Maurtua barnehage
 
 

Maurtua barnehage

Maurtua barnehage er en kommunal barnehage som har vært i drift siden 1975. Barnehagen ble totalrenovert i 2006-07, både utvendig og innvendig. Vi holder til i trivelige lokaler og er beliggende nært til sentrum og til friluftsområder.
Maurtua barnehage  åpnet i 1975. ”Maurtua” var det vanlig navn på barnehager på den tiden. Vi kan fortsatt identifisere oss med navnet:
·         Vi er en egen maurtue – hvor det yrer av liv
·         Som mauren vi tar godt vare på våre små og har alderdelte grupper hvor vi kan legge
           til rette
 for barnas behov i ulike aldre 
·         Vi har godt samhold oss voksne imellom
·         Vi har unik beliggenhet med nærhet til natur og kultur
·         Vi har et mangfold av små med fra ulike opprinnelsesland og med ulike morsmål
 
 
 
KONTAKTINFORMASJON:                                                                                                                   
 
Besøksadresse: Engstien 7
Postadresse: Vadsø kommune, postboks 614, 9811 Vadsø
Telefon: 78 95 23 61
Mobil: 987 68 905
Enhetsleder: Marianne Knutsen
 
Leder SU (samarbeidsutvalget): Mona Rushfeldt
Leder i AU  (Foreldrerådets arbeidsutvalg): Irene J. Hagen
 
KORT OM BARNEHAGEN
Barnehagen har 4 avdelinger for til sammen 54 barn; 2 avdelinger for barn under
3 år, 9 barn i hver avdeling  og 2 avdelinger for barn over 3 år, 18 barn i hver avdeling.
 
Beliggenhet:        Nært til sentrum; butikker, bibliotek, kulturlokaler, skoler
                             Nært til naturen; friområder overfor Vadsø, fjæra, øya
 
Barnehagens visjon:
Maurtua barnehage – mangfold  og inkluderende fellesskap.
Glade og kreative barn som liker å være ute og bruke naturen
   
PEDAGOGISKE PLANER

Årsplan 2017
Årshjul

Månedsplaner sendes ut månedlig i Maurtua Posten.

 
 
 
FORELDREINFORMASJON
Maurtua Posten:
September 2016

Foreldremøter – legges inn fortløpende
 
Informasjon fra AU og SU
 
Spesielle aktiviteter:
 
 
NYTTIGE LENKER
 
 
 

Sist endret av Arne Lindbach, 23-08-2017
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik