Ny innsynsløsning for politiske møter

Vadsø kommune har tatt i bruk en ny innsynsløsning for samtlige politiske møter.
Les mer
 
 
 
 

Møte i kommunestyret 16. februar 2017

Kommunetyret vil i møte 16. februar 2017 behandle sakene: Kommunal garanti - Vadsø Golfpark, Amnodning om utsatt virkning av vedtak ny skuterløype i Vadsø, Beredskapsforum øst-Finnmark, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i kommunestyret 15. desember 2016

Kommunestyret behandlet i møte 15. desember sakene: Ny snøscooterløype i Vadsø kommune, Kompetanseplan 2017-2019 - Handlingsplan 2017, Lønnspolitisk plan 2017-2019, Flere lærlingeplasser i Vadsø kommune, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Kommunestyremøte 20. oktober 2016

Kommunestyret behandlet i møte 20. oktober 2016 sakene: Suppleringsvalg, Eierstrategi 2015, retningslinjer for kommunal økonomisk medvirkning idrett og aktivitet, Legesituasjonen i Vadsø kommune, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i kommunestyret 1. september 2016

Kommunestyret behandlet i møte 1. september sakene: Fossen Øst - Grunnerve, Delegering av myndighet - avhendelse av kommunale arealer, Høring - nye oppgaver til større kommuner, Utredning av fylkesmannens fremtidige struktur, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i kommunestyret 9. juni 2016

Kommunestyret behandlet i møte 9. juni 2016 sakene: Valg av meddommere, Fastsetting av Valgdag for stortingsvalg og sametingsvalg 2017, Eierstrategi 2015, Kommunal planstrategi, Kommunereformen og Budsjettregulering 2016, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i kommunestyret 28. april 2016

Kommunestyret behandlet i møte 16. april sakene: Forretningsorden i kommunestyret, Il Polarstjernen - avtale til MVA refusjon, Vadsø hestesportsklubb - forskuttering av merverdiavgift, Forurensningsfond, Vadsø kommunale eiendomsselskap KF, Plan for kompetanseheving i skolesektoren, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i kommunestyret 18. februar 2016

Kommunestyret behandlet i møte 18. februar 2016 sakene: Suppleringsvalg - valg av meddommere, Suppleringsvalg - Vadsø vann og avløp. Kontrollutvalgets årsrapport 2015, Kontrollutvalgets årsplan 2016, Eiendomsskattevedtak 2016, m.fl.
Les mer
 
 
 
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik