Skolerute og barnehagerute for 2017/2018

Her finner du skole- og barnehagerute for 2017/2018.
Les mer
 
 
 
 
Trafikksikre skoler i Vadsø

Trafikksikre skoler i Vadsø

Som de første skolene i Finnmark har nå Vadsø barneskole og Vadsø ungdomskole blitt godkjent som trafikksikre.
Les mer
 
 
 

Blir barnet ditt mobbet?

Utdanningsdirektoratet har laget en samleside med informasjon om hvilke rettigheter barnet ditt har, hvordan du bør ta kontakt med skolen for å få bedret situasjonen og hvordan du går frem hvis du vil klage.
Les mer
 
 
 
 

Rapporter fra ekstren skolevurdering

Her finner du rapporter fra ekstern skolevurdering av skolene i Vadsø kommune.
Les mer
 
 
 
 

Prosjektplan - Vurdering for læring

Vadsø kommune deltar i den nasjonale satsingen Vurdering for læring, i regi av Utdanningsdirektoratet. Prosjektplanen finner du her.
Les mer
 
 
 
 

Retningslinjer for samarbeidsutvalg - grunnskolene og barnehagene i Vadsø kommune

Her finner du retningslinjene for samarbeidsutvalg i grunnskolene og barnehagene, vedtatt av Hovedutvalget for kultur, undervisning og oppvekst i møte 14. mai 2013.
Les mer
 
 
 
 

Plan for overgang grunnskole- videregående skole

Her finner du gjeldende plan for overgang grunnskole - vidergående skole i vadsø kommune.
Les mer
 
 
 
 
Fra eldst til yngst

Fra eldst til yngst

Denne planen for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole, bygger på kunnskapsdepartementets veileder ”fra eldst til yngst” fra 2008, og på eksisterende planer og rutiner i Vadsø kommune.
Les mer
 
 
 
Los-prosjektet – En støttespiller for ungdom

Los-prosjektet – En støttespiller for ungdom

Vadsø kommune er en av 14 utvalgte kommuner i Norge som er med på Los- prosjektet. Prosjektet er satt i gang som et prøveprosjekt av Barne- og Likestillingsdepartementet ( BLD) og har en varighet ut 2013.
Les mer
 
 
 
Samefolkets dag 6. februar

Samefolkets dag 6. februar

På sentrum skole feiret man samefolkets dag med et variert og spennende program.
Les mer
 
 
 

Endringer i skolerute for Melkevarden skole

Skoleruten for Melkevarden skole er endret. Den versjonen som tidligere var publisert på hjemmesiden er nå erstattet med en ny og oppdatert versjon.
Les mer
 
 
 
 

Skolefritidsordningen (SFO)

Tjenestebeskrivelse for skolefritidsordningen (SFO) i Vadsø kommune.
Les mer
 
 
 
 

Skoletilhørighet

Elever i grunnskolen har rett til å gå på den skolen deres bostedsadresse er knyttet til. Elever kan etter søknad tas inn på en annen skole enn den de hører til.
Les mer
 
 
 
 

Grunnskoler i Vadsø kommune - tjenestebeskrivelse

Grunnskolene ivaretar den nasjonale opplæringsplikten på 10 år som gjelder alle barn fra det året de fyller 6 år. Opplæringsplikten kan også ivaretas gjennom hjemmeundervisning eller i privat skole som er godkjent til formålet. Skolegang og hjemmeundervisning kan ikke kombineres.
Les mer
 
 
 
 

Vadsø ungdomskole

Vadsø ungdomskole er den nyeste skolen i Vadsø kommune. Skolen har elever fra 8 til 10 trinn.
Les mer
 
 
 
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik