Skolemiljø

Opplæringsloven regulererer elevenes psykiske og fysiske arbeidmijlø. Skolene har egne handlingsplaner mot mobbing og vold, og beredskapsrutiner for ulykker.
Skolene skal dessuten ha et eget skolemiljøutvalg, som skal ha samme reperesentasjon som samarbeidsutvalget. Utvalget skal bidra til å utvikle et godt skolemiljø og har uttalerett i saker som angår skolemiljøet.
 

Sist endret av Arne Lindbach, 04-08-2008
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik