Gravemelding, sanitærmelding og varslingsplan - Skjema

Under finner du elektronisk skjema for gravemelding, sanitærmelding og varslingsplan.
Dette skjemaet kan brukes til tre forskjellige søknader sammen eller hver for seg.

Hvis ansvarlig utførende for graving på kommunal grunn
også er ansvarlig utførende for rørlegging, kan «Søknad om tilkobling og utføring av utvendig sanitæranlegg» (sanitærmelding) sendes samtidig med «Søknad om graving på kommunal grunn» (gravemelding). 

Ved graving på fylkes-, riks- eller europaveger skal det sendes egen søknad til Statens vegvesen.

«Varslingsplan ved stenging/innsnevring av kommunal vei» (varslingsplan) skal sendes kommunen for godkjenning, uavhengig av om stenging/innsnevring skyldes gravearbeider.
 
Kartutskrift kan fås ved henvedelse til kommunens servicekontor.
Kartdata er også tilgjengelig på: http://www.nordatlas.no/ 
 
 

Sist endret av Arne Lindbach, 02-05-2011
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik