Kulturskole - søknad om opptak

Her finner du elektronisk søknadsskjema som benyttes ved søknad om opptak til kulturskolen.
 

Ved å benytte vårt elektroniske søknadsskjema bekrefter du at du har gjort deg kjent med kulturskolens vedtekter.

Vedtekter for kulturskolen i Vadsø kommune 2009.
1.     GENERELT
Bestemmelse om kulturskole er hjemlet i Opplæringsloven § 13-6. Musikk- og kulturskoletilbod
Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknyting til skoleverket og kulturlivet elles.
 I Vadsø kommune er kommunal kulturskole.
 
2.     FORMÅL
 Det vises til tjenestestandard for kulturskolen, vedtatt av Vadsø bystyre.

3.    
SØKNAD
Søknadsfrist for kommende skoleår er i 01.06.15. Dato kunngjøres på kommunens nettside.         

4.    
OPPTAKSPERIODE
Hovedopptak av elever skjer i vårsemesteret og gjelder for skoleåret.

5.    
OPPSIGELSE AV PLASS
Oppsigelse av elevplassen skal være skriftlig. Ved oppsigelse av elevplass i løpet av skoleåret/halvåret, betales det ordinær kulturskoleavgift for hele halvåret. 

6.    
BETALING
For elever under 18 år, må foresatte være søker.
Foreldrebetaling skjer etter de til enhver tid gjeldende betalingssatser som blir vedtatt av Bystyret. Dersom det utestår betaling for minimum 1 termin for kulturskoletilbud, vil kommunen si opp plassen med øyeblikkelig virkning. Gjelder utestående betaling høstterminen, er plassen sagt opp for vårterminen. Gjelder utestående betaling for vårterminen, vil elev ikke kunne bli tatt opp til neste undervisningsår før terminen er betalt.

7.    
OMFANG AV TILBUD
Kulturskolen forbeholder seg retten til å flytte eller avlyse inntil 3 timer i halvåret.
Kulturskolen har egen skolerute som i størst mulig grad følger de øvrige grunnskolene i kommunen.

8.    
GYLDIGHET
Endringer i disse vedtektene må vedtas av Vadsø bystyre.
Vedtatt av Vadsø bystyre 05.02.09. Vedtektene trer i kraft fra 01.03.09.
 
Mer informasjon:
 
 

 


Sist endret av Arne Lindbach, 21-09-2016
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik