Ungdomstinget

Kommunen etablerte i 2003 et Ungdomsting som skal ivareta ungdommens interesser. Politikerne i Vadsø ønsker at denne måten å organisere dialog mellom kommune og ungdom skal føre til at ungdom ser at det går å an å få gjennomslag for sine saker, og at kommunen på sin side forplikter seg til å lytte til ungdoms synspunkter og behov.
Ungdomstinget er for aldersgruppa 13 – 18 år og skal bidra til økt engasjement blant ungdom og sikre muligheter for påvirkning. Ungdomstinget erstatter det tradisjonelle ungdomsrådet i kommunen og hadde sitt første seminar i april 2003.
 
Hvem er medlemmene?
Ungdomsrepresentantene ved tinget er under stemmerettsalder, 18 år og består av elever fra hver av klassene på ungdomsskolene, elever fra videregående skole, elver fra voksenopplæringen og ungdom fra fritidsklubbens styre. Ungdomstinget har valgt et arbeidsutvalg som forbereder saker til Ungdomstinget.
 
Hvordan arbeider ungdomstinget?
Ungdomstinget møtes til 2 dagers samling 2 ganger i året, vår og høst. På samlingene drøftes saker/tema som er meldt inn av ungdommer eller av kommuneadministrasjonen.
 
Ungdomstinget er ungdommens rådgivende organ i kommunen og gir råd til kommunens politiske og administrative ledelse i saker som omfatter oppvekstvilkår og levekår for ungdom i Vadsø kommune. Ungdomstinget disponerer en pengepott som tinget selv avgjør bruken av.
 
 
Kontaktperson:
tlf. 789 42923

Sist endret av Inger Anita Markussen, 06-08-2008
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik