Tomlebo Barnehage
 
 

Tomlebo Barnehage

Tomlebo barnehage er en kommunal 2 avdelingsbarnehage. Barnehagen ble opprinnelig etablert i 1959 av Vadsø Husmorlag. Fra februar 1967 overtok Vadsø Kommune driften av barnehagen. Tomlebo er dermed den eldste barnehagen i kommunen.
Tomlebo barnehage har 2 avdelinger med 27 plasser til barn i alderen 0-6 år:
Tundra: 9 barn 0-3 år.
Varden: 18 barn 3-6 år. 
Bemanningsnormen pr. avdeling er: 1 pedagogisk leder og 2 pedagogiske medarbeidere.
Tomlebo barnehage er en flerkulturell barnehage med barn og voksne som kommer fra ulike nasjonalitets og kulturbakgrunner. Mangfoldet er en viktig og berikende ressurs for alle i barnehagen.
 
Barnehagen ligger i Ytrebyen med kort avstand til fjæra, fjell og friluftsområder. Barnehagen har godt etablerte tradisjoner på å bruke disse nærområdene sammen med barna hele året. Tomlebo har de siste årene arbeidet mye med "Fjæra som nærmiljøprosjekt" og "Barn i bevegelse". Tomlebo er en barnehage der barn og personale er mye ute i lek og aktiviteter sammen, og hvor vi er opptatt av miljøvern og aktiv bruk av naturen.
 
BARNEHAGENS VISJON:   "Leve et rikt liv, her og nå!"
Gjennom lek, omsorg, og læring skal barna i Tomlebo få en rik barndom, tro på seg selv, framtiden og sine medmennesker.
 
KONTAKTINFORMASJON:
Telefon: 78 94 24 85 (kontor)
                78 94 24 87 (avdeling Varden)
                78 94 24 88 (avdeling Tundra)
Besøksadresse: Myrkroken 34
Postadresse: Pb.614. 9811 Vadsø
Virksomhetsleder: Tone Persen
 
Forelsdrerådets arbeidsutvalg (AU):                    Samarbeidsutvalget (SU):
Leder: Tori Greni                                                             Leder: Tori Greni     
           Carina Abrahamsen
           Randi Sundseth
 
PLANER:
 
NYTTIG INFORMASJON:
 
AKTUELLE LENKER:
Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver

Sist endret av Tone Persen, 30-04-2010
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik