Reguleringsbestemmelser i Vadsø kommune

 
 

Reguleringsbestemmelser i Vadsø kommune

Det er gitt reguleringsbestemmelser til hver reguleringsplan i Vadsø kommune. Reguleringsbestemmelsene er en del av selve reguleringsplanen og har samme rettsvirkning som plankartet. Det er derfor veldig viktig at man også sjekker hvilke reguleringsbestemmelser som gjelder for det aktuelle planområdet.
Vadsø kommune er nå i gang med å digitalisere alle reguleringsplanene i kommunen. Plankartene vil vil lagt ut på nettet etter hvert som de blir ferdige. Når plankartene er digitalisert og lagt ut på nettet, vil også reguleringsbestemmelsene bli knyttet mot det aktuelle planområdet.
 
 
 
 

Reguleringsbestemmelser Andreasbakken boligfelt i Vestre Jakobselv

Under finner du gjeldende reguleringsbestemmelser for Andreasbakken boligfelt i Vestre Jakobselv.
Les mer
 
 
 
 

Reguleringsbestemmelser B6

Under finner du gjeldende reguleringsbestemmelser for området B6 som blant annet omfatter Dallavaraveien, Bietilæveien og Jankilaveien.
Les mer
 
 
 
 

Reguleringsbestemmelser Fjellheim

Under finner du gjeldende reguleringsbestemmelser for området Fjellheim i Vadsø kommune.
Les mer
 
 
 
 

Reguleringsbestemmelser Fossen skole

Under finner du gjeldende reguleringsbestemmelser til reguleringsplanen for Fossen skole.
Les mer
 
 
 
 

Reguleringsbestemmelser Fossevegen vest

Under finner du gjeldende reguleringsbestemmelser for reguleringsplanen Fossevegen vest.
Les mer
 
 
 
 

Reguleringsbestemmelser industriområde på Vadsøya

Under finner du gjeldende reguleirngsbestemmelser for industriområde på Vadsøya.
Les mer
 
 
 
 

Reguleringsbestemmelser Kiby

Under finner du gjeldende reguleringsbestemmelser for Kiby.
Les mer
 
 
 
 

Reguleringsbestemmelser Kirkegårdsbakken - Lilledalen i Vestre Jakobselv

Under finner du gjeldende reguleringsbestemmelser for området Kirkegårdsbakken - Lilledalen i Vestre Jakobselv.
Les mer
 
 
 
 

Reguleringsbestemmelser Landhuselva - Fjellvegen

Under finner du gjeldende reguleringsbestemmelser for området Landhuselva - Fjellvegen.
Les mer
 
 
 
 

Reguleringsbestemmelser Melkevarden - Høvedsbakken

Under finner du gjeldende reguleringsbestemmelser for området Melkevarden - Høvedsbakken.
Les mer
 
 
 
 

Reguleringsbestemmelser Midtbyen sør - Ørtangen

Under finner du gjeldende retningslinjer for området Midtbyen sør - Ørtangen / Kvartal F22 - F26.
Les mer
 
 
 
 

Reguleringsbestemmelser Prestelv nord

Under finner du gjeldende reguleringsbestemmelser for Prestelv nord.
Les mer
 
 
 
 

Reguleringsbestemmelser Prestelv Vest

Under finner du gjeldende reguleringsbestemmelser for området Prestelv Vest
Les mer
 
 
 
 

Reguleringsbestemmelser RV98 i Ytrebyen

Under finner du gjeldende reguleringsbestemmelser ved RV 98 i Ytrbyen.
Les mer
 
 
 
 

Reguleringsbestemmelser Sentralidrettsanlegget

Under finner du gjeldende reguleringsbestemmelser for sentralidrettsanlegget i Vadsø kommune.
Les mer
 
 
 
 

Reguleringsbestemmelser Sentrum nord

Under finner du gjeldende reguleringsbestemmelser for området Sentrum nord.
Les mer
 
 
 
 

Reguleringsbestemmelser Sentrum syd

Under finner du gjeldende reguleringsbestemmelser for området Sentrum syd.
Les mer
 
 
 
 

Reguleringsbestemmelser Stubben - Prestelv Vest

Under finner du gjeldende reguleringsbestemmelser for området Stubben/Prestelv Vest.
Les mer
 
 
 
 

Reguleringsbestemmelser Vadsø sentrum, gang- og sykkelveg Tollbugata, Nyborgveien, Deinbollsplass

Under finner du gjeldende reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Vadsø sentrum, gang- og sykkelveg Tollbugata, Nyborgveien, Deinbollsplass.
Les mer
 
 
 
 

Reguleringsbestemmelser Vadsøya øst - Vadsøya kulturpark

Under finner du gjeldende reguleringsbestemmelser for Vadsøya øst - Vadsøya kulturpark.
Les mer
 
 
 
 

Reguleringsbestemmelser øst for Fjellveien nord for Waraveien

Under finner du gjeldende reguleringsbestemmelser for området øst for Fjellveien - nord for Waraveien.
Les mer
 
 
 
 

Vedtatt detaljreguleringsplan for eiendom gnr 2 bnr 56 og 113- Evjen, Vestre Jakobselv

Kommunestyret i Vadsø har vedtatt detaljreguleringsplan for eiendom gnr.2, bnr.56 og 133- ”Evjen”, Vestre Jakobselv, den 7. mai 2015 i sak 19/15.
Les mer
 
 
 
 

Vedtatt detaljreguleringsplan for Sandmo golfbane

Kommunestyret i Vadsø har vedtatt detaljreguleringsplan for Sandmo golfbane, den 11. juni 2015 i sak 28/15.
Les mer
 
 
 
 
Vedtatt reguleringsplan for Ekkerøy

Vedtatt reguleringsplan for Ekkerøy

Kommunestyret i Vadsø har vedtatt følgende reguleringsplan: Områdereguleringsplan for Ekkerøy, med tilhørende reguleringsbestemmelser, vedtatt den 07. September 2017, sak 52/17.
Les mer
 
 
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik