Trafikksikkerhetsplan for Vadsø kommune 2010-2013

Vadsø bystyre har i møte den 11.06.09, sak 50/09, vedtatt trafikksikkerhetsplanen for Vadsø kommune for perioden 2010-2013.
Les mer
 
 
 
 

Borttauing av uregistrerte kjøretøy/ bilvrak

Uregisterte kjøretøy som står parkert på offentlig vei, gate eller parkeringsplass lenger enn 14 dager vil bli borttauet og lagret i en inngjerdet innehegning. Utlevering av kjøretøyet vil ikke skje før alle kostnader for inntauingen og døgnleie er betalt.
Les mer
 
 
 
 

Vedtak om midlertidig parkeringsforbud- snørydding

I forbindelse med snørydding og høvling av kommunale veier og gater, vil det bli innført midlertidig parkeringsforbud mens arbeidet pågår. Publikum anmodes om å rette seg etter skiltingen for å unngå borttauing.
Les mer
 
 
 
 

Parkering i Vadsø kommune

I byens sentrum er det soneparkering, noe som innebærer at det kun er tillatt å parkere på anviste plasser. Utenfor parkeringssonen gjelder vegtrafikklovens bestemmelser om parkering.
Les mer
 
 
 
 
 

Barmarksløyper i Vadsø kommune

Vadsø er vel en av de få kommunene det er mulig å kjøre helt fram til flotte multemyrer eller til gode fiskevann. Innenfor kommunegrensene er det flere barmarksløyper, hvor du kan ferdes med bil eller andre motoriserte transportmidler. Vi gjør oppmerksom på at løypene ikke har veistandard og ikke blir vedlikeholdt. Flere av løypene krever at du har en bil med firehjulsdrift og høy bakkeklaring.
Les mer
 
 
 
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik