Plan og forvaltningsenheten
 
 

Plan og forvaltningsenheten

 
Enhetsleder
Yngvar Mækelæ
Telefon 40 63 45 85
E-post: yngvar.maekelae@vadso.kommune.no

Enheten arbeider sammen med Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker ut i fra følgende overordnede målsetninger:
Fremskaffe/utarbeide planer og grunnlag som gir de styrende organer anledning til å fatte beslutninger som gir beste løsning mht vedlikehold, drift og investeringer for de enkelte kommunaltekniske anlegg, bygninger og maskiner/utstyr.
Å kunne skape et bedre grunnlag for å gjennomføre de enkelte delmål ved å sikre kapitalbehov via avgifter og refusjoner.
Yte god service til alle grupper og geografiske områder i kommunen.

Driftsleder bygninger.
Ledende Vaktmester
Pål Johnsen
Telefon 78 94 24 62
Mobil 905 42878
E-post: pål.johnsen@vadso.kommune.no


Byggesaksbehandler
Avd.ingeniør Sverre Jakobsen
Telefon 78 94 24 50
E-post: Sverre.jakobsen@vadso.kommune.no

Kart og oppmåling.
Avd.ingeniør Steinar Ittelin
Telefon 78 94 24 52
Mobil 99 26 99 62
E-post: Steinar.Ittelin@vadso.kommune.no

Reguleringsplaner
Vakant
 
Enhetsleder

Sist endret av Arne Lindbach, 01-06-2016
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik