr, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Formannskapet 28. januar 2016

Formannskapet behandlet i møte 28. januar 2016 sakene: Valg av representanter og vararepresentanter fra brukerorganisasjoner til eldrerådet, Varanger Kite Club - søknad om støtte til VAKE 2016, Jusshjelpe i Nord-Norge - søknad om tilskudd, NKS Veiledningssenter - søknad om økonomisk støtte, Vadsø museum - Navnevalg, m.fl.
Les mer
 
 
 
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik