Vestre Jakobselv  Barnehage
 
 

Vestre Jakobselv Barnehage

VESTRE JAKOBSELV BARNEHAGE – FØRSTE SKRITT UT I VERDEN – MED LÆRING, MESTRING OG HUMOR I SEKKEN!
 
Dette er vår visjon som vi prøver å oppfylle. I dette legger vi at vi vil gi barna positive opplevelser og gode minner fra barnehagen. Vi vil veilede barna til å bli kompetente og gode mennesker. Vi vil at de skal ta med seg det de har lært og fått til i løpet av tiden i barnehagen på sin reise ut i verden sammen med en dæsj humor.
 
 
1.       Kontaktinformasjon
 
Telefon:
78 95 61 56
Besøksadresse:
Lilledalsveien, 9802 Vestre Jakobselv       
Postadresse:
Postboks 614, 9811 Vadsø
Enhetsleder:
Lill Borgny Ananiassen
Mobiltelefon:
977 97 789
E-postadresse:
Nestleder:
Morten Kristiansen
Mobiltelefon:
907 11 962
E-postadresse:
 
Leder AU
Gunlaug Egeland
Leder SU
Kariann Rushfeldt Ittelin
 
 
 
2.       Kort om barnehagen
 
Vestre Jakobselv barnehage åpnet 1.november 1991 som aksjeselskap. De ble gjort en overtakelse av barnehagen 31.12.96 til Vadsø kommune som i dag eier og driver barnehagen.
 
Barnehagen har 27 plasser fordelt på to avdelinger. Blå avdeling har plass til 18 barn over 3 år og Rød avdeling har plass til 9 barn under 3 år.
P.g.a. at det er veldig variable barnekull fra år til år, tilpasses plassene i forhold til etterspørsel.
 
Vestre Jakobselv barnehage ligger i en rolig gate midt i bygda. Vi har gangavstand til skolen der vi bruker basseng, gymsal og skolegården.
I nærområdet ligger også fotballbane, ballbinge, skiløyper, elva, skogen og fjæra. Solvarden gård og hestesenter ligger øverst i bygda og vi er jevnlig på besøk der. Nærmiljøet er en viktig del av barnehagen som vi bruker aktivt i arbeidet med barna.
 
TRYGGHET I FOKUS
Med trygghet, mestring og utfordring skaper vi gode rammer for en helhetlig barndom med trivsel og utvikling. Trygghet og mestring gir trivsel, mens trygghet og utfordring gir utvikling.
 
Vi vil at barn og foreldre skal møte omsorgsfulle, forutsigbare og trygge voksne i barnehagen som gir omsorg, tar barna på alvor, er lekende og anerkjennende.
 
 
 
VERDIER – LÆR
 
LYTTE – Vi skal ta oss tid til å høre hva barn, foreldre og kollegaer sier, og vi skal ta de på alvor.
ÆRLIGHET – Vi skal være oppriktig og sannferdig, men samtidig opptre beskyttende.
RESPEKT – Vi skal vise respekt for andres meninger, vi skal vise høflighet, vi skal godta ulikheter og det er lov å være enig om at man er uenig.
 
3.       Pedgogiske planer
-          Årsplan 
-          Halvårsplan 
 
4.       Andre planer
-          Beredskapsplan ved ulykke og død
 
5.       Foreldreinformasjon
-          Jakobselvposten
-          Foreldremøter
-          Informasjon fra AU og SU
-          Spesielle aktiviteter

Sist endret av Arne Lindbach, 13-09-2016
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik