Bostøtte

Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som administreres av Husbanken og kommunene. Bostøtte kan du søke om dersom husstanden din har lave inntekter og høye boutgifter.

Nye regler for bostøtte fra 1. juli 2009

Husbanken utvider Bostøtten slik at flere kan søke. Nå kan alle som er over 18 år og har fødselsnummer søke om bostøtte. Søkere under 18 år som selv har barn, kan også søke.

Studenter uten barn og de som avtjener militær/siviltjeneste har ikke rett til bostøtte. Her er det unntak, ta kontakt med kommunen hvis du lurer på noe.

Boligen må være en helårs selvstendig bolig.

Søknadsfrist er 14. hver måned. Det er anledning til å søke om bostøtte via Altinn, husk å levere bekreftelse på boutgifter til Service og Informasjon, Rådhusgt 5.

 
NB: Selv om du søker elektronisk vil det i enkelte tilfeller være nødvendig å levere inn dokumentasjon til kommunen.


Sist endret av Arne Lindbach, 24-06-2009
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik